Aldrete, Bernardo
Varias Antigvedades De España, Africa Y Otras Provincias — Amberes, 1614

Page: 278
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrete1614/0308
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
278 L i b. it. Cap. x i t t.
Dei verbttm ad Hi/paniasadhucgentili errore implícita:dir'guntur.T(itt~
dem vero pradicatione Jua innumeris genlibus tlluftratis, Torqmtus Acci,
Ctefipbon Vergi ¡Secundas AbuU3lndalecius Vrci3C£cilius Eti'beri, F.fcius
Caicef , Euphrafus EÜturgi3fcílkei ldibus CMaij3quieuerunt. Alijverb
difcipuli Atbanafusfcilicet ¿r Theodorus, vt in ipja beati LeonisepiHoh
scribitur3iuxta ApoHolicum corpus vnus ad dcxterum ejralius ad Unam fe-
seliuntur. Aíli Calixto como los ciernas citan la carta de León Terce-
ro. I comienca aíli: Nofat Erat emitas vettra3Dilectifimi rectores tctitts
Chriflianitatis 3 quxltter in Hifpania integrum cor pus Beati Iacobi Apo-
ítoli tranfatum ejl.Posí afeenfionem Domini nofiri Ies v Chrifii Sal-
uatoris ad c¿los} aduentumque Spiritus fanffijuper dtfcipulos ab ipfa paf-
fione Chrijh in reuolutione anni vndecimi tempore azymorum beatifimus
lacobus ^Apoíiolusperlufiratis Itid&orum Syyjagogis3 H':erofo!ymis captas
ab Abiathar3fimulcum lo fia fuo difcipulojafju Herodis capí te plexus. Sub-
Utum esr autem corpus i¿¿ius.San¿íifimi lacebi Aposioli a dfapulis fuis
noclepr¿ thnore lud&orum 3 qui Angelo Domini comítante 3 peruenerunt
Iopem ad litas maris. ib i vero h.fitantesad inuicem quid agere deberent,
ecce nutu Dei parata adfütt nanis : qui gaudentes intrant in eam portantes
álumnum Domini nofiri Redemptoris3ereclíjfue vehs f muí cum projperis
ventis cum magna tranquillitate mitigantes juper vndas maris 3collaudan-
tes cíeme ntiam nofiri Saluatoris Ir id peruenerunt ad portum3vbi prsigau-
dio cesinerunt hunc Dauidicum verfum : In mari vid tus 3 rj- femit¿z tux
in aquis multis* Egrefi de naui deducentes depos•lerunt beati(simum cor-
pas in quoddam pr&diolum vocitatum nomine Liberum donum3 diflans a
pr^fata vrbe oc~iom¡llibus3vbi nunc veneratur3&c refiere despues desto
twk.4.j.8. üoda la historia de la tranílacion que breuemente Taco Vincencio Be-
luacence en su Speculo Hisloríal,que eícnuio por los anos del señor de
mil i dozientos, 1 quarenta 1 quatro_, como el lo dize al fin del. La au-
eodto.l.i6 ¿toridad del libro de Calixto la saca del mismo. Anno Domini 112. obijt
bonsi memoria Calixtas. K^ACtor. Hic efl vt legitur Calixtas Secundas,
qui libellum fcripfit de miraculis Sancli Iacobi3qu£ fparfim collegerat in v-
num volumen compilando;de quo nonnulla ad adifeationem legentium hic
inserere curaui.Calixtas Papa.Cum efsem scbolar¿s3 ¿r abinsantia beatum
lacobum Apofolumdiligens quatuordecim annorum fatio perambulans
térras ^> prouinciasbarbaras3 qu^difcripta inueniebam}paruis <¿r vi libas
cedutis diligenterfcribebam3 vt in vnovalumine comprehenderepofem.
O mira fortuna3intcrprxdones cecidi3ejr raptis omnibasfpolijs ?neis codex
mihitantumremanfit. ErgaHulis trufas fui 3 <¿r perdito totocenfu meos
mihi tafttummodocodex remanfit. In prosundum aquarum multarumcre-
bro c eci di 3prox irnos ?norti3 <¿r minime codex ufe ¿rus euaft. Do mus m qua
eram cremabatur 3 gr confumptis rebus meis ¿ codex mecum euast inusrus.
Cum-
loading ...