Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 34
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0040
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


3<j. VlyssisAldrouandi

A

'^siri/igit, trsflits indr/cit, C WafM/w^,
t^siergstfordes&cUMriccteglt.
lUine,cum lacrpmis oculussi/jsnnditt/r ortis,
Iicauft (irpitis qi/ando cittitrr&t/s erjt.
Spodion PomphoJJgij&SpodJoinestfacultasrcfrigcrandi,assiungendi,expIendi,abstcr-
er popho- gendi,obstrucndi,& aliqualiter exsiccandi; hac de catisa inter mcdicamenta leuiter
Hx crustasobducentia reccnsenrur.
Lithargy- Lithaigyrium,auaoreGaleno>,mstaraliorummetaJlicorumdesiccatneqimani-
rinm feItccalfacit,vclrefrigerat,modicamtamcnabstergendij&astringcndivirtutenu*
habet, & tali inter aliametallica gaudct prcrogatiua, vt cum oleo solutum,ablq;ee-
ra consistentiam vnguentis tribuat; qiiamobrem nonnulli lithargyrium aJiorumme-
dicamentorummateriam nucupant,quoniam cKtera pharmaca simulcopu!at,&po-
tiisimnm jlla,quemetallica recipiunt. De lithargyrio inEnchiridio Iodoeij hoc
distichonleeitur.
tMilig/tt^assTingie^mediocriterylcersscciit, F
x^tq-.eitdempt/lchractrnesiibaBarepkt.
'■-■ Demolybdena1 virtutibusnihii inpresentia promu!eabimus,quoniam,tcfte Dio-
scoride,easdem vtilitatcs in mcdicina pra.'stat,qua: iithargyrio,&scorii phimbii
assignatarfuerunr.
VSVS 1N SVPPLICIIS.
VCTOIi cstEutropiusTarquiniumSuperbum, vt'rerum scclerasetieriJIt-
mevendicaret,fodinasmctallormnad id idoncascxcogitasse^ImolusCs.
sareumhocsupplicijgeimsbaudauaquamleueminiineiudicansintergra-
nissimaspssnasrtcensctidumillucdamnatinonsolumpriuanturlibertate,sedetiam
, ruoni appropinquant,quoniam in subtcrrancocarccre illo derenti,fame,labore, va-
pore.&ruina sa-penecantur:quarenou possumus non mirari illos.qui mercedecon- G
dudtiillas caligincs profundas libtnttrintrantivbiviuuntsinc Superis^exulanca
SoJe, & inrcrdum sub tcrris quarrentes ccmptndia, nonnunquam lucjsgaudiadcre-
Iinquunt. Ca-liusUhcdiginushocsupplicijgcnus duplcxconstituerevidetur,<rtim
V>nplexge seripsitalios ad opusmcraili,aIiosadmetalladamnari, scddiscrimeinvinculiscorw
»uss'ppl-~ ststerc animaducrtit,quoniamquiadmetalla damnabantur,graiiioribusvincuIis
effitt mc- prcmebantur, quamobrem reiuga, codcm rcslc, cx cpcrc mctalli ,ad metalla dam-
tallis. nabatur,vtgrauiuscoercei'Ctur.Itaqilcgedccietumerat,vthom'incshumiiiorisfor—
tuna;,&CM^ci';i'i^InIi-iispi!dcridigeneremc(uinatiadmctarIadestinai'entur,v.g.-
Isisvasss'. siqiiisex^;rarioPrincipis,autcxmonttasacr.i iliquidfuratUsfuerit.Hanclegcm
tiepan, stabilire vidcturDiuusAugustinus,quaiido dehominibuscolliiuioiicscelerumeon-
tfw.i y. taminatis loqiicns,hcc vcrba prorulit. Ejfra&orcffe ^ol/nt, xonitlex iudicij,ftit eo/t-
tra legemsc-t, sspc cx cfyssore metitll-ctis esse lioluit; //t/arepxva damnati eJloma~
me/tt&mCiititatis. SiKtoniustamcn in Caligula narratmultos honesti ordinjs viros
C/tp. 17. admctallasuislc condcmnatos. Milircsautcmhoc pnuilcgiogaudebant^vtstiris-W
/■ moiu 6. Constilti fatentur,nead mctalla ob aiiquodcominissum scelus destinari possent.
sed enim Tandcm erat hoc tam acre,& ieucrum supplicium,vt olim alsiduas funderentpreces
ssl de ptn, proillis,qiiiadmctallaeranr condcmnathnamDiuusChrysostoimisagensdein-
Orat.3. compramensaPeinatura,ha:chabet. Jltleme»to7>omi»eeorrim,si/iadmeta/U,&--
snpplicia damnati/attt.
VSVS IN MONETIS.
MVLTAS ad rcsconduccre mctalla iam fuit manifestatum: cum homctsine
metallisnonpossitilla paiaic,qua:adviitum suppeditant ;multasa»ni
instrumentorumspecics Agricultura expostulat :hiioca-terarumartium
alia:serro,a!ia;3:re,alia? plwnboindigcnt. Astrologi metallicamateria dcstiruti,
sunt
loading ...