Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 38
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0044
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
^g -Vlyssis Aldrouandi
la^ncmr^aspkndorchaudanmriquocircaVirgiliusinhociritellcdiiauEamvsur- E
., ., - pauit,cuandocccinir.
Li.G.^t. r ^ 7>¥nlarmile-*«rtptrr4m*i«*-*i3s*lfe. -
neiJai. Na[ura cnim hoc mdidit mctallis,& potissimum auro, ytaliena Juce rcpercusla plus
suJgeant: hincpostca mtikicb similemsplendorcm, Juccmauream vocirartint: hac
Trimaptr cciamrationcmotusRipa,addelignandam acrispuritatem,muJicrcm vcstimemis
tt Icoa. aureiscrnatampinxir. '
Sinadsynonimamcntemdirigamus,jniteniemusauriim palloremterrara Diuo
Augustino nuncu.pat.um in iilo voluiniuequadi-agiiirakrmoTiu ,qui nouissime pro-
dicritnt. AlioquinaPoctisplerumqifuhiumnietallumnuncupatur, iuxiailiud.
Jndica psuinam Cdiitiarsormict' »ietrtll/t»i. -.■-■■
til. i. Je Rcocdcus,& aJij Au&orcs aurum nonmodo Rcgcm,sed ctiam Solem metallonim
»ixtim,t4. cogiiominarunt,cum-hocpcrfccfisi1mum,&tcmperatitsiLnum mctallurn timSuram
- -. ; Soiis prarscferat. Hermcs ille Aegyptiiis.nomine sul[-huris,aurum hcnestauit. At>
aiiquibusApyi'ometalliimdietiimtnit;qti(mianiigncnonabsumatur:alioquinhoc F
istijyromt nomjne metallum ignem nondlim expcrnimdesignatur. Grarcisvocatur>sWj, &
rdllam. £PW;Mjsortassis aXr1""* vsus, vel^pWoj vtilis,tum quiaaurum apudcmnes Natio-
. nesinfrcqL'.cntiiitvsujtumetiamquiae>:iIlomagnasercipiL.iui vtilitas. Multhin-
' . terquosnumcraturPieusMirandulanus,memorarunt Hippccratcm rctulisse aurij
"-""*'"* tit^piirsi apud Gra-cos fuirse nnnciipatuni3bInuemoie,qui Chrysus nominaba-
tur. Aurum apnd Hakhcmra' professbres Solcognominatur,GcimanisdititmGold:
Gallis or: ItaliSj & Hjtpanis oro.

■A:

DIFFERENTI ^.
..... .
VRVM 'in triplietdiscrimine anonnullisconltituitur. Primum cst vulgare,
' uoinprsscnti tradatuveibasiunt.Sectmdiidicitur chyn;kum,quod in
is affcitibus vtile commendatur. Tertium appcllatur diuinum., quod G
1:)S. 3.' Je cunc>atumdiuina,tui!'. 1ilii;i;;.i;! to.iiiiltclitur^&hocauruinPlatointellcxitjqnando
J$tp. " hccverba-pr6tu]it;8edcumDeusfbrmarcreos, quicuincjuead imperandumidonci
natisunt,aurumin ipsorunigenerar.ioncadmilcuir: pariter AristoreicsinPoiiricis
/J£i.7\).hocme"uiorauit, Ca:tcrmiisatiuscssecxistimamus;sirationeliostri in(fituti,aurumirr
/itletrsr.j. naturale,&artifkialcdiflrjbu3mu$:cuniposteaaiirumnaturalealoconatali,amix-
tionc,apuriiicationCj&abopcrcvariassortiaturditicreniias. Priinitiisrationeloci,
aurLiiTiappcl|jmusindicuiquodinIisdia,&aiiudmont.ansi, quodin montibuscQlIi-
giturjdcniq.aliiidssiLuiatikvliudsaxatilej&aliudinctallicuindigitainusjquoniam
in arenis ssuuiorum, aliquandointc[iax3,nccnoiim todinis repcriatur. Si cpniide-
rctur atiena? materhc permixtio,aurumnuncupatnr adulteratum: quamuis PJinius
omnj auro incsse argcniumrcferati itaut alibi dena,alibi nona;aIibi ocraua,& demQ
ElrHrUo^fo quintaportioargenti iniit, qiue posheinamiytioclcrtrum ad ipsius mcntcm_»
positio. constituit,quit mirandtim jn modum vencnis rciistcFC oicitur. Vciiimsipuriiicatio
aiiii consideretur, prima facie sescofscrt aurum apyron ,?quod nullum igncmcst ex- H
tsSgyrotut pcrtum,sccmidumnominattir «issijSoi, quod randiucoquitur,donccabai£uopror-
r& yuaie. iusseparatumperfc(3ampuritatem adipiseatur, &talc autiimmulti obryzum ap-
pcllant. Isidorus hcc vocabulnmlatinum rcputansaurum t.biyxum tanquam spjcn-
ohryxj> gu doreradianspromulgauit ■> neq.hoea vcritate alienum csscvidetutitum stripscrie
rit qu*U. Pliniiisaurumigiiiscolorcriibesobryzunivocari. Alijver6,vt HennolausBarbarus,
scripdsmandarunthancvocemcsscgr:'camdeduclamab</Sip»?,c,uodmolle,&de-
. . - IicatLHusigi1;h"tat,qiialeestaiirHm!qucdapudOpihVcs,^--'/r.^',&\ii;in[iqtiatuor
Kiratclseperhibctur. PicusMirandiilanushocnomenab '•wt^a dcriuar,quasihoc
aurumcKoptimaradiceproiieniar. Insacris Biblijsscptuaginta Inrcrpreresnomcii
latinum ponunt, miod purisliino rcspcndcti Diuustamen Hieronj mus in lercmiam
OphrifHi» obryzumaurumdicij-titu[,;kt«Jq:"iai;OphrisumiCumolimexOst.irinsnlaaurunT
aarum. picstantitrimumaduchcretiir.Tertiumvocatur ;isu«.''r,nciiipeargtntosiim.Quarrum
■" diciturani-umpurum.quod cnaiTatiscondiiionibus caiet,&liuiusnatui'aeximiaj,
1 &iin-
loading ...