Aldrete, Bernardo
Varias Antigvedades De España, Africa Y Otras Provincias — Amberes, 1614

Page: 340
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrete1614/0370
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
340 L i b. iir. Cap. iv.
liffe, tamen nunc quoque pauca de ijfdem expediam carptim.Apudh¿$ ge-
tes,quorum exordiens initium ab Ajfjriisad Nili cataraclas porrigitur3 &
confnia Blemjarum^mnes pariforte funt be ¡¿atores, fe m mu-di > color atis
fagulis pube te ñus amicli3equormn adiumento pemicium graciliumque ca-
melorum per dtuerfa reptantes in tra.nquiíiÍ53 veltúrbida rebus: nec eorum
quifquama'iquandofi-iuam apprehendit 3 velarboremcolit,autarua(ubi-
gen do qiuritant victum. fed errant femper perfpatia longe late que diflen*
tapiñe lare,(ine fedibus fixis^aut legibusmec ¿dem perferuntdiutiuscxlum,
Aut tracíus vnius foli illis vnquam placet.Vitá, efl illis femper infuga,vxo-
refcjue mercenario-conducta adtempus ex pació 3 atque vtfit fpecies matri-
monij}dotls nomine futura coniux haflam & tabernaculum ofertmaritoi
poH Batum diem3 fi idelegeritdifcefsura:¿r incredibile efl3quo ardore apud
eos in Venerem vterque foluiturfexus. Ita autem, quoad vixerintjate pa-
lantur^vt alibi mulier nubat,in loco pariat alio, líber ofque proculdeducat,
nulla copia quiefendi permifst. Victus vniuerfis caro serina esi 3 lacíifquc_jt
ñbundans copia,qua fuficntantur,<¿rherb<£ multíplices3 &fi qu& alites ca-
pí per aucupiwn pofint, &plercfque nos vidimus frumenti vfum & vini
penitus ignorantes. Haclenus de nationepemiciofa- El Angel dixo a A-
gar lo que ama de ser Ismael, i sus descendientes lo cumplen, prontos i
tfa.i . rz. prefl.QS a toda maldad,! a ningún bicti.Bic erit ferus homo 3 manus eius
contra omnes3& manus omnium contra eum3 e regionefratrnmfuorum fi-
get tabernacula. San Hieronymo interpreta esto de los Saracenos,a lo?
qual añade G¿nQbrzvdoAfmaelit£ fue Saraceni3¿r Arabes3 ¿re. Maledi-
£ía natio fecundum earnem orta 3fimu!tatemperpetuam gerens cum lftacs
ejr promifionis film fecundüm (piritum natis. j^uare quemidmodum tune
Jfmael3qui fecundiim calnemnatw fuerat,perfequebatur lfac3 qui ¡ecun-
ex Paule nd-dum (piritum natus fuerat 3 ita ejs nunc quando Mah&metani Deipopulum
g*/.4. infecünt tr.TA a íído íiempreeíta eenteperniciosa,i aoramucho peor»
'éuftUm i» Del la tratan San Hieronymoa otros muchos.
vit* Mal* En Arabia Pétrea,que es la miíma que la Nabathea , pone Tole
(h:* meo la región Saracene 3 i Theophanes en su histbria miícella en el
año veinte i vno del imperio de Heraclio dizQ.Moritur Muhamat Sorra*
i cenorum qui ¿? Arabum princeps,pfeudopropheta, ejrc.Neceffarium autem
reorenarrandurn degeneratione huius. Ex vna generalísima tribu oriim-
duserat ijmaelis fin Abrahx . Nizariusenim ifmaelis pronepospater eorií
onmiumdicitur.Hicgenuit 1lieZlajon}t¿rTheominem3dr Afydum^
aliesfigno motos- Hi omnes habitauerunt rJMadianitem eremum 3 i&
ea nutriebantpécora in tabernaculis cemmorantes3c-rc-Fu.Q el maldito Ma-
homa Iímaelita^decendiente de los hijos de Iímael, i viuio en tierra de
Madianji toda su tribu andauan por aquellos deíiertos con sus ganados
a aduares.
Todos
loading ...