Aldrete, Bernardo
Varias Antigvedades De España, Africa Y Otras Provincias — Amberes, 1614

Seite: 381
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrete1614/0411
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
de Africa.. 381
iumna pro fe m&gnum fontem covjlituta3in qmbus Phoenicum lingua lite-
ra incifafunthmufmodi. Nos a facie fvgimvs Iesv pradonis
filii Nave./// demum3quod nulli fnt iis antiquiores3Aphrica indíge-
na dicuntur3 caius rei gratia rex quondam eorum Ant,ms3qui in paUftra
cum Here ale congresfut efi,térra filimejl appellatw. Tempore vero proce-
dente ¿qui e Pboenicia cum Didone venerunt3 hic ob fuorum confanguini-
tatem confliterunt3 eüque permitt entibas Carthaginem condidere,qu£ po-
tentia ac hominum multitudine ¿ideo creuit3 vt vicinis bella intulerit3 &
Maurufios ipfos3 qui priores e Palasiina venerunt, expulerit3 acprocul ab
eis habitare iusferit. Pojlquamvero Romani omnium funtpotiti longe
bello fuperiores,Maurufios quidem in extremis Jfr ica locis considere man-
dar unt. Carthaginenfesvero3 ejr Aphros alios eis obtemperantes tributa-
rios fecerunt. Cosa nueua es eíla i stupenda, como dize Euagrio,i de
todo punto ignorada en la historia Griega, Romana, i Barbara- Aísi
es fuerca notar algunas cosas, que todas son muchas,i ni se pueden ni
ai para que apurarlas. Para ellas estimara, que vuiera llegado a mis
manos Procopio nueuamente traduzido, por lo que del dize el Padre
Andrés Schotto en su annotacion en Photio . Qui quidem hiftoriarum
Procopq libri Grace longe funt3quam Latini copiofiores3 quos e liberali
suabibliotheca,vereque augujla Augustani nunc euulgant.¥a.ra.&Q. lu-
gar bien era menester.
Euagrio refiere con admiración como cosa inaudita parte deílo. ¡ ^ c l g
v_Aliam it m remgesiam narrat idem Procopim, qu£ ad fuam atatem mi-
nime literisfuit mandata}valde tornen memorabilis, t¿r omnem prope fu-
perans admirationem.Sic namque feribit CMaurufios gentem Libyx eie-
¿ios a Palaflina in Libjam demigrasfe.Hos veroGergefaos3 Iebuf&os3&re-
liquas gentes 3qua¿ facra memorant eloquia3 a le fu filio Ñaue expúgnate,
remque ita fe habere argumentum capit ex epigr&mmate 3quod literisPhce-
nicumconfcriptum ait fe legi/fe 3 illudautem prope fontem effejn quo loco
dua extant columna ex albo lapide fabricata3in quibm incisafunt hac ver-
b¿. nos symvs qji a faci e ios ve l atrone filio nave fvgf-
Rimvs. Con razón dize que sobrepuja toda admiracion,que cosa tan
memorable nadie la vuiefíe escrito hasta el, isieílauaenlas histonas
Púnicas , auiendo Los Romanos aprouechado se dellas,no hizieííen
memoria desto,es cosa digna de admirado, pero dudo mucho de quai-
quier manera:i ai bien de que.
Nicephoro Calido haze la misma relación aunque con diferentes . s IZ,
palabras,en subílancia es toda vna,i condimz.Hanc rem veram máxime
tffe vetusta quadam inferiptione confirmat , quam fe Ule legiffe teftatura
P hoenicum compofitam literü ad fontem quemdam3vbi dua quoque colum-
na ex candido lapide excit ata fuer unt 1 Literarum fe ulpt uraco aduenien-
Bbb 2 tibttó
loading ...