Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 400
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0606
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
400

1586.

TEMPORA.

T

31 lanuar.

Michaelis Aitzinger

TOPOGR A P HIC A AT QV E HISTOKICA

OVISET-AM & Altipcmm mumtbnemaliamhivipa,hcopaululumirferiorc
occiipauit.se d tion tamarda Gvanienses hattenus oljidione prcmebanttir.qmn sepius ex
currentes capthmin oppidum introduxerint. Tossquam autem avttius ohsidcri,&anro-
nagrawter lahorare ceperunt,anxilia Anglorum implora::t,qm Bomeliam,Cjertrudis-
montes,al aq, in v cma loca co sluentes,omnem apparatum sacere videbantur,vtpcri-
clhantibusjuccurrant.

yOVESl EblSES 1 subspeciemercatorumTulbiannm 'quodvnlgoZulchappella-
tur) h g rejsi,cum copias suas appropinquare didicissent,arcisqueSatrapam abesie non ig-
norajjent, arcemintrantabvxo yeSatrapa,militumaliquotcdduttum.neinitinerespo-
liarentur a predonibus,petere sesimulant ,quibus autem rcsponJumfuit,prater conjuetu-
dinem tllud e(se,cunttantes & lujirantes omma ,iaratorem confeflim mgv.lant,c itnpe-
tum in arcemjac. unt. Vxor Satrapahofles esie intelligensflrepitum excitatj&vim sibi
inserri clamat.

H o s T E S flatim vexillum e tuni extendentes flgnum dant sccfi .yt audatter ad
vrbem accunant.Sublicium quoque pontem,per quem m arccm erat introhusjcmittcre
dutn allaborant,Ciucsconjpetto vexillo,& e vicinioribus arci hosiis machinationes in-
tclligentesjrmati ad arcem cununt. Hosles in antiquam se tunim recipientessort ter
Jesedesendunt quidem, sed qwapericulum in mora conssitutum anmaduertunt,(Jiues
componato firamine,a;qucimendio excitato Nouesienses ad deditionem compulerunt,
qui ita in manus < iuium veuerunt, prater quos etiam vitrarius quidamproditionis au-
ttor .homoflagitw usynacupatresitte Tulebiacensicaptus e(l, quipoflca Tonr.am du-
tt s,v uus e>e>:teratus,&inpartesdissettusefl Socij Tssouesienfesextra cmitatem cu
ntellexijsem sp°friflraios.suoJque captos ejse, propius accedere noausifuntsed m fuga
vjisi oucsimn redientnt. 2

r o N v L VM auiemTsouesiensimhocerat,vtcaptohocoppido,mpedirent,ne
qtu mercimowaaut A mona ex DioecesiColoniensi.in terram Lcodiensem,dncatumque
'Brabantix exportan, aut illinc m l ioeccsim importan positjumpuhhcam, interbas
regio<:cs,viam vtpote vianam,infesbam (empersacerepotuijsent.

HA li V FR V s T codem sere tempore imtium Comitia illaWomaticrsia,in qui-
bus Orator Cafarisea tum pYopostit,de quibuspotssnmm e vai considendum. Interim
quoque circumferurtur htera sscgiiu tflfnglu ad Trincrpcs protestantes Germaniajn
quibusviderisibi ait,tumultus in Cjallia a? ortiscCJjpmano /tusqtie cofccdcratis,m icio
& inwto RegecontraTSfquarrauexcitatos,Truchfesijqueab 8lcttoratisdgnitate,de~
iettionum ad omrium protestantium pernicipem&exfiirpationem tendere:Quareprin
c ses eo'dem monet vt sihaclenus in religionesua tueridanegligentesfuerunt,nuncjalte
iuflo metu ditionnmi^ sttarum amittendarumpericulo aulto,ex diuturno somno tandem
expergiscant: consilia captent,flatuantquc, quomodo communi huic incendio occurrere
possnt.

MIRARI fequoqnedicit, nimiamGermanorvminColonienssillonegotiopatien-
tia,&quod Romano Pontisici,tatumVrincipesin Germaniapermittani,vteailliiceat
impune moliri,qua ad syncerx Religionn & libertatis antiqux lahcjattiorem vergunt.
Conqneritur,siepiusseper literas & nuntios apud proceres eosdem mshtijse: vt hvitts
maliinitijsrcmediu adhiberent sxdusque ir.ter se siancirent: sedfmslra se laborassc.Cjer
manispericulum nullumsubejse exiflimantibus quos tamen nunc alitercensere cred.it.

HORTATVR itaqneacrogat.vt vel tandcmrationemaliquamineant virium sua
rum coniungendarumadvesissendum Tontisci Tpmano.ccrivm socumcorflhuant. vbi-
viri prudemes & pflauttotitate adhocmun tixonncniant,& debocncgocio interjede
liberent,promittit & ipsiafie suos eb legatos missurum.

LOCA

Graue.

11 g

Bommel

10 h

Gertrudis

berga.

T5 1

Nuyls.

Zulp.

K 1

Colonia

ALBANO DVCE LEONEM
loading ...