Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 5
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0011
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.I.

5

A iiieongressumetalsasuccesluicTcsultaicnt.Imoquemadmodumexsolopatre,vcl ei
sola matrc nullus em'crgir fa:rus;ita ex solo spiritu f,cteiit.c,v tl c.\ sola aqtia sicca nul- -
Jamctallagcncrantur. ioJCBtenimChymici liarc mct;tl!orti;iip.!i!cip>;t igiiotisnp- .
.jaJnibasocciiltarejdiimjpcrspiritiiitif.vtctciii.suIpliLir.&ptraqisaiii skc:trn,argen-
tumviliumii!;cllig:i:::. Qn;L:in:i>-jy:ti:r c\ LLisoiui: c.& aiecnto vitiocongredieiitibus
trietUHadiuersarum spccierum procrcai i polu:;r; :;ii!i'omint:s \::in:ra,cx mcnte En-
Cein;, sciiincr ne: t;:'t;is i';;i;n ;nci::.'a;:ii, sciiictt aurum piodticcrc nttitlir;scd,ob va- '
riaaccidenria, varia etiam metailatransformat. Idera addit.quod iuxtajpurjcatem,
&iirtpuritatem sulphuris,&aigcntiv>ui,pura ,&impurametalla dimanant-Sed "
vtmagis idinnotesccrecconsideratltibstantiam argcntiviui,&sulphurispropor-
tionabiliter mixram, & diuturna & teiiiperara decoitione in visceribus terra- triuii-
diediligcnter densatam cum humore radicasi non corrumpentc rcdaistam ad quid
fusilc;& Hiallco,cedens produccre aurtini tanquani pcrfcclilsimuin liarura; filiiini; (cd
quando miwio argcutr viui paulultim immi:tatur,argcntum 01 ittir tanquam silial>
.JJ auro:fratrci?nobilior('sunteniiii.iuxtamentcmCliyiviIcort;m,ati;iiir.,&;irgciitum t^
■fsatres) vici::i::i qustido substantja impiiis arEtmi v:u:, & iuiplnii i^sinc proportio- (9°^
nemixtaestj&in visccribiisterr^minusdccort^hiieqiit iiiiLamodtimsuperiusaiit- tum
gcattimdensata;tuncitannuin,aut pluiiibiim,auteupiLi!ii, atit fciramrclulrat. Ha: fiaer
sunropcrationes,qu:vCNpra:di(3:ii- principi;^ cmc^cic possunt. icd vtveritatem
fateamur,initniti prorsusest negotij onguitmmct.uloriim i;ii:citigaic:qriapropt.er
quidamPocta iustisdecauilscanebat.
:. ., ■ -Necm'-H'i.<b':in;}'r:n: -._ff'jn:<i>:-h7,i,-/l-.'l->rsh
_' . . Scsrc^ml-n.icnisteFpnngssr^iomnenieeaUi.
Conabimurtamen quatuorcausarum gcnerameditantcs,vcrammctallorumori-
ginem inucstigare,omi ttentes conlul to corum sentcntiam, qui opinioncm Encellij
defcndcie tiituntui ;dummctallainfornacitJus UquefaiSa airgenco v;iio.i.n_]ia,&.
sulpbui-eos halitusspargcntia contempiantur;quoniam metallancq;sulpbur,neq; \,,
argcntumviuumesTe asfirmandumest. Hinc Auiftor libridecompositionemagai
■ C lapidis prxdictamopinioncmsaluarc volens ,sci ipsitmctalla neq;cx sulpburc,ncq;
exargento viuo constarc, scd ex cu3damsubstanria, qua: vtriusq; naturam particL
pat. Deinde animaduerrit obscruandumcsses.i.phur putrefai_liini, quod in aerenj ^,
attritumfacile vertitur, quempostca Philols.phiivai-ociituni viuum noniinanquod _r
iuxtavariamcra_Iitiein,3_ tcnuitatem,necnond_ueisitaiemloci,in variasmetal- *
lorumspecicstransmutatur. Ha.comiija Chymicorum nugamenta esle arbirramur, ,
primd,quiarationcsiIIo:iii!icKiiciii.i:tititpugnant,dumprocompertohabemusin ■/'
nonnullis fodinis aiiriur.,&,t,gLntu;n gtntrari ,iu qt.ibusnulhpenitusportiosul-
phiiris, velargcnti viui rcpe;iai.-;dcinde idem lotu.s vtiinsnon potcilcstepcrac-
comodus ,ci:mnatura luiHmrisa i.atuia aigeuti viui kii!.iiiopcrtdiicic[ict iprftcr. . ",'
quamquddsisuIphur(vt.aiunOc__n.ctalk/iuu]p;uci,iion pottrit ingtcdinictalloru,
caustc esficietis.S; materialis ot>ire

queat.Ncq^audicndaesteoiLmsentemiajqiucapud Albertum Magnum, attribui- ■ ■ ■ -
irDemocriro, scilica mctallorum mattiiam t^ calcc & lixinio constare; nccmi- L'<h-$- Jt-

(j ntis.iiliusGilgil Mauri,pr.o r,i;;n:riaeorumdcincineremaquamadidtim pra:dic5tis:, <-W""r- ■
quamuis,secimdumaliquos, ipse, postpoiitoeinercsiiTipIic: tx lig:::' cc:i:l;t:stiigc- 7raii. 1.
nito,terramcoii'iiiinu;;i'i', :iitci!c.\c;!t. tJ.i:idamp:,o iri;;Etri;i snetaiJica potiuiitaq.ua. e.y.4.
^ntiiiriinam.&caiididiilimameiimteiTaparitcrtenuissimamixtaniisicqinon viden- , -. .-
turrcccdcrcabAgricola;docfi'ina;cuinmetaIIainstaraqL).\:viigiii^li<]iiaL,t fttiant,, ,
&.frigoredcnscntur,qu.ifortecausammaterialem admeiiten.AHititi M.^gnijhu- 'J-^f/^'
STidum vn&uosumsubcilCjsiccoterrestri attenuato,optiiiie]iermi.\:u;neonstitiie- /,■"" " ...
revoluit. jalfrer.
BraceschusinDialogo inscripto (lignsi vita) Jecans.i m.itci ialimctallprumharc.
■ ptotulitnimiiLim,exteri-,i&aqiiaii-iiilImiMiv,&adtistis ic/ultarc ch.tkaatliiini,
vitriolumvulgdnuncuparum, cxquo postcatanquameN mattria prim.t ciiiithmc-.
taIlaprodcunt;&Ii.ocindevciumcssL'c6firmat,quiainctallasolLita ch.ilc;:n;!:i 11;!-
uitaadipiscuntur..Im6ThcophrastusParaeeliusin]ibroAutora?IJhiIo(o:>I;.i:i;i.i,
quemMonarehianiBppcHat,scj'jpsitVitripJumpra:ca:terisiichilttsteujiiit:;:ilcvt- ' '*'"
A 3 latum
loading ...