Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 399
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0604
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci

LOCA

io f

Holandia

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

8 g
Zelandia.

2T f
Gelria.

T3 g
Craue.

JQuibus vos iterum dtque itcrum exhortaremur, vti vel mnc tandem oculos aperientes,
optima qu&qtte media,occasionesquevohis obatas commodisiimas, qua mpromptu j; nt
non negligatis.Vt dum res vobis adhuc simt imegra,a calamitatibus ac m se: eo < exi
matis,Co>iJiderantesapud vohnetipsos, non tam Regis vesiripoientiam, qtu tarta efi,
vt nulla illi Ciuitas queat reji/iere,qtt'am etiam innatam illius demem iam,dulcedinem
bonitatemqueJingularem quibuseosprosequituracrecepit,quiad obedientiam rRegi<c
sua sJMaieftatis reuertuntur.

QVOD Jiadmonitionihuic noslraobaudirecupiatis, eiusdem Maieslatisnomine
vobispromittimus, nos satisfaclionem acpacemlargituroseam,quarationi quamaxi-
mesutura sit consentanea,qiuque nec benignior nec clementior a tam bono principc ex-
peclari pofiit ac debeat Vt cuius fhidium acpropostiu alib r.on speclat ,quam qub patri-
moniales suas atqne bereditarias rBclgijprouincias recuperaresuosque konossuhditos a
bello Canguinarioliberare, atqueingratiam recipere, nec noninpace ac tranquillitate
moderari queat. idque sub ij demplanepriuilegjjssibertatibus atq, immiimtatibus qui
bus tamscliciter olimgrauJijunt,crsi id communi vtilitati conducere videbhur,etiam
augeat.

QVAK qnidem Priuilcgia inquit Parmensis)& nos.quantum sieri.ohseruabhmis,
idfyproeoasfettu(quo semper&astidu.cjcelicitatemacproperiiatcm Belgiiprouincia-
rum) smgulariter,c quo diutius hocetia magis optamusquam optimam.Cuins sane af
seclut, susfcientia iam. vt arbitramur. teslimonia reliquimus, tanquam nihilvnquam
molhiahud,quam vt opvma ■m maiestatisvolttntati, s.nceraq, eiusdemintentionivo\
conformenedderemtqua mag 10 cttm animi moerore intuetur,prouincias hassuas, osfcij
sut adebstisseimmcmorcs qnod Maieilatem suamad armaprocedere,coegprht cltm ta
men eadem sua \ldieslas,ma!igliscentisinitio,omnibus sempermodislaborauit,qub tu-
multus hi omnesamice,atqucsinearmis componerentur.

POVTFA v rrb,vt 'Belgas tanto promptioresadossicia suapuslardarcddcret P m
! cet>s Parmcnsisan,Reueraillos omnes efseltegtsjubdnos sy mcm\ra & proptereabella
I eo rdem atterunt,contra propria eorundem regisque membrageri ac suscipi. Ouaredem:o
‘ Hloc perliteras commonefacit,vt quihbet eorum salutis sux remedium amplettatur.
Viant ipsisBelgis adhnc patere,per quam prsiina qttieti ac tranqudlitati sitb lcgitimi,
supremi,ac naturahs suiJRegis eiusdemque Parmenst*, tamquam vicem eitisgerentis
& caphaneigeneralis gubernaculo, reshtuiposiint. Hattenus Parmeisis, qui res-

ponsnm ab illis expectans, Belgas interm ipsos lDco omnipotenti commendat.

ASGU verb,conanturvtquaqueversus.omnesquamdihgentifiimeobsiruantaditus,
perquosgratia buutsmodi,Regis nomine oblata,ad miseram oppressamquebelgij plebem
derhtari queat.

TSTER F.4 1 dum imperator (somitem Simerhm&simium (in locnm Vicecan
ce!la>ij jmperis Viebeuser iam succedentem) oratores Rommmntit,ad salutandum
Pontisicem sixtum V. eidemque cum caremonijs in hac solemni attione vsitatis obedien
tiam prafandam.Regij in ‘Bclgio Cjrauiam emimts obstdere,& tie quid annonaimpor-
tareturab Angls, imoedire ceperunt.Comes tJkCansfddius infra Cjrauiambinispro-
pugnacuhs,vnaque nani oblonga , & bene munita ad ^JMoCam in vlteriore fluminis
ripa ex opposito vrbisprosiugnaculum erexit,ex quo tormentts aliquot maioribus,muros
veiberaret, & ciuium xdes conuelleret.

PHTT IPPI

_3 99

j 5 8 6'.
TEMPOR.A

i Febi uarij

z Februar.
loading ...