Aldrete, Bernardo
Varias Antigvedades De España, Africa Y Otras Provincias — Amberes, 1614

Page: 291
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrete1614/0321
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
de España^ 191
mero hos agnofcimus feptem Pr¿fulatus gratia praditos3&noflrispartí bus
ab Apoflolís defiinatossíorquatum videlicet3Secundum Jndaletium ¡Thifi-
phontem3Euphrafium3Céicilium3¿rEfitium.jguos obfdem catholica insti-
tuíionis tradendam inflitutio Apoflolica Hifpanis desiinat.Quorum Pro-
vuetat 10 glor i oft 3 ¿rnoUris vrbibus iam njicina-.eanos gaudiorum
innouat cultu:qud¡ Mi RACVLoRVMf/?áí7áprofeclu.Na?n dum mifis di-
scipulis inhuiusvrbis conuicinitatemefcarumemi parum diquid pr¿ece-
pifsent3agunt afsecUprzceptafbi3qu£ iufa funt. Sed ecce fubito dum idolis
homines facrificare conjpiciunt3agnitis pérfida religionis fatulo cultu.ser-
uido curfuvsque adfluuium perfdorum turba profequitur. Sed pons illic
ayitiqua mole conflrucfus dat vtrifquepartibus terminum- Nam ad inflar
antiqu&hiftori&3cum transfretauit ifraelmare Rubrum, salutis iterporri-
gens 3 fie nunefugientibus difcipulis beatorumpons ipfe fubito miraculo
intercedente dif]'oluitur>&fugientes Sanclorum populo s faluans j per fe-
quentes prorfus pérfidos lábiles rnergit in vndas. Illic ad tranfitum ifrae-
lis vnda morís diuiditur:hic ad faluand os Christi sámulos ingentü mo-
lisconfirucrur¡xrefoluitur.Illic marinísfolísfuclibus perfequentesinter-
eunt 3 bic perfecutorumcunei diffolutapontls mole influminü alueo dé-
merguntur.Illic ALgyptijcum curribus fujfocaníur 3 hic perditi cum lapidi-
bt-íssubmerguntur.Illic lfraelit£ demerfis hoftibm in profundum Deo lau-
dis canticumpromunt , hic fimili Utitia liberatorumpopulm gratulatus
hymnum tibí cum Sanolís Angelisproclamantitx dicentes. R.Sanctuó¿San~
tíus3&c.

POST SANCTVS.

VeréSancíus?i>ere benedictas Dominus nosterlEsvs ChrisTvs jP/J
lius tuus. Qiii difereta tenis beneficia tribuens noflrorum finium obliuifci
nonpasfusefjcumfie fepteno Pontificum documento nos imbuit3 -vt fepti-
sormi gratia innouat 1 hashoBiás illi protantisbeneficqs excoluerc debe a.*
musdeuoti3quia ipse ejl Dominus acredemptor ¿Lternus. Amen*
POST PRIDIE ORATIO.
Deus omnipotens 3 qui adsaluandum partis nosír<& conuentum feptem
misiftifstecula Sacerdotum3eijdem intercedentibus 3 quorum sacratipima
memoriát túo recitantur altano 3 Spiritumsanólum de tuis Sanffisfedibns
mitte,quo rjr oblatishoflqs sancHficationem ^noslris Vocloribusprosufisi^
mam impertiaris sanctitatem.Amen*
Oo 2, AI>
loading ...