Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 417
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0631
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

Austriaci.

4 J7


LEONIS BELGICI DESClUPTIO

1586.

LOCA

HVKC Cjranuellanum}quem in Rcdmuo Typica comurationis SaJuflio nojlrd,Ct
ceroni(vt CDucem Albanumissntonio) comparamus,?hilippus Hispaniamm T\expo-
tentisimus in orbc,ipse (quemadmodum Carolus Imperatorpaier ) vartjs dignitatibus
cumulauit,& inpracipuis semperhabuit. Inprimis eumper Vium 4 <rPontisicem stimmo
purpurei Cjaleri (fardinalkysi honoremunereq, donauit,& Archiepiscopatu tum reces
crecto Mechlinienji,a quose,vti antea Episcopatu Atrebatensijujlis ex causis abdicauit
projecutus e(i, eumc^ demum Neapolitanis pro Rege dedit.

PORRO autemtturbatisaciuilibusdijsensionibusatq^ l{eligione rBelgis:dequibus
haclenusfcripsimussini expeltd Neapolitano munere,Romani reuertijset,eundem tande
Statui exillius consilijs in integrum reformandoJBpma in lljpaniamsio quidem,prius
ornatum supremi rerum Italicarum Prasidis dignitatesemolesis negotiorum curisvel
potius vndis,graui nimirum,&obatatem,acsiepe tentatam valetiidinem,anxio quidem
onere leuari cupiens,euocauit,

QtM in reperquam ardua,plenaqj in sene txdij, cumsidelern ac fedulam opera pra-
Jlitijset:adebgratut,vt Regem quafipompa per viassinisier cocomitatus,qualis scilicet
Alexandrum Mdgnum Epheftio,nonnunquamsuerit ,summis exantlatis laboribussep-
tem quippe amanuensibus Epijiolassubinde diclauit,prater eas quos qua celerrimesua
manuexarabat atate defesta, licet alioqui valetudinem natura bencsicio iemperatisii-
mofo viftu,& qua norat medicamentis,reste tueri conjsettqui e fiirpibus berbis arburi-
bus,animantibus vim quandam occultam ab elementisjgnts opera arteq?sublimatoria
fegregatam elkiebat,arbores inserebat. quantnspraslantiumpicsorumsiulprorum ar-
chiteftorum artisicumq; caterorum cultor operum natura,tantus admirator infeptime- '
Jirem tabem incidens.

REGUgiturcanisvkariuseratvtilis,atqueveroeius regnis totique cohorti Regia
propter ipfius (vt (siceronis alterius) cgrcgiam cloquentiam,tum,quod caput esijn nego
tijsgerendis singularemprudentiam, dsibiprobe cognitisvariarum nationum gentinm
&illufirium virorummoribusjegibus, & infiitutisqu&sinam,&d rerummagifiro vsiu
minimesallacem experientiam,ergo liberum promptum tutumque in re dncipiti aperto-
quc &graui discrimine consilium,quod ille vtRegis authoritatempro imperio volunta-
tempro lege,nutumpro iujfu habuit Reip. vniuersic chrifiiand consieruanda tum etiam (
augenda libens in capiendis deliberationibus lucem obscuris sidem dubijspondusnouis
adserens merito necesfaribq; contulit. nam Regibus Principibttfque viris nonfemelsen-
tentijs crcber grauifque prouerbijs & exemplis &multarum rerum nofiri atq\ etiam ef-
fluxi temporis decursorsirmisque rationibus dijsertans,proposuit.

QVlNImb perfuasit ,turcas & seditiofos,non tam viribus proprijs,qudm nofira dis-
cordid,audaciores in nos reddi arma fummere bellaq^ pertindciter gerere. Quamobrem
Principum nofirorum animos ,safto non insirmofoedere nefuccumbant,reconciliandos.
lnsulas qua Occanum & Indiam ambiuntsi Hispam terra imperium sixbi retineredut
ampliare velint,prom<xrij<fc sines fuiprotendere,&ab js hofiem arcerefiej uieri,tem-
poriprotinufy muniendos,& armamentariumprecipue naualeprocurandum. Sin mi-
nus,HiJpaniam & Indiamsi mare nauigjs non desendant ‘Britannorum excursionibus
atque depopulationibuspatere. Aclhacsi belgicum Bellum deferant,nequeprofequantar
esfdem 'Britannos&scedcratosIdcgiasillasaliasqueprouinciasinuajuiros, Scdqtiibits ,
hastenus TJcgio nomine Trinceps Parmensis ita resifiit, vtpaulopofi obitttmCardi- ;
nalisillius Angtos siue Britanos Zutphamx metropolim obfidentes, obsidionem folucre,
indequepedemreferre coegerit ,omnesqueprope Belgicasproiiincias Regi recuperando
refiituerit.

TEMPORA

TO 1

Mechlinia

k i p ,

Atrebatn s

18 e

Zutpheri

I

^iSeptebhREGIS PHILIPPI NOMINE GVBERNANTE 1

CCIIII.
loading ...