Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 419
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0634
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Auslnaci.

415)


LEONIS RELGICI DESCllIPTIO

15 86.

LOCA

MiTTITVR ex Cjdllia in Scotiam ‘Desiius qui obsides copijssiis Hadinam obtinet
anno lStj. vt Regina in Franciam mittdtur, Francisco Renricisdio matrimonio ingen*
da. Perduciturssegma in Gdlliam,vbiin Aula T>ucis guisijpieac Catholice educatur,
moribusquejtfciplmis ac Utteris sic injkuitur,vt non tantum latinam lingttamprobe in-
tellexerit,vemm optimequofy proloquipottterit. Poftbac etiam mater Keginasilia ni-

tEMPORA

9 s

mirumDucis Guisijin Galliam nauigat anno isso. Dantur s{cgin<t (suratores Henri-


Reims.

cus 1. Rex Francorum,& Franciscus Dux Cjuisius,cum Cardinale Carolo eiusfratre0
Nupminter Mariam Scotia Reginam & & Franciscum 1M9 Aprilis celebrantur Pa
risijsannoissS. poftquamantea 25 lulijijja-PbilippusHispaniarumRexMariam
Anglia Reginam conittgemduxijset,qux 17 Tsouemb. isst moritur, cuisuccedit Eli-
nabetha,quam diximus ,tssnglia ReginasiliaHenrici quosissed ex AnnaBolena,vi~
uenteadhuc (atharina vxore,procreata.(surat Hcnricus z.Cjalli/c Tgx Rcginam Sco-
tix,Anglia etiam & Hibernia Tdcginam publicarifuocfo silioFrancifco coronam d Sco-


.j

tis decerni.Hinc ille lacbrima Eli&abcthx contrd *JWariam & odium.


HEBEILES in Scotiapublicam Regniadminislrationem ReginxmatriinScotia
per literas adimunt,necfc amplius illam regentematutMagistratu suprcmofungentem
agnoscere tesiantur 23 octobnsanno 15s9. tandem legatmc in Angliam mijsaiy Fe-
bruarjjij6o. Tteruicipaftumcum Begina Eli&abethapattumineunt. Vnde Anglihac
oblataoccasbnegawsiconfeslimclafseminstmunt,terrestresq;copiasconscribunt, & j MARIA
|etham terra mariqiie obsident,(jallis illamfortisiime desendentibus,& tantasflrages ' Scota
edentibus, vt Scoti & Angli iamspem recuperanda Letha abiecijsent,nisi maximis Nor
folciapromsiiseorumanmisuijsenteretti. Pofiea Reginarnater MARlAEdequ&hic
agimussin arce Edemburgensi 10 Iunij magno sui apud bonos omnes relitto desiderio,o-
bijt. tJTWoritur&Franciscusi, Gallimim%ex2. tssurelia, Caritus
M.ARIA E Jsegina Scotia4. Decemb.is6t.ttacmatre & viro orbataperfolutisiuflis,
in vrbem Rhemensemprosicisciiur eii consilio,vt proxima aflate in Scotiam redeat inte-
rim in Lotbarmgiam fe consert,vt constngttineos & amicos otficij causa falutet.Poflhac
Caletum venienssmdesoltiitjn Letba portum appulsa atqtte hincEdemburgum prosetta
uAugussi 1 s62.vbi (satholicam TJehgionem exercensassaiuiniams, maxime vero a ,

Knoxio quodam minfiropubliccpro dentione lesabellappellatur,nobilesperflringente ]

qubd eam e medio non suflulissent,gladium enim adpapissas(Catholicossic appellat)to\~ ,

'

lernlos iam eis dmmitus ejse traditum.adeb,vtpropter tnfolentiam eonim Regina Ma-
ria cuftodcs corporis ssbi ajsumere coattaJit,nihilq; haberet vnde cumsuis viueret prater
tertiampartem bonorum EccleJiasticornm,qudetiam (faluinianosillosminsiros, con-N
trd conscientiam suam alere conflringitur.


R.ucrord.

NVBIT pofiea29 lulijanno jjS^.Reginavidua,Henrico Darleo, Matthia Stuarti
Leuink comitissilio,adolescenti genere &sormapuflanti, amiusu&silio, (fatholico,
Statibus qitulem Scom consentientibussed Anglis vehementer infetfispoftridie Rem
praconioprommciantur.HameltonijCaluiniaiu %egem & Reginam intersciendos flia
dent,quo lacebi Tsoth? fratris R eginti auspicijs omniagererentur. Secedunt mamts co-
iuratorum hxreticorum essugientes ac Reginapuerperi) tempore appropinquantejn Ar 1
ce Edemburgensidie 19 lunij 1 s66siliumparit,cuipostea Iacobo Vl.nomensuit, & cft,
etiamnum adhuc viuenti. Hic Kuerord oppidum d Martino Schsnckhio in ditione Cli-
uensioccupatum &pofleaiterumami/sumsiibijciam.

1 c


REGIS PHILIPPI NOMINE GVBER.NANTE 1

ecy.
loading ...