Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 406
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0615
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
AO 6

i

i 5 85.
TEMPORA

I

28Iunij

IVIicbaelis Eyzinger

TOPOCRAPHICA ATQVE HiSTORlCA_

I V S s IT Princeps Parmensis^examhiariartkulos.propojitos tam exparte Magi-
(hatus ac ciuium,quam prxftdiariorum quoque militum oppidi Venlonempraterea etia
'singtlatim communicari ctnn eorum authoritate adhoe specialiter dcputatis, lohanne
Vo^elsang McdicinaT)oftore,tJWagiftro Petro tjftkont lurisLicentiato,Gulielmo
ah Oeyen,?etro Hooft,CjuMmo Dorsi,Sehajhano Loensi & Gwhelmo Kromer,quibus
omnibusauditisatqj intelleftis.

33EDITION VM ARTICVLI.

IPVM Prmceps,ait,Quodtametsiiustisiimahaheretindignandioccasionemvtris-
que tam ciuibus,quam militibus,ex eo, quod dissiciles fes? prebuerint, imo qnasi vero re-
luttantes acceptare noluerint ,adeo honestas ac benignas oblationessuas per litteras illis
initio ftatim sui aduentus ad oppidumfattas-,tame;i vt eandem sequatur viam qnasem-
per hucusqueobseruauit, potius commiserationis & compafiionis(ubditorum ac vafallo-
mm.quamruina(cum intentandxacpersiciendapro instanteiam occasionesussiciemia
(uppeditarcnt media: )Acquiescet mhilominus ,vt obliuiscatur & condonet omnia cuius-
cunque etiam conditionis eademsuerint delitta praterita, insupcr & benigne recipiat,
tam ciues iam ditt os qua etiam rufticos aliosq; villis circumcirca inhabitantes,qui V en-
lonumhuc confugerunt mgratiam Regis supremi eorumdornrniac principis naturalis,
plenum & integrum bonorum suorum vsttnifruttumque indeab hoc die illis conccdendo.

PROMITTIT Pmceps,velleposthac illos trattare,tanquam bonos sideles & obe-
dientes sutitJbCaieftatis fiibditosjllisque in esfettu comprabare ,suam intentionemfuis-
<e nmquam,abolendi vel dimhiuendi eorum priuilegiajatidabilesquepatria consuetudi-
nesjmo ea potius conseruadi & augmentandijn eo,quod vel ad bonum,tranquillitatem
& salutem patriapertinere videtur.

lNTERCED EN D1 itidem cParmensis ,quam libentismeprastahit ossicium apud
vicinos pnr.apes maxime vei b apud Cliuiajuha &c. Ducem,praipsis Venlonersibus,
vt illis excessus ,quos in eorum ditionibus commisenmt ,vel ctiam iniura, damnaque qua
ipsifmet prhicipihus ant eorumsubditis intulerunt, dimittantur. Bona (pefretusjdem
Parmensts exiftimat, se apud cofdem Principes, pro assettione quam habcnt ergafuam
t, JPCaieftatem Regiam.hac in parte essietturu,ne illis quicquam imputentsubditis,cim
viderint eosdem ad obedientiamsuct zJWaieflatis redijjse.

A D hocvero qnodoftensum est, multosCiuiumhuiusoppidi, omnisgenerisbona,
mercimonia,redditus,atfones & credita habere in Hollandia, Zelandia,alysque locis
rebellium quapYQCuIdubiohoftespropterhuitismodireconciliationcmfattam,voluerint
co-si rcare: Pnnceps (i posthac cum illis quoq; rebellibus depacisicatione trattauerit ,pro-
mittit ,fe propojse tantum cjfetturum, vt hacetiam inpartenullumsentiant Venlonen-
sesincomodum.

E T quia credibile est non omnes Cities sore eiusdem opinionis, Ouare coritentus
eft ?rinceps,vt quiVendlono excedere voluerint,idfacerepossimlibere,ecqttese conferre
qub illis videbitur,& hoc intra spacitmJcx mensiu,quibus duratibus,permijsuwsit illis,
pacisice acsine scandalo viuentibus in ciuitate morari,quo tcmpore elapsosi vlterior con-
tinuatio petitafuerit,princeps etiam hac in reJefauorabilem exhibebit, ita tamen,vt du
Je.contraria parti non coniunxerintjlli.cumvsuacsruttuommumjuorum bonormnjno
bilium perinde vt immobiliumjnaneant.

PRAETERFA

ALEXA NDRC) F ARNEsso LE O NE M |

LOCA

14 h
Venlo.

11 k
Cliuia.

14 k
Gulich

io f

Holandia

8 S

Zelandia.
loading ...