Aldrete, Bernardo
Varias Antigvedades De España, Africa Y Otras Provincias — Amberes, 1614

Seite: 16
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrete1614/0046
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
I¿ L U. I. CAP. II!,
refiere eílo assi el glorioso Athanaíío. Tantis, ejr taíibwfcelerihus fácil;,
nihilomnino adhuc fe fecijfe Ariani arbitraban-tur , quandiu magnas Ule
Osius eorum malittam expertus non efset: nam in eum talem tantumque vi-
rumfuam rabiem pr atenderejluducrunt, ñeque quodpater effet Epifcopo-
rumreueritifunt, ñeque qubd consefsor erat,pudor e motifunt, 'ñeque quod
fexagefmum annum ¿r eo amplius a confefione ageba,t jrefpexerunt^fcd om-
mafimul vilipendentes ,adfolam fuam ipforum hxrcfin ceulos intentos ha-
buere ho?nines re vera ñeque Deum tímentes , ñeque hominem verentes.
^Adorti igitur Confiantium talibusverbis alloquuntur. Om-nia quidem
lauÁes ofú ^ ticbis facíafunt: profigauimus in exilium Romanum Pontifcem , ¿r iam
ante eum extorresfecimus quam plurimos Epifcopos : loeaomniaterrorihus
impleuimus : fediamen pronihilofunttanta tua opera, ñeque quidquam
i,o^winfMiiProfec^mí^^uam^ure^umefi enim ilie*in fuis agit.omnes
¡defi Cor- infuü Ecclcf.is agere videntur :potefl Ule ¿r verbis ¿r authoritate fidei fu a
ml>4. omnes contra nos inducere.Hic princeps efi Syncdorumf¡quid fcribit¿ubi-
que auditur.hicformulam fdei in Nic¿ena $yn-cdo concepit, <¿r Arianos vbí-
que probareticis traduxit. Quodfi Ule igiturin fuo ftatu maneat,fuperua^
cuum ejl ceterorum exiliurn,h¿refs enim nojira cederé cogitur. Incipe igi-
tur ¿r huncperfequi, ñeque illi ob annos parcendum putes :f quidem lyerefis
nofira non curatfeniorum caniciem.
(^Auditis igitur ifiorum verbis, non cunciandumfibi ratus Conjlantius,
ofius tueca- r¡js qUl virum noffet, ejr quanU authoritatis fenex Ule esfet, fcribit edicitt
Tstñhii* °n vt a^fe verüat\quemadmodum ¿r Líber ium imtio tentauit. Venientem igi-
tur rogaba! hcmtnem, <¿r fotitisfuis verbis , quibus altos cirarmuenire pro
more habebat^xcipit, cohortaturque, vt in nosfubferiberet, ejrcum Ariani s
Re ir.fecíA communionem haberet.Sene x vero eius rei vel auditum dgre ferens,mccjiuf
in patrmm, que quod veltinnitum eorum verborum fentiret, Imperatorem magnis r&*
tí- Ecdcpa s¡omy¡{rS conterritum de fententia deduxit, atque ita in patriam fuam atque
Ecclefam rednt- No es a caso esto que dize aquí el glorioso Athanaíío,
íi no con mucho acuerdo i muestra, que era su patria , i natura Cor-
ém dona, cuio Obispo era. ídecuia Isleña era Paítor. Fue esto por los
anos del Señor de trezientos i cinquenta i cinco ^auiendo nías de iei-
senta que era Prelado íauia sidoconfeílor.
Proligue San Athanaíío. Verumcum Ariani denuo la?nentarentur Jm-
peratorem irritarent, ¿r eunuchi fermonibus fermentes, eum maiorcm ad-
lurumun- /;uc m mo¿tljn exacerbarent -.fcribit denuo cum mims adofium. Ule autem
etiíieUs & contumelias quidem afficiebatur, fedtamen ob terrores Utos de fententia fuá
ícntumelijs npn difcefit, rjr decretum animi conflanter retinuit, qtappe quifupra fir-
mampetramfdeidomiciliirmfuum &dif.cauerat:&líberrhnecontrahatnfin,
¿mbres & ventos Epifolarum minas arbitrans, locutuscjl. Subwde i^itur
Conflantiofcribente^nunc quidem blandí ente'}paremqueeum appe 11 ante,
num
loading ...