Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 407
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0616
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

407


LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

15 86

LOC A

PRAETEREA pemittitidem Principes,illos qui(iidbona,mercirnonia,crcdita,
& aciiones babent in Holandia Zelandia,& alijs rebelliu locis,se eo pofse conferre, fuas-
queres peragere,atqt inde spatio trimestri libere redire Venlonum,(uamque ibidem re-
sidentiam continuare, regiaq^ sua Maieflatisgratiafnii cum cateris.

TEMPORA
ATOVE prasolatio&consolattoneciuium,Princepsindulget,vtomnesexacliones,

l8lunij

14 h

mediageneraiia qiu vocant,&impofitiones,tempore belli insiituia posthac cessent, ex-

Venlo.

tinguautnr ac aboleantur,ita,vt nunquam in vsum reuoccniur ,nisi eorum bo?ia volunta-
te, afsensu & consensu, qui antiquitus in hac materia appellari & consuhari consueue-
runt, vt tamen *yiiaie(tasfuaqtte dominia libera censeanttir ob omni eo, quod corpus
vrbis Venlonensisdeprateritopratcnderepofiit.

(fA F r ER V M quod ad milites attinet, qui nequaquam cxcusaripoflunt, propterea
quod vrbem retinere voluerint contrapotentiam,&arma Regis, quiqt sciunt quid nam
promeritisint.posiqnam tormentu,antca ciuisner euocatisufiinuenmt. Permittit Prin-
ceps nihilommus(illis liberum ex vrbe discessum, sine equis, attamen, armis vsl alia re


16 k

quacunq,,pr<eter id quo vefiiuntur quod^sicumserunt in locum tutum,quo nomine illis


TSt uyis.

bene ac susficienter cauebitur.

V X O R E M Schenkijpoflecumpr<esidiari}s,cumque(otorc,samulis,&pedissequis
vaa excedere,cum Princeps mihtare cumsceminis non confueuerit. Conclusi, concfiiq^
sunt 1 omnes hi puntti & articuli mter Principem Pamenssm Regi.e ssue cJMaiefla-
tis nom'me,ac dcputatos.

1 N casiris Venlonenssbus2$ lunij 1 s 86. Cumsubscriptionetsslexandri eiusdem


T4 l

Berkem

Pnncipisac Secretarij Verreicken.Hucusquearticuli,ad verbumexgallico.

ssv M omstani vicinumsic agrum, &sinitmaasiiduisvndiquc excursionibus
infflarenf.Rcgijq. milites Venlono ss itineri accingentes, Nouesso appropiuquarent: ac
prxter (ssopias Slettoris pnssdiarias ,magnus externorum,Anglort:msalicet, 1 talorum,
Hispanorum &c.rnilitum numerusjn ‘BelgiciLeonis vngusm conflueret:Nonfine caussa
sibi metuers, atqtie ob id etiam cantius prospicere videbantur,illi,qui cuwpecunia, mer-
cimosss.arinona , caterisqtte rebus, veletiam negotiorum causa, tum 2 cx oppido sublnltacensis iurisdittionessto,Berckhem nuncupato, Coloniam commeare propofuerant.


15 1

HI se non solos(licet, RusUciperindeac Nobiles,Ciues & mcYcatores,virorum,mu-


Iuncker-

liernmfltrginumq, acpuerortm, numerotrtsimmillium, tribus quasicohortihusproptcr


stort.

multitudinem difimtti suisse narrantur) fied cum luliacensis prastdiario milite,ex vrbi-
bits ducis edutto nempe centum quinquagmtaflipatosin viam dederunt (Joloniam, «<?>alias in itinere capi, diripi, cediuepossent.

I


SED acciditjllisputerspemjesproculdubio miserahilis,qubd exequitibus,nescio

5 Iulij,


quibus per exploratores id olsacientibuspudaque inhiantibus, numero (vtserebattir)
quadringenti invnum colletti ,ad lonckerflors pagum, paulo minusssmmdiari (solo-
nia,in eos inuolarunt, centttm nonaginta cucsiigib crudcliter trucidarunt ,plurimosque

»5 1

v'.dnerarunt,quorumpattciconualituriputabantur. Ita,vtcxsoram &vulneratontm


Colonia

numerus esse quasi noningenti dicantur. Horrendumsane spettacttlum, Chrifiianos beluu
m more,vtipecora mattare, natunequiusssic immaniter cedendo violari. Sed de hisplu~
ra videamus.PHILIPPI REGIS HOMINE GVBERNANTE

cxcrx.
loading ...