Aldrete, Bernardo
Varias Antigvedades De España, Africa Y Otras Provincias — Amberes, 1614

Page: 92
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrete1614/0122
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
9% L I B. I. C A P. XX.
habeo femper tn memoria 3 atque inpeclore3 vt tanquam fcopulumJicftt-
giam mfrequens atque infolens verbum. Mille denique verborum taltum
ejl} qudicum in ore prifcótauclontatis crebrb fuerint3 exaucsorata tamen k
tib í, c io> Jequenti átate repudiataáue funt. Refirió esto mismo A. Gellio.
Con lapresteza, que el Imperio Romano íe fueleuantando a la
grandeza que tuuOj aííí la lengua fue tomando otra forma, i haziendo
se otra déla que fue a los principios: i aíG en tan poco tiempo co-
X&.iJto. mopodía lleuarle a Cicerón su suegradize. finare cumfit cert&vox
. Romanigeneris vrbifjue propria, jnquanihil ofsendi3nihildifplicere,
mhi¿' ammaduertipofit 3 nihil fonare aut olere peregrinum, ñeque folum
rusíuam afperitatem, fed etiamperegrinam infolentiam fugere difcarnuz.
JEquidem cum audio focrum meam Ldiam (facUits enim mulleres incor^
ruptam antiquitatem conferuant, qubd multorum fermonum expertes te-
ñe nt semper 3 qua prima didicerunt) fed eam sie audio? vt Plautum mihi
aut Nduiumvidear audire. En tan pocos años muestravnagran mu-
lib. i. c. 5. danca.Dixo también Anaerobio: Tu autempermde3ac cum matre Euan*.
drinuncloquere3 vis nobis verba multis iam f&culis obliteratareuocare.
l&.i.t. 10, Reprehendió esto mismo Phauonnoen Ageílio.
Enuejecenselos vocablos como todas las cosas del mundo^íiendo la
lengua la, que mas sugeta esta a corrupción 1 mudanca., dequantas en
el ai, no auiendo alguna, que no la tenga., 1 mas las humanas. San
^¡tficTi'i -Gregorio Nyíleno. C raptor illa flux afue cor por um noflrorum vita3 qu<t
femper mouetur3ex eoipfo vim exisíendt habet3 qubdmotuprzdita jit. Ae
velutt fluuius Ímpetu}&c. alueum fuum implet,<¿rc. non tame eadem aqua
eodcin loco femper bgret- fed aliadefuente defluit alia: fie crafior illa vita
nofira in terrls motu quoda acf uxione continua diuerfisrebus fuccedetibits
sibi3in perpetua vktfiitudine nunquam interquiefeit, fed vna cum quie-
scendi facúltateperennem etiam motumsimiliavicifiim aliernantemha-
bet. £)updfi hic motas aliquando quiefcat 3 ipfkm queque extwgui nccelje
in vita Mes- eft- 1 en otra parte: Cuneta ergo 3 qu& in mutatione acfluxu pofita funt
fis> nunquamfirma manent, (ed alterum ex alterogignitur3 ér aut ad mel¡us>
aut adpeius éxitosfit. Toco esta mudanca Milico, i del la tomo Home*
so^ideambos la trae Clemente Alexandrino lib.ci.Stromat.
Ventas fundi t humi folía,dtera (iluacjue rurfas
Altera producit vindantta tempore vemo.
Nafcitur humanum fie feclum3 peque recedit.
Esta mudanca i alteración de laseoías humanas es maior en la len»
gua, lia enseña LucretiOji para ella nos premene diziendo:
jgutive modo gen míhominum variante lo que la,
C ce per i t ínter fe ve fe i per nomina rerum*
Muestra luego, que neceísidad i validad enseñaron i apremiaron a
los
loading ...