Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 398
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0603
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
39*

MIchaelisAitsinger

i 5 8(J.

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

TEMPORA rECIDERVNT ex iltis bis mttkhomnibus, milleseptmgentijnter quos Hejseliu$
Mockema,Sipke RoovdaJBinardi\silius, Hilde Talkius > & Cjroene VVilhelmusfuere no-
biliores,captt vero trccenti,£x Regtjs in bacvtstaria tamen defiderabantur 8o,inter quosOfi
vvaldussiliusGulielmi Comitis tJWontensis,& HenricusaWelden Centurio. qmfortitcr
dimicantes,proque aris&focts in Regis Hispaniarumseruitia confligentes occubuzretfete-
ri,peratta pugna spolijsque collettisproptergelicidij inconstamiam,derisque mutationem,ne
iterum dissicultatibus viciores implicarentur , cum insignipuda, cumque omnisgeneris
mdicmissiexus & atatis captiuisjnsuas quiquesiationes reuersisunt.

IfEClRlVNT intereaHoltandiLeyccfimmillumComhemaKegma Anglkmijsum
in Generalem 'Belgij gubernatorem,quieiusdem Regmasm nomine lurametnumsidelita-
tisprasiitit 1 in Haga somms,promsitqueseBelgiumconira violentiam Hispanorumip-
sitmque Rcgem Hisiania defensiummJDeindemutatis vbiqnemiUmpntfettis, ahossmsa-
rittdtsubsinuit: (sommuni omnium conscnfuposiea Hatuitur. Vt Hollandiasingulismensibus
bis centena milliaslorenorum,Zelandia centena,reliqua verb confcederatx proumcm etiam
pro magnitudine &diuitijssuisjnvsumbelli numerent: Catera %egmamdaturam Leyce- j
siriuspromittit.

LITERAE

PARMENSIS AD BELGAS.

*PR 1NCEPS verb ad confoederatosliteras dans, illis omnem Regissuigratiam ojsert,
Sepius, inquiensy & non adeo nuper ad vos scripsimus,exhortantes, & serib vos comonentes,
Clementisiimi Regis,Domini,ac leghimi Principis vesirinomint ,vt rerumvcfirarum, qu<c
sylanuar. nuncefijniserrimamcondicionem tempefiineperpendatisjeqj bonismedtjssollicitiocius co-
giietis,qtiibus ad debitam Regiobedienttam tandem aliquanda redireposiitispriusquam bel
li in vos inuentis moles ac necesiitas vos vrgeatjn easifc calamitates vlteriuspracipitet,quas
nonnulU Ciuitates acprouincia,seribpcenitenUs,magno suomalo experta sunt: posiquam
viribus &amisillas&oppugnare &cxpugnarecompulsisuerimus.

OPTIMAM semper de vobis spem habuimus, nequaquam dijjidentes immb verb non
aliter exisiimantes,quin,si litertc nofira vesiras ad manus perfenipotuiJsent,vos ad huiufmo-
di admonitiones,vtpote bonorumhocpaclospecimen & argumentum aliquod exhibentes.re-
JpondiJsetis. Qmppe,cumscpius nobissigmsicatumJit, vos nonadeo (lausdeo) abalienatosa
Bege vefiro habere animos,nisi ejsent,qui]ine vlla legitima caujsa (proh dolor ) rebellmem
hancsoueant.

LOCA

9 f
Hag£.

io f
Holladia

8 S ,
Zelandia.l

C*4ETERVM. hnelligentes,vosacceptarumanobisliterarum,nultumhattenusde-
dijse indicium,arbitramur nec has etiam vobis traditas. quin potmamaleuolisillisJuppres-
Jas exisiimamus, quipriuato suo acparticularicomodofiudentes,ommbusmodiselaboram,
vt perpetuis vos bellis muolutos,& implicatos,seruituie miserrima vos opprimant, ipsiq3 ve
sirismi(erijs,vesirisque bonis, cumeuidentivxorumquoqueatq^ liberorumincommodo, ne
dicam extremopericulo, ditejcant; Hancab causam,veropietatic Zelo,chrisiianaj3 commi
seratioms ajseftu.ad hoc commoii,nullum nofira expartdaborem, nullamque diligentiam,
qu&insideli Regiasuas zJVCaiesiatis minisiro requiritur, intermittentes, has dcmib literas
vobis transinittimus.

&VIBVS

n h
Belgium.

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM
loading ...