Aldrete, Bernardo
Varias Antigvedades De España, Africa Y Otras Provincias — Amberes, 1614

Seite: 132
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrete1614/0162
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ijfc Lie,. í, Gap. xxxiy.
i» Ahrahd. mar que Abraham inucntó la lengua., i las letras Hebreas." resiriendo
su vida: Hic facras literas reperit,¿r eam linguam excogitauit3 cuiusHe-
br&i peritifuerunt 3vteiu¿ dtfcipuli rjrposleri. San Theodoreto íigue
£}tuft. in otro canjinOji quiere que la primera sea la Synaca.De la Hebraica di-
¿5)u*ss. 60.ze: Vocem Hebraicam arbitror effe facram: quemadmodum enimin templis
ivt Gen. Gr&corum quid a funt ¿iterarum charaíleres sextdÍAres3q«osfacros appella-
runt:\ic Deiió omnino per Mofem donauit hanc linguam, non naturalem3
fed ad docendum aptam. Siquidcm ciimreliqui omnes loquanturlingua
gentís su.tjn qua natifuerint3¿r nati in Italia, Italorum njtantur vece,
¿re. Nihilominus nulli pueri EIebr£orumreperiuntur3 quifeatim Hebraica,
hngua vtanturfedcorum3apud quos natifunt. Demde cumparum adole-
uennt 3dccentur literarum ch&ratieres¡& difeunt literis Scripturam diui-
nam Hebraica -voce fcriptam.Qmd puto B'. Dauidem indicafse 8o. Vfalmo.
Linguam quam nm nouerat audiuit .Sedquídam dicunt ab HeberHebrai-
cam linguam ¿ppellatam effe, <¿r illum folum inpriflma linguapermafiffe3
indeque Hebreos efse dictos. Ego vero puto appelíatos effe Hebreos ex ea
qubd Abraham Patriare ha cümeregioneChald&orum veniret in FaUfti-
nam3fluuium Euphraiempertranfit.HebraenimSyrorum lingua idem di-
citur quod Euphrates. f)ubdfi Hebr&i denomina) entur ab Heber, no folum
tilos oportebat fie appelíatos esfe .permultA enim naílones ab Heber originem
ducent. proíigue diziendo las muchas naciones^que del se propagaron.
San líidro aunque afirmo, que la lengua Hebrea era madre de todas
las otras lenguas i lo mismo las letras^con todo dixo Hebraorum literas
a le ge ccepifje per OHcyfem^ Syrorum autem ejr Chaldxorum per Abraha?n.
A estas dudas satisíaze el glorioso Augustino^que puso la mano en
quitar las: confirmando que en Heber se conseruó la lengua sin mu-,
darla 3 i qt¡c se transfundió en los primogénitos íoíos de su familia i
generación. Ideo credendaeft ípftfuiffe prima illa communls , quoniam
de pee na venitmultiplicatio mutatioque linguarum: <¿r vtique pr Ate r hanc
pcenam efse debuitpopulusDei. Necsruslra linguam fflam,hoc eft3quam te-
nuit Abraham 3nec in omnesfilios fuos tranfmitterepotuit,fed in eos tan-
tum3qui propagari per Iacob3 ejr infigmus atque eminentius in Beipopu-
lum coalefeentes Dei testamenta ey jlirpem Christi habere. Nec Heber
ipje eamde?n linguam in vniuerfam progeniem fuam refudit3 fed in eam
in ÁUs. *¡d tantüm > cuiusgenerationesperducuntur ad Abraham. Prosigue dando
B.A.Mont. las razones que comprueuan eílo. Explicólo también Andrés Maíio,
in Grumm. culas palabras declaran las delsinio Do¿tor : Sermonem Hebraicum.
Ung.syrt. fuifse eum , cuius com?nunione primos homines inter se iunxeratoptimiu
parens Veus,tam conseffa iam olim apud doclos viros res ejl3 vt refelli non
mereantur3qui ingenij oslentandi gratia magis}quam pro fuá ipforum exi-
Jlimatione3nefcio cui Hnguaprincipatum daré audent. Illum autem fermo-
nem
loading ...