Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 12
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0018
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
12 "Vlyssis Aldrouandi
argcntq diiTeni.it. Id 3n foniacibns inanifcPsi.TinHini appaiet,dum plumbum aibum E
liquatBr3ai'^ciitocninilsipci7iatac,&batiiir</ci-rtissatilcL-xtrahitiir.
rA-sit-^^i-.iiK^inttaili^&aniinjntiatontrLiricL^icma^inwdissidenrjquiaspar-
i ^untquosdam halitus spiritui anli'.i:i!i i/.imicce:: idcirccinullibilcgiturinerallisali-
<- urtd aniiiiaj suissc r.Licritusn: inici vbi vcna: mctallica.' inucniuntur, ibincq;plaiiKe
crcsaii5t,ii<.iti;:'Li];m;i!iti;svcrsiUititv,& i:i bnitis ccnisir:i'.;uisi:icm i:itclligimus,qudd.
infodinisiJiCL.i.l-oMiin c.-iir.i oniiicr.m p:;Ti:niq; . itlarmir, qun; poftea inJapidicinis
AiTij '.ijiiilisiiiriiLiicLir. Haccuan; c;,u!a ir.nci Mcdici :Libcnt pharmacoparis, ne in_*
prieparandism.irgaritis, vcl alioluiiusgenerisniedicamcnto,vtaniuriiietallis,sed
solunilapiiiiiiiisiiiariiioicis, ;i;-.onia::i iir.pcinict nericnlum nc quidmetallicumme-.
dicaincntispra'paraiidisadhii;i'cat,quodcxdiametronaturiE huiiiana: adttersare-
tur, & inde grauia symptomata. emergere posscnt. id tanquamcorouidcm huic tra-
JJi.%^,v. ctatuiadditPliiiius, qLiododoics.ilodiimuict.iIloriim dimanantes omnibus qui-
(, dciiianimantil]iisIuiitiiiL:rai:.i"cdc;:nibuspotillumimma\imosuntdctrimento,qui
Odnr me~ ab argenti uictailis cxhalant. E

ullor,

M E T A L L O R VM )
PR&PARANDORVM RATIO

JL JL i

s OMINES opcrarij in primis, rcfcrente Agricola, inueniredcbent cuneos,"
]aminas,iiialk's:s;ii,-Lci!Ia,con:os,icr;is:i;Ja,lii;f:iic^,Sibiiti.i!i!,l]a'ccnimin-
■' strumenta ibdinis mcr.;iIor,"i cnicci;!u (L;ii: m.iMnnc nccefsam. Fodina aui
^MetdUi- temmibcomoncososita esfcdcbet ,nccabaliquo ssiiulo,velscacebra,velriuore~
coram i«-mota,vrmatcriacTolla:mtccxCs)ci'ioiic:ncomodc kciaiipossit^icquoiiiavcnaimc.
jirHmct*. rallorttm incer rimas savoram clauduntur;ideosi)ssoresiiKCrdum baciliaserreari-
misimpingiint, & venam dccutiunt, quando vero pcrlatcra saxorum vcnsdilcur-
runt, tunemalleis vtuntur,&quando taiia instrumenta in eassdm adhibent,tunc©
violcnti;; i;[r;is saxa sepaiando vcnaseximtmt. YcriiinMccalliciprimumadinuen-
tiCvenaipcricLilLiiiiiaci.rc skbcnt,vtrumpacicam,vcl muitam mmlliquantitatcm
. contiheat,nam quandolaboratur dispcndio, vcna cftrelinquendn. Experimenium
. fit excoicione modica- quantitacis; hinc cognoscitur num nnilttf qtiaiititatis exco-
diodetritnentumjVclcinoliiiiiciiLiiiii ii; iiI;,Lsm^j;.\co:no ijiicur multisariamneces-
sariavidetiu'nonstiluiii vc iiict.Jla ad vlmn prarparcntur,scdetiam,vtase inuicem
separenturi sunt cnim plcriiiiiqimixta, &-coi,nm vitia cm;nd;:nti;r. I<»!cin cniincste'
■ ■•■ pracipuumadididoneumiiistrumcntLimcancbatOuidjusinhuncmodurr). '
UL^.sdlt. OmwtpurgsretUxigHis,>htiemy; ^Mttalli^
Excoquit.
Primtun igitur hbinines operarij iiagniina vcnariim in capsuiasconijciunr,s tpi-
stillispraicrratisa rota aquaria agicatis tundantur,scmpcrcnimprocurant riuos
aquamni iiigeutesde montibiiscd:i.To.s,q:;!i\.!pi(lo c.iriiiiii.iii.iiov jotarum orbes
circumSgicent :!,ipidesatiremcralsiorcs ,cj;;l:;:::; n-,c;:>!ia iL::-.Li.;i.\:i< , mailcis prima H
facie minuuntur, in lacunis lauantur, & dcnuti cribrantnr, vt tandem molantur, &
his oniuibiiMiiOfiis nintciianictallica prirparacirjaiitcqii.ui: in tbi-ji.icibas exco-
quatur. Suiitmulta- sbmacCj in oilicina mctallica, ;n quibus vcnrc iiqticmuit,&ar-
gcntum aba-resegregatur,diunfoilcsingehtes in rota- aquaria;sublcuantnr,&ain-
duo siati(,atqiinotiiinagiiocHH!i::i:;oic ['l:!iiHi!iimiii_so!ii:icibiis cxcitant ,&tunc
virioperarijmctiii1.: :::pc:'lLi;i:i:;ciiriit,cX:,;!i; ir.cialkini :LiiLi:!i,iacoiiti!fcsaxisse-
'paratummagniscocli'cniiiH!Scxi:aL!:iui!t,:v iiiriiodulostranssundiinc.AtnofoIuin
j(trtio se- hocmodometalluprctioscima cili,& vicissii:! viicaprctiosofoccriiitunfepiusenim
farZdime duoineta!Iainviia,&eadem vena inue-nitintur, •iioni;imnaturalitcrquaidainpor-
ttrllitrmc- [j0 auri CUiil ai;'cn;s:,cc ,vrc i:ii.\i.i rci^ci-JLLii-- i:i j):iiiiiiio n;L;ro^\i iulciTO exigliaat-
tallis. gentiportio,pliir.ibiiij^ii .ilioiia p,irs;n,!rpcnto,&deniq;aliquascrriportioiii-j
£Bre.Auruniautemabargentoplerumqiicpar::!Lira(;:ia valcntiparatacxacramcn-
tosutorio_, vcl aluminc,& halinitro,oua; adscgrcgandum abauto argcntumsum-.
iBopexe
loading ...