Aldrete, Bernardo
Varias Antigvedades De España, Africa Y Otras Provincias — Amberes, 1614

Seite: 520
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrete1614/0550
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
>io L i b. iv. Cap. vi t.
Plinío toda esU fábula la entendió de otra manera,, porque en su
tiempo se timo mas noticia de la tierra , i se descubrio i paíleo enten-
diendo l o que auia. Colon ia a Claudio Cafare falla Lixos velfabulofi(si-
me ab antiquis narrata. ibi regia AntM3 certamenque cum Eercule, & He-
(freñdumhorti* Affunditur autem huic éifiuarium e mariflexuofo meatu,
inquo draconis cují odia inflarfuifse nunc interpretantur.Ampleíliturin-
traje infulam, quam folam i vicino tratfu aliquanto excelfiore non tamen
aíim marls inundat. Extat in ea ejr ara Herculis3nec prater ele asir os aliud
ex narrato aurífero nemore. <JMinm profeclo miren tur portentofa Gracia
menüacia de ils ejr amne Lixo prodita., qui cogitent noílros nuper paulo
minuó monsirifica quídam de iifdem tradidiffe : praualidam hanc vrbem,
maioremque Cartbagine magna-.praterea ex aduerfo eimfitam, ejrpropes
immenf ? traclu ab Tingi.quaque alia Cornelias Nepos auidifime credidit.
E sto abreuio SolinOj i se lo apropno. Lix quoque colonia in codem tra-
£lu conílituta ejl, vbi Antairegia3ejrc.Nam de hortis Hefperidum3ejrper-
uigili dracone3ne fama licentia vulneretur,fides ejr ratio Lee esl. Flexuofo
meatu&íiuarium e marifertur adeo finuofis lateribus tortuofum3 vt vi jen-.
tibmprocullapfts angueosfracla vertigme mentiatur- Itaque quod bortos
appellauere, circundar. Vndepomorum cusiodem interpretantes Hruxeruwt
iter admendacium fabulandi. Sed hac Ínfula fwuata (jmbuó alueirecur-
rentis3ejr in quibufdam aquorls fpiris fita prater arbores oleaslri'¡¡miles¡ejr
aram facram Berculi aliud nihtlprafert 3 quodpropaget vctuUatis memo-
riam. Verum ultra srútices áureos, ej- me talla frondentia3 illud magis mi-
rum3quodfolum inferiore licet libra deprefim 3 nunquam tamen accesfus
freti fuperlabitur>fed obítaculo naturalis repaguli in ipfis marginibm ha-
ret vnda3ejr intimis orarum fupercHijsJpontefluclu-s in gjrum refiUunt. I-
tafpeclaculo loci ingenio nimirum planicies manet fice a 3 quamuís prona
fuperueniant aquora-Maruano Capella.i>z confinioeíl Elijfos colonia 3 in
qua regia ^Antai liiclamenque cum Hercule celebratur 3 ejr Hejferidum
hortijllic afiúariumfcxuofum3quem draconem vigilem rumor vetujlatís
allufit.
Bien dixo Solino del lugar donde eílauan los huertos, i despues a-
uia vna ara de Hercules3 i vnos azebuches, que era milagrosa que su-
biendo el no con la llena del Océano sobre las margenes de la lila ño-
la cubneíTejque era cosaeílupenda.Strabondixoeítozfíi.Plurimaísá-
bulas ora exterior i Libya adfinxere fcriptores3k fupercilq ora circumnaui-
ganda orfi3 de quibus etfi fupra mentio habita efi, nunc tamen nonnihildi-
cemw.prasati veniamficubi nolentes cmnia filentiopraterire 3 ejr narra-
tionem vteumqueplenam faceré cupientes 3monJlrofa qu&dam reserenu^
CAiunt ergo in Empórico finuantrum efje3quodmare_jin inundationibu¿
in fe vfque ad feptem Jladia admittat:ante hoc antmm lecum esfe humilem
pIa-
loading ...