Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 382
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0579
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Eyzinger

co

TOPOGRAPHICA ATQYE HISTORICA


TEMrORA

Vulgus Schcnckhijgludium, & Iquum, a rustico imtentum,& allatum Arnhemitm,
quimmo,eum tumNeuenamm Comitcm inpugna cecidijse circumtulit,Et quo duorum illo-

LOCA


rum Ducumctedes credihilmvideretur, cunumduobusc#sorum cadauerihus onuJh:m,eo

Arnem.

3 ..

nottu addustum,& in Regispalatium vetla, magnoq, cum circumfiantium lustu conspesta
cadanera ft/erum tamen non cxsos ejse alij narrant,equissorte cxcujsos, pedites Vltraieftum
euasiJse,Neuenarium enim Vltraiesti ejje ac viuere. Schenckhium verb munitienem ad Vaer-
tum(estsoJsa ex Rheno,ad namgationem Vltraiesto dedusta)Jtruere,cx qua agros inunda-
redemitm conetur.

n g

Vtrecht.

25 lunij

*Dum hac gererentur 1 Gulielmus Tsassouius Joannissilius Comitis,duasfrisia muni-
tiones inter Cjroningam&levvardiamsitas ,quodpotiore militumparte qua T axiosuccur-

14 b


reretursraudatAi e/sent, intercepit,quare denuo a Verdugo in Ersiam obtenta hac tam insig

Gronmga


m viftoria,reuocatisunt. Cuiusquidem viftomfama,cu per vicinasvrbes increbuiJset,Geusij
surore conepti, iram Jiiam infsatholicos euomentes acuerunt, Ambfielredamensesfiatini 4 8
e primarp ciuibus vrbe exturbarunt,ceteros dearmaruntsidem quod &Amorsfortia alijsifc

13 b


inlons fastumesi.

Levvarde


Tseuenarm & Schenckbius copijssitis sic denudati Vltraiesti aliquandiu latuisfe scrili-
tur,& propugnaculum inter Vltraiestum & Vianam in ipsa Rheni ripa (vbi traiestus efi)
erexerunt. Paulbpofiquinquagintacirciterequites%egij exvistonaredeumessextrum

n e


Rheni cornu iuxta Teloniu tranjmiserunt,traijcientes.Prasidiarij quiin oppido Tskerenberg

Amblter-

dam.


erant,audito eorum euentu centum & triginta emittut. qui eos ex msidijs adorirentursiRg-


gij autemdetestis insidijs in eos inuesti elapjo duntaxat vno,catem omnes trucidauerunt.

Vuerunt hoc tempore, qui crederent ab Anglis ac Francis contra Sacrum aduersantium

12 k
Amers.


ipsis (Jatholicomm illudsadus cum pracipuis etiam protefiantiumPrincipibus percutien-

fort.


du,atqs dehocfadere iciendo nonnihiletiam (arlebeni, quod oppidumefiSaxoniaditionis
fieftoris Rrandenburgicijnitum iri sitfpicarentur ,Ac licet eb conuenire exifiimarent,perse
velper Legatos D anix Suetiaque Reges,Saxonem & ‘Brandenburgicum silestorcs & 9V
merania,Ltmeburgi & 'Brunfvvici (Duces,ac Proceres aliqttot alios. Elestores tamen illi

11 f


dtio, motusfortasiis metuentcs, in Jaisprouincijs, velsubejjefraudem,imerdixere,ne quis,

Viana.


qudm sibipsis militet, Saitarraus enim Rex 9 equitumgemanorum millibus,pecuniam ad
procinstum mmerajse.procurajsetfc credebatur. Asfrmakdt etiam ab eodemRege, in Anglia
Lcgatos duos nobilibus viris 20 comitatos appulijse ,qui inter catera dese mutuo &ordinibus

i4 f

T sheren -


Belgij serio tuendis ,agerent cum Regina, simandoque nouofeedere. Ordinum ad Ar.gliam


Legatos tempefi atibus alib ex itinere reiestos,aliquamdiu d Sauarreis expestatos Londinu

berg.


tandemaduemsse.Vndemirasibipolliceantur Hollandi, & auxiliapetentibus Antuerpia-

.

nis,animo re rejponderunt se daturos, nec semel opera Parmeusis inscaldise aggrejsuros, sedbis,ter,quaterue,acsepius ,siprimb non succedat.

1 k

%

1 a^Iunij

At verb Parmensis Antuerpianis vndique ipsis circum vicinos vicos, imprimis Burger-

Londen.

holtz.suburbia vrbis eripuit,&munitionibus quosdam munijt, 2 neipsis annonaBcrgo-
adz.omam terraposiit importari. Hincsastum efi,vt illa de se tuendis Antuerpiensum perti-
natiasusceptaifc de se nunquam dedendis deliheratio,tandem molliretur. Vt antea diftum
esb

10 k
Antuer-


N A M

pia.


ALEXANDRO FARNESIO LEONEM
loading ...