Aldrete, Bernardo
Varias Antigvedades De España, Africa Y Otras Provincias — Amberes, 1614

Seite: 276
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrete1614/0306
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
176 t V b. ii, C a p. xir.
pferuntsnonnul¿i cum beati laccbicorpminGálleciafepelifent, Romamfi
contulerunt. Qui ab Apoflolis Petro > <¿r Paulo coronis epifcopalibus or~
dinati adpradicandum Dei verbum in Hifpaniam adhuc errore GentilitA-
tis implicatam mifi fuere . Vbifua pradicatione innumerabilem Hiflano-
rum multitudinem ad Ch r i s t i cultum conuerterunt. Torquatm apud
Gaditanos ,quos tune Acciosvocabant 3 Ctefiphon ad Abderenfes 3 quos tunc
Vergos3 ¿r mine eorum patriam Almería??? dicunt. Secundus ad Abulen-*
ses3 quorum emitas adhuc antiquum retinet nomen. Indaktius ad Vrfios3
quorum ciuitasVnga^vel Verga vocabatur.Csciliu-s ad Illiberos, id efl,Gra-
nate nfes, Hefichtus ad Carthefios, idefi Ventofanos 3 Euphrafim ad Licur-
gitanos.Horum omnium festum celebratur idibits CAtaijjn quorum quidcm
me?noriam ad hoc vfque tempm miraadumcermtur 3 & eorum gloncfissi-
md mortis probati(simu?n teHimonium . Siquidem i?i corum vigiliafingu-
lis annis adfepulchrum Santli Torquati retro eccleflam diuinitm arbor oli-
Udflorens maturis frucHbus onuflatur3 de quibus oleumflatimconficitur,
vnde lampadesante eim alta,re venerandumaccendnntur. k^Alii vero di-
Jeipuli Atha??afim3& Theodorus(vtinbeati Leonis epifióla legiturjiuxta
Aposioli corpus, vnus addexteram & alter adUuamfepultus eH. Lucio
Marineo Siculo puso eílas mismas palabras sin emendar niañadir co-
saj mas que al principio ^\\{o:Proutferibit Calixtus3&c
En el breuiano antig-uo Eborense eíla la heíla deslos Sánelos a
quinze de Maio^el titulo de las lecciones ¿ízc.CalixlusPapa in cpiftoU
tranflationis beati Jacobi Apcftoli. Sciendumqubd beatus lacobus plures*
habuit difcipulos} fedduodecim fpeciales habuit. Tres Iero(olj?mtanü orü
ele^ife dicitur,quorum Hermogenes praful efseclm efl. PhiletmArchidi-
aconus,qui posleiuspafionem3 apud Antiochiam multis miraculis decorati
in Domino quieuerunt. Beatus vero Lofias Herodis dapifervnacum Apo-
llólo extttit laureatus.Nouem vero w Galléela dum adhuc viueret Apoflc-
lus elegiffe dicitur3 &c proíigue refiriendo lo mifmo que el breuiano-
desta Sanéta Iglelia , pero no declara las ciudades de sus martynoSj i
dize.el milagro déla olma.
El breuiano de la Sancha Igleíía de Granada , que hizo Don Fer-
nando Niño Arcobispo, i preíidentedella el año de co . 13.xl i v.tiene
cita fiesta a los quinze deMaio. Las lecciones dizen:C'¿ciUus.Torqua-
tus, Thefipbon3Indaletius3Heficius3& Stachius 3 Roma a Santtis ApoftolU
Epifcopi ordwati adprxdicandum verbum Dei ad Hifpamas mifi fant.
Cumque ad cimtatem Aceitanam veni¡Jtnt3 ejr quiefeer. tes modicum difci-
pulos ad vrbempro cibis e??iendiA,defl inafent3mox kpaganorum multttu-
dine infecuti funt^qui tune dfs fiUs fejla celebrabant: sjrciim eosvjque ad
jlnuiumperfecuti fuifent^cüm gentilium multitud o tranfire vellet} rúente
gontei mitlti inssumine ex ijfsnecatifunt. Jijoquc mn"aculo Luvanaria
Jena~
loading ...