Aldrete, Bernardo
Varias Antigvedades De España, Africa Y Otras Provincias — Amberes, 1614

Seite: 595
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrete1614/0625
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

_ 35 e Africa.
pes con rigor prohibían las ido!atrias,para que quitadas los que las se-
guian se reduxeíTen a la verdadera religión, ídexaíTen el diabólico
culto superílitioso de los falsos dioses.
Desto mismo trata San Auguítin,i de lo que se trabajaua en la de-
st.ruici.on de los bosques, templos, i ídolos, i quan arraigada estaua la
idolatría.
Mueslra se mas eílo en yn caso que sucedio en la ciudad de Catama
respondiendo el Sanéfco Doótor a Neciario,,quele auia escrito sobre elA
i dize- Accipe breuiter3qiu comijfafwt3t¿rnoxios ab innocentibm ipfe dif-
cerne> Contra recentifimás lege$,Kaldun>jeflopaganorum facrilega^ jo-
lemnitas agitata ejl3nemineprohibente, tam infolenti aufn 3 vt quodnec
luliani temporibtu faclum ejl 3 petulantijsima turba faltantium in eodem
prorfu-s vico ante fores tranfiret Ecclej¡£. Quam rem illicitifimam3atque_j
indignifíimam clericis pr oh ib ere tentantibm3 Ecclcfia ¡api data e&. Deinde
poji diesferme oc~to3cum legesnotifimat Epifcopm ordini replica/fe t3 ejr dti
ea3qu£ iusfa funt,velut implere diff?o?wnt3iterum Ecclefia lapidata eft. ?o-
firidie Noslris ad imponendumperditis metum 3 quodvidebatur apud acia,
dicere volentibwpublica tura negata funt.Eodemque ipfo die3 ne veldiui-
?iitu¿ terrerenturagrando lapidatiombm reddita e&: qua tranfacla3 conti-
nuo tertiam lapidationem.&pojlremo ignesEcclefiajlicis teclis 3 atque bo-
minibus intulerunt3vnum feruorum Dei,qui oberrans occurrerepotuit cc-
ciderunt 3c aterís 3vbi potuerunt3Utitantibi¿s,partim qub potuerunt3fugien~
tibustcum intere a contrufmt atque coar¿~latus quodam loco fe cccultaret E-
pifcopus3vbi fe ad mortem qmrentium voces audiebat3fibiqucj increpan-
tium.qubdeo non inuentogratis tantumperpetrajjentfcelus. Gejla_> funt
hite ab horaferedecimavfque adnocilspartemnon minimam.Nemo com-
pefcere3nemo fubuenire tentauit illorum3quorum ejfe grauis pofset aucsori-
tas3pr&ter vnumperegrinum, Perquem ¿r plurimi ferui Dei de manibus
i'aterfcere conantium líberatt junt3ejr multa extortapr¿edantibus: per que
clarumfacrum esi^ qukmfacile illa, vel omninononferent3 vel cceptade-
siHerent3fi ciues3maximeque primates ea feri perfici^ vetuiffent. Deste
caso de Calama haze memoria Possidio Obispo della. jn v;ta s,
En la colonia Susetana auiendo los Chnstianos deshecho vnae* A»g,c,iz.
statua de Hercules, los gentiles se armaron, i con increíble suror ma-
taron seísenta dellos. Escnuioles el Sancho Doctor a los delinquentes.
Jmmanitatis vefirct famofisimum fcelus , ejr inopinata crudelitas terram
concutit3&percutit cdum3vtinplate¿s3&delubris vejlris eluceatfanguis3
ejr refonet homicidium-^Apud vos Román & fepnlt£ funt (eges3iudiciorum
reclut edeatuseH tenor ¡Imperatorum certe nulla veneratio nec timor.^4-
pud vosfexaginta numero fratrum innocens esfufus esl fanguis, ejrfi
plures occidit}siwch¿s efl Imdibuó 3 ejr in ve jira curix tennit princiPAtum.
Ffffi Basten
loading ...