Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 14
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0020
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
J4 ' Vly^is Aidrouandi
do*quaIespomoncsvtriufcip!.i]iiil:iptiiii;kcnt[u>]);vi:misii-::L'.,!'!ini;Matc,i1an- E
numa'rgentariiHnvo(.^[!atiiiiL>;I]^cin)!T:iivti:Lii|ionbus,orbe5j&pauna;paraiitur.
Pariter dcalijs misturis tim simpiicibus, quam compontisdiiserendum est, cum mi-
stisomnitemporcaddipossint.
METALLICA FACTITIA.
SVNTmetaIIicafaeritia,qua:mprimis,&sccundisfornacibussLnnt,diimvena;
mctallorum excoquunrur, dum metallum a metallo separa tur, ves dum a;s li-
quefaaumtingitur.HacautemsuntScoriajDiphrygcs, CadmiajPomphoIyK,
Spodos, Lithargyrium,Molybdcna, &Squama;. Nonnulla sunt,qua- shmt extra
fornaces;vt iErugo, Ca-rulcum,Ccnissa;& iimiiia,dcquibusiigillatimsuo ioco ver-
basicnt. Primicus in excoctione metaliorumgcncranturscon.T,qua; simt velutire-
Svoriame crementavcn;tcxcoct.e,ha5scoriasopificesappel!ant-£<>#>•«; Ha?mctalioitiso su- F
ralhn/m pernatant, & frigefacVe conglutinantur, & tanquam vitrum molles reddunrur; & si ■
ywJsis. quidhumorismetalliciretinuerint,graucssunt,quosuperato, kucseuadtint.Itaq;
pars mctalli terrestrior,& fcculentior abit m scoriam, qussi est purgamcnsum venar,
infornacibuscoi&a?,vt di&um esi, loquendo tamendevenaauri,argenti,a;ris,ferri,
& vtriusq; plumbi; nam vcna; argcnti viui,& plumbi cinerci scorias non producunt,
, . _ cumnonexcoquantur:nonncgamiistamei],quodcxpliimbo cincrcocumaiijsrne.
corts ty taj|jsm;xtQ3&jjqUCf3ftoscoriaexirenonpossit. Ha-c metaIIisordesGra;ci cxapl*
Rierit6dicitur,quoniamapudipsos ao o-xap est(r.ercus,a Celso metasji rccrcmen»
tum nuncupatur.
Argenti'sordcs,seureaementuhabeturttntum,quandovenaargenti infornace
putgatur,scdsynccra essenequit,quoniaopisices, ad purgandum argenrum, eirto.
Belcysm* nihilplumbiaddtmr. Ha:cscoriaargentivocatur Helcysmaio «?nuss««abi^»aitra-
ytttJsisi ho,quiahocrccrementumn*titalentum, vtinstarviscitrahatur. Scoria verd,quar
afo^Ere, & fcrro colligitur plcrumq, cst nigra,sordida& spongiosa. G
Mns recrementum:


Huius conditionis & qualicatis fuit illud rccremetum arris, cuius hoc inlocoico.
nem damus. Ha-c scoria tanquam alcyonij spccies oblara suit ExcesJentiss. viro.
Vlyssi AJdrouando,sed ipsc,re diligenter examinata, cognouit estc recrementum_j
quoddafistulosum6Vleue,quodob;«rcinibrn3Cibus,viignis,insuperficieeduitum
suit,ide6dcIinearicurauit.Scoria;maiorcmcopiamsemim, quamssesfunditjCUmt
sitmetallumimpiirius, &magis terrcum,h!ccautcm non solum habetur, quando
ferrum in fornace funditur, scrf etiam quandofcrrum in vstrina fabri serrarij mol-
Jescit.Scotiavcro plumbi a cartci ismaximi dii'crepat,quia minimelapidosa est,neqj
fragiIis,vtreliqua-,scdadmodumJenta ob mollitiemmetalli obscruatur.
7>iphry. Inter hasmetallorum scorias rccensetiu- Diphryges, & nil aliud eit,nisi aJiud cris
i »Wrecremcntfr,&vocarur/'{3()^j'»?,quasibisvstus,namjsiii'j'a,'llPU^GrScosc^totr<:0*
Hic
loading ...