Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 387
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0586
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LOCA

10 k
Anuerpia.


Austriaci.

387

LEONIS BELGICI DESCIUPTIO

ARTICVLl PACIS ANTVERPIANAE SVBSCRIPTI.
ntuerpienfes emm videntes se contra legittmum suum Trmcipem ac Regem
Tbihppum tampotentem nihtl esficere batterius, verwn a conscedtratis cjuibiusidebat,
desert quosoac fumma alias etiam necesittate premi,renucumes primti ommbuspattts
ac scedenbus cum intmtcis Regia su& Maiesiatis contraRegem initis,eidem Regt fe tan~
quam legttimo suo dominosa qito bucufy desecerant bumiltter fubmittmr.; 1 Templa
dtrutaatcso excisitrexdisicariyrejbaurartyatqjitaperpetuaignomiria macula(quealtas
ob oculos omriium verfitretur)deleri,Magi(iratu$ cwitatis ac membra totius Reip;polli-
centur aditumtfc ad bona sua Ecclesiasiicis liberii posthac promniunt 1 Trinctpi Tar-
mensipr&terea Antuerptenfes se traduwosspondem,omnem apparatum bellicum om~
nes mumtxgnes,omnes naues belhcas,& quasunt Reip:armamentariapraterea quater
cemena milltjstorenotujmer mitites atstnbuenda exoluturos, permtJsuroscf,vt,sicum
Trinape Hotlandi & Zelmdimnconuemantvrbs Antuerptasit limitaneapattaturcfa
duo cafiella .td desensijnem eiusdem extrui.Trinceps vicisitm Regts nomttte Antuerm
picttsibus osfzrt, 1 s omtuaTriuilegiayOmnesqj omnirio immumtates,quibus anteex-
ortum belluntgaudebant,conseru4turum,onmbusfy ac smgulis ta absenttbus,quam pra
senubtts tn vrbe ciutbus,tncolis etiam tbtdem tam commoranttbus3ommum qualia quan
tjcunqjsuerim^antecedentiumsiagitiorumycnminis quoque UseMaiestatis perpetuam
obhuionem largitur atque comedtt, multaqj alta Innc inde pronvttutur ex vtraque par
te 27 Articulis,quos bic recensreconsdtbpratereo,riumtam antea exFiaudrtcaltngua
translatos edidenm.

ARTICVLI PVBLIC ATI.

Oui quidem Articuh tdm 'Trinctpis qudm Amuerptenstum ex partefubscnptione
reciprocaconsirmati,tandem pulsiitamaxmattuitatiscampana.bora vndectmameri-
dtana exTbeatro m bunc vsum construttojnssereslemnitatibus promulgantur. 2 Ve-
mt Armorum cognitor quem vulgo Heraldum appellant,& fcum Tubtcmes Trwctpis
vria inTbeatrum adduat: hi populum fuis msirumentis pwrium wssames conuocant,ille
verb longa vesiequd Regis insigriia decorabant indutus,protensd m altum manu VI-
VAT REX HISPANIAEterexdamauit,multitudopopuli(qua magno numero
tumaderat) ercttts inaltumquorfe manibus vocibusqjdatis, Heraldiminsequens,ter
tdemexclamauitnovtquidem,vtame ip annosfecerat VIVE LEGEVS tdest
vwat Geusiusysed VIV AT R E X HISPANsAEjfc Mobile mitatursemper cu
Tnncipe vulgm:Receperdt anietrimum magno cum Tryumpbo Regis Galhafratrem
Alenz.oritum, Ducem Trabantia abtllis creatum,abdicatofuo Rege, vt Dominumho-
norant,atque (vt al li dixinm)itatum

FranCiCa CVM BeLgss ConCVrrVnt fcedera neXV.

Vemm cttm, & ab eodem ipso C4ienz~onio se desertos,ne dicam deceptos ejse An-
tuerptenscs,uon sine periculo suograuisiimo animaduerterent: Galli&queRegi inposteru
sidendum non esse conshtuerent,eoru tandem Statuum cum Francts res eo redatta esi,
vt pcsi trtenmum.

FranC/Ca CVM BeLgTsnVnC V/x,sInt faedera 2Vn Cta.

Tdetesians etentm Antuerpiensispopulus <ss4lenz.onij Trancorumque memoriam,
omriiaomnirio insignia,qu&ingratiam& honotem Alenz.onij erettasuerant (jallica
deiecit, Regisque Hspaniarum tslustriaca in locum restituit,tandem &Tarmensem
Tnnctpem vtttonosisiimum, bis millepeditibm Germanis ac 'Valonibus, & quadrin-
gentis eqwtibus stipatum,ducentisquc nobtlibus comitatum (interquos Duces, Mar-
cbtonesyComites, Barones, omntsque ahertusgenertsproceressuermt) ingrediemem
Antuetptam, Utus,magno cum vyumpho,recepit. 3

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

1586.

TEMPORA

^Augusti

uAugust.

27 August

CLXXXIX.
loading ...