Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 383
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0580
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci,

LOCA

io k
Beuern.

* i

Paris,

10 k

Antucr-

pia.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

CVM diligentius dtiasposieriomjibi clades & earum magnitudinem expenderent ad-
j moniti atfy ab Hansea Societatis cimtatibuspotisiimim ad reconciliationem excitatisacile
remiserunt. Nam Cjedanenses, Lubecenfes,Hamburgenses alufy dittx Societatis ciuitates
incommoda qut ipjts boc bellum adserret nec posseserre nec velle mintia ejseferuntur.Proin-
de jipacem cum Rege nunc amplesti Antuerpienses nolint omnes Hanfex ciuitatum homines
ac bona vrbestnant egredi.

ItaqueAldegundiusvrbisConsul, Dusslius Merodks, Schonhouius,Andreas Hesselius,
Brabantix Cjraphiarius,acceptis a Parmenssdei publica literis, in casira 1 Beuern de re-
conciliatione pafturi veniunt. V bi Aldegundius ad semihoram in duorum milUum homintim
copia dixit,&ad alteram semihoram Parmensis ‘Princeps rejpondit. AcdeimParmensis se-
motisarbitriscttmeodisseruit. Posiridie 2 AldegondiusAntiierpiamefireuersas.proptcr
nonnulla qm Parmensis ab Antuerpiensibusposcit, breui rediturus, a quo Parmensi vkifiim
multaposlulauit Aldegundiussnter cxtera templtm vnvtmjn quo reformatam,quam illi vo
cant,Religionem exercere suis liceret,concedi:Deinde ne arx vrbi noua imponeretur,nec de-
iesta resiauraretnr. Rex Francix, insiantibus Cardinale Borboniosibiq,faderatis (fathoK
cis,Edistumfecit,quo(non obsiante Declaratione Tssauarui Regis(de quasupra 3) iubet
omnes toto Francixregno Catholicam Religionemprositeri, & alterius cuiusuisreligionu
exercitio penitus interdicit, 4 acporro qui Catholicx Religionis non essentjj omnes ab om-
nibus ossicijs & dignitatibus,muneribusquepublkis arcentur tanquam iuhabtles & indigm.
ldemputerea Rexposipulestumpromulgatumque Edistumseillttdjnfupremo Parisiensi
Senatujnpariumquoque qui nominantur rRegni,&ossiciariorum corona confessupalam iu-
rauit atque contefiatus esisanste & iuuiolabiliter obseruari velle, Quodsi quxsiat eius re-
uocatio aut interpretatio,Edicit difiriste ne ratio penitus habeatur ,sed & in eiujdem item
Edisti obseruationem,direste'Deo, cuiipse acsubditiprimas deberent, R egnipares (soronx
ossiciarios rerumq\ Status consiliarios omniaparlamenta prouinciarum, Vicarios rBalliuos
Sene(callos,& eius ossiciarios reliqms, disertepleneque iuraresecit, Easdem denique vrbcs
quas 'Regidetinent ab ijs repetit, Fcedus quoque, quod cum Allobrogmn vrbe Gencmferijt,
& eius vrbisprotestionem,abiurauit,exssiimans cosifiere nonposse,vt qui hareses exsiirpet,
vrbem earumsontem,vnde illx in vniuersum Regnum, alibque manant,censemet integram.

£t quoniam non ignovabant rBorbonm,eiquefaderati,£distosolo manumnon tolli,an-
tea cum Edista quinquesingularia solemibusverbis sancitafuere, paulb posi tamen reuoca-
ta & antiquatafuerint,poscuntpropterea,vt Rex Edistumhoc exequi cumprimumsincvl-
la exceptioneprocrasiinathneq\ mandet,Minisiros,qu ]dkuntur,Calumanos imramensem
sub pcrna capitis regno iubeat excedere.Cxteris qo.dies prasigat, intra quos de amplestenda
(satholica religione dehberent, quodsisequi nolint, ex omnifrancia abeant, sexque menses
vendendissuismobilibus &immobilibw bonisattribuat, omniaque alia edista superiora,
quibus vllum Caluinianx^Religionis exercitium,ase vcl alijsfrancix R egibus indultumfwt,
planepenitusque reuocat. Hincfaftum efi,quod Rex Francia cum Catholicasidei princtpi-
bus conuemens,arma in extirpandis hugonotarum reliquijs cmuenenda decreuem.

IntermAntuerpiensesanemillamnatatikm,qtiam FINTM BELLl appelsantsiva*
do enatantem Antuerpiam reducere conantur,magno quodam cum nauigm ac duabus trire-
mibus, verum a Rpgijssuperati occiduntur cadunturque.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERN ANTE

3*3

M ■

TEMPOR.A

1

9 lulij.

z

io Iulij

3 .
iSIulij.

CLXXXVO.
loading ...