Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 18
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0024
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Vlyssis Aldrouand

i
Ad seoriam plumbi referri potest lithargyrium, oritur enim ex plumbo in forna- E
cediutj"uspercoao;namestspuma,(|U*cci|iigitur,<Iumargtntumpurgatur,&con-
cieseitinstarlapidis,&vocatur Aissnjij-u^ca lapide,&argentonomcnbabens;eum
lith*r£y- ^.[a|apisJ&a,s])i>r.o{argcntumjouasilapis argercteus,abArabibusMarrcch,&s'
rtf e&mu. jat;njs j"pUnria. argcnti nuncupatur. Djoscoiides voJuit lithargyriii sine argento pos-
se concresccre, dum in secund is sornacibus argen tum plumbo permixr-um purifica.
turiCtenim tuncferuentemixtura,pIumbumviolentiai;;;'.:s extennatumjcfeacauir&
leuitatemargcnto/upcrrsatat, & ftt vclutiscoria ,quam artifices!paularimadlatera
Gettb* pellentestandcmproijciuntj&^^rfwnominat, quaposteafigulmisoloit. Non-
suSJ. ntilli pcrperamputaiitspumamargenriexaurofaetam vocari CliryrT:im,Cxargen-
to Argyritim, explumboMolibciltinucum ramen lithargyrium cxibJopJumbocum
alijs mcraJIis,&pr;ccipue cnnt argcnto ad faciliorcm fusionem,vel purificatio.
nemmixto dimanet,&quamuis interdumauri ,& intcrdum argenti coloremadi.
piscatur,taracidexmaiori,vclminoriadu(tioneprot!enit.namiissatimatq;plum-
bumexuslum supraargcntum liquatnm apparet,decatinoauferatur,tunclithargy- E
rium colorc argenteo refulgcbit; sin diutius ibi manserit colorem aureum acquiret.
Duplex Iitliarg; rij gcnus Opifices conftituunt,aIterum vocant naturaIe,c;uod egre-
Litbsgy- diturex vena argcnti mixta cumvena plumbi,&in fbrnacibusliqtjata,aliud verd
ri)^^rrartificialc.quodmodissuperiutdcscriptispr^paratur.HuiiisDioscoridestmostS-
ti*. ' ditgenera, primumgemisexarenaplumbariainfornacibus perfessecocta,secun-
dumcxpurificationeai'genti,iertiumcxpJumboresultat. Huitis spccies fiaua dicl-
turChrysiti$,candidaArgyritis,liuida MoJybditis. Optimaspumaargenti inMi-
scna,& sSohemia paratur. Dioscorides tamen pt imas tribuit Attic*, qtiar, cum sru
ruonte Laurio fierct, Lauritis vocabatur, secundas Hispanierc, & terrias Putcolanat
assignabat. Nosingratiamstudiosorumlithargyrium spontcnatumsubnum.i.hoe
inlocofiguramus.

Lithargyrium sponte natum.


XJthargyrio no absimilis eft alia metalloru sordes,quam MoIybc!a>nam,siue plum-
gmcmnomiuanr,aIitcretiamGalcnadkitnr,quiasccundummcntcmaJiquorum;i
Gaecia Hispania?deferatur,quamuisperpcram,si Pliniocredendum est,qui in Ga-
; lecia plumbum nigrum gcncrari ncgauir.Ncc MoJybdena,vt scripsit Dioscorides,ex
auro &argento producitur,scd ha?c Dioscoridis dossrina hocmodo cst cxponenda,
scilicctdum vcnaauri vcl argenti in foinacibus excoquitur,hisaliquid plumbiad
miscetur,nain cumplumbum citofundatiir, vcna^quoqueaurca*, vel argentea;!i-
qucsinSionemaccclerat, &nisip]umbumadderetur potiusill#vena?auri,&argenti
^j^lylJe- adurcrcnttir,quamqu6dliquesccri:t. Itaq;exiIloplumbocumvcniS'auri,&argen-
w* , quid timixro quoddamcxcrementumsegregatur, quodparictibusfornacisinstar stiria-
st, jQ-adha:rct,& hocnilaliud est,quamMolybdcna:riincm3teriaMolybdena?plubwn
■dfcjsatissuperciiirianiseilatumest, quidquidaiijscripserintdeduabusspuma-ar-
genti
loading ...