Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 30
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0036
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
3© -Vlyssis A idrouandi
nammetailaaqucasunt,&syL]iboliunhabenccuLriillaaqua,de qua scriptum est. E
cssa/idamfuper^liosa^rtamliiaam. Veriimmctalla in Harmonica mundi consonan-
tia, & Martcin,& partem aquilonarem denorant:ba;c enim cum sinc in.ditionc Mar-
tis toti terrarumorbi maximo sunt dctrimento,dum Marsalsiduis bellis nu.ndunu
destruerenititur.Prxtereacumparteinaquilonarcmtanquamledemproprianina-.
talemmetalla rcipiciant, & omne malum ab Aquilonc prod,ire manitestum sit, su-
j.._ perest vt dicamusomnia sere vitia ametaliisrcsultare;ica vr no male scripscric Gui-
dius,q[iandodemcrallisha;cverbaprotulir-. . . ; -■ , ■ ■. '
' Essodiuntiiropcsirriiamene-tmatortem. : ■,'...
Hisaddamus,quiid metallanonsoluniparteaquilonari,tanquampropriosolo,sed
eriam intimis,& infimis partibus terrar delectatur, quibus locis Princeps huius muri-
di,&Mamonainiquitatispr;rest ,&cxmcnteDiui Hieronymi,pra;erat,EgyprijS,
quoniainmctallorumcopia polIcbant.ApudPlatoncm trisstaHa (cp:i:iinilanccarurn
virtucesgenerationemomniumrcTuin modeiantcsreferanriparitcrindo&rinamo-
^MttdlU ralipcrmetalla Deus Optimus Maximus, & cunciiCa.'litesdc(ignaripolTunr,aqui- 3?
Jcnotaat busomnia anima? nostra; bonadependent. Metalla fusa ,& politaresproximas siio .
Ct/rtes, fulgore illustrant, ir.i MetaIIis,e3i Diuo Cbrysostomo, illi assimilaiitur,qui toto ani-
moihdiuinaincumbutit, nam.ilijsboni exeinpIispIcndoremcommimicanr.Rerum
naturaliumscrutatores pronunciantmassam mctalJi inaquacollocatam,instarom-
nium grauiumfundumpctere, scd siin teniussinwsbi;*aeasdEaMWjy£unc ineadein
aqua lupernarat, hscaqualubricamrerummundanaramcopiam, &meisiometalIi
.,■•■ aliiduamhominispropeniioncmadpeccariiindicannlcacjipeccansobvitiagrauis,
Mno.c.i$. siin suacriminumaila densatus malerir,netci)e est,vt fundij aqueiinfernepetatjiux-
ta illud Exodi. /almers/rtntfuasis/umiuminafuis. At licrimiiiostis sacramento
pcenitentie,thar:tate,&cleemolyna ie dilatt t;abimpendcntisubmerlioriispericulo
sinedjrricuItateemergcnt:proptcrcaP(almographusadremdicebat Viamm#nda-
torum cucurri, cum drUt-rjti cor mcum.
Sl meditcmur metallicos,nonnulli artis impcriti,&nuilodocentc,scct propria_j
Unmilt.g 'n<!lIl,ri;,fuiiontmmetalIommaggrediunturj&eorumvcnasnonreelecognoscen-p
'*9 tes coiifundunt,&laboremiubcunrinanem:umili modo, au&ore Chtyibstomo,
qui Diuina- scriptura;ordinem non intelligunt,& tuncta iuxta vcrborumibnum in-
terpretantur,absq;dubio venasmetallorum confundentes, nunquam recondituin
in Biblijs thelaurum alscquuntur.Opifex «utem artismcrallica;peritus variasvcnas
'■ ' -' discriminarenouit,quemadmodumquiindiuinisversatiisest,qiiidboniiitfacicn-
" dumillicb1 intelligit.Pr.-wereastint miilti,cjuitantamfaiuiraicm induunc,vtspon-
te,&nulla InpulIimercedemeraJIicisfbdinis lcdicant,vtproaIijsaurum,aigen-
tfm>i tum,&alia huiusgeneris mctallaqua;ritcnt:hiproculdubio hominemlucris,&
, - ' opibus inhiantcmrepra;sentant,qui,refereiite Diuo Chryiostomo ,nonsibi,scd
*A, alijsopulentamfacultatum iirpellecWemcuniulant. verba Diui Chryiostomistint
' hxc.Suntyui meta/lorum operi traditisrtnt, C?nulliim emolamcntam, C nul/as opes
hide consitjuunlur,sedmagnt>pcrkulo, ata; dctnmcnto ali/slaiorant. isos igiturp/n-
rrmi nanc imitanlur auiianjrlir,sida!rfs diuitias tsatrunt.
Insupcrsidiligenterperpendamusiilos, quiinetaIIkasexcoquimtvcnas,hiiKm'H
modo massam meralli, ied eius e tiam micas magna sedulitate coll igentcs, in fbrna-
cem proijciunt, ita & Chnsti fidcles pra;di>2os imitari dcbcnt, & metallu es Diuinar
Scriptura: venis collcilum in rornacem cogitationisinijcere, & igne sniritus excita-
-- .. toparaasetiammicasfundere;crenim iuxta scntentiam DiuiClirisostomi,breue
ttmu.ag <jui<kmest verb„mjkA llll|1[a vinusj,, iij0ocultatur.
Sin adpcculiarem meraUorum speculatibnem acccdamus, prima iacie incidcmus
inillamctalla, qua-Iiatuam Nabucdonoloris constitucrunt,aquibusmysticevaria
Statua ^gna significabautur; nam auro Chalda;i, argtnto Pcrse, xix Craij,scrro Romani,
Nabucdo &fictilibus statria^pedibuscKtcramiuidircgnaindicabantur. Jd prxclare txprcslit
msoric. Seusnerus his versibus.
^aam V-Jet insommssiataam Bafyhii"* t&rot
'■ t^gentopciius^caputaaro^-neiiteraheno. '..
loading ...