Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 39
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0045
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Kietallici Lib I. 39
A&singiilariscstjCuiusmassasHispani vocant. palachas, & Gcrmani Gcdygengold;
jdqiinterdumin ssuuijs.aliquandoiii montibus Arabia;,quandoqiin fodinis adha-res ., ,
CuidainsaxoC3ndidiliimo,&tcstcAgrkohiidi:tidLL;ii;it,ulj:;;ii^ MicJL,.;! ;-;;;->:■ ii:::;-, ^"s"l"P'
quos forellas cognomiuanr. Aibertus tamen duabus rationibus inotns aurum in arc- 'c"'
rdsssuu!ormnco!Ic^iimmagijcommcndar;priiii6 abmaioremsu.lphuris.puritatem
jnarc.Ii::cj.':d:<,& siccisversati,&frequenti_sloti,deindeob tcrreamargentiviui
nincr:am,<li:i-al>i'liduaainnisIoturapuriorre<iditur.VeiTita:iKn Pkus Mirandu- Lik 2. ae
hnushuiusuiodiauiumssuminisschabuisretestatu^quodpurilliiiiuinforccrcdcbati ^-'troc.j.
nihiloniinu.s,nericulofacto,mukumargcntiilliinei(i:compc!it.Ptukisc(tiiludauru,
quod inmonre O.-patho efsoditur, nanque iine vlla prfparatione ad vsumtrahitur.
Item auti putissimi liint illa: scintilla.-, qua: in Pannonia superiori c saxo candido
diciuntur.
Rat ionc operis elaborathaliud aurum est signatu,quod pro monetis cuditur,aliud
coronatiuir.quodolimdabaturtriumphantibus, aliud nctum,quod iuxta menteni-,» .
•o Plinrjin filacli attenuatum, aliud textik, quod vestimentisestintextum>alioquin__ "*,
autuminfeAuinnuacupatii^quod estinmassis. ,
Pra?tcrauruninat:uralc0scieofK:rtartificiakconiidcrandiim,quodChyiBici]a- ?**"■•
borum toJcrantissimi pararc profitentur. Hoc arcauum communicatum fuit a Demo-
ClitO Abd.riu iibrn dt ;lit;: magii::. .Siiinuiit ijjkur, iima :i!mvmc;itcm,_r-iiarnlitO-
ralem,quarabauricoIoi'echrysitcsnuncupatur,&cxilla vario artificio prafparata,
vtipsedocct,aurumconssant. Aiitesmonetsumisahdaracham,cha]cathum,arseni-
cum,sulphur,&ciniiabarini, ex quibuspertnixtis,& in vasc si-tili in cakcmrcdactis
aurumpurissimunicliciuntiproptcrea Augurellusadrcmcanebat.
Iamp<rtcr':is, lv n*/i t<*/<t/i///frtL inir.riliaf nurum **"■l '■
NatnraeffcintJcdW/dijnoqipi-adcitarte. ' Cb/ysiptt.
Ioanncs etiam Bracefchusin Iibro dcligno vita,,,_urum quoddam hcrmaphroditii .
mcmorabat,quod exMercurio,& Vencrecompoiitum inter Solem,& Lunammcdiu -'
occupat]ocum,quoniam vtriusq^nartiiMinpariisipct.Xihiioir.inti.- AngurdlusJabo- tocoeit
£ ribus assiduis aniinum, & corpus eiie fatigandum scribit, vt auri semcn inucntatur, a
quopostea quantkas auri infinita dimanabit his versibus.
Mwtalin/idt■/<■■?■■<-.<■ <!/!>■}j:ri//ioi-ti/a,ixauro
Semiim sii/it .■*:■<■*,«/<■<t</:/<:.< <i':/>></tsa recedarit
Longins, &• mnlta nol/is ■jritre/rda Ui-orc.
Hocautcmapudnosnonestiitume„traoinncindubitatioiiisa[eam;quan_oqui- fC*khc~
demHalcheniis profc/sorcsiiiECTdumadmirabikmmatericniailsmconfiantjVtinde »*'* sta-
aurum dimanet, scdd:mifatiis;L;ireas_xpt::t.ati];-, nsmica qiiidtniauri rdultat,& &•"■>'
hacrationclucrumexpc-tatumabjmpensislupe.a.ur. Nonigitiinnalececinit qui-
dam PoctiL^.
S}r/m certij incerta/e')KOr1remp'-odigr/s otnnem
Co/i/tertih/sni<i*.<.. ;y i/nst-i-iscmerej.
cjuocirca aducrsus hos profcsibres promulgatum fuit edictum de falsis, & non ve-
risartificJbut,vtBaldusIuiisconsultusadnotauitinvsibusfeudoritm,dumhabetur
j-, de regalibus mcntio.Hac ctiam rationc itnpulsus Na_arius,ad dcmonstradaHalche- Som/t.uc,
mienugameta,asinumcx]iibetaurcumcornucopia:sioribus tantsiplcnoadhairetcin, 7.
tibiasqi'inssantcm,vbinonnullciimia.'choreasducunt. Verumqiiidcniest,qurJdnon
ingentilaborudifficuItatcpiemuntur,quiaricaurum;ili;t!io metallo extrahunt,me-
tariumeniminaliosarfielatibuIaturiideoiiarrantRomEfuisseepitaphiurrihisIitte-
riscxaratum. AVRI EX PLVMBO COLLECTORI. Picus ctiainMiraiidulanus
suaartatc nouit virum,quiexrebusinetallkis pluries aurum confccit,scdconipcu-
diuma disptndio iuptrabatur.
Iamadseriarcuettcntes,aurimincrasparumpercontempIabimur;siquidemter- jHM.de
ra,jnq_aauium dtiiteicit.rationcloci, varia est, aliquandtJ suin-enigracstjVtilla Fqssil.
tcsteGcs;icro,(itif pioiicltl.iLiiciicrdamcffoditur.alibivcrdpyritisiniiiisreperitur.
Nosminera; aunduofragnieiitacx Anglia dclatavidimiis^quorumalicruinnigii- TfXiylnx-
cabat, altcruveioiiistarfrrravcreKnlisssauesct-bat.Hocinlocoexhibemtisduasico- niacft-T)*
n«,quatum altcra esticol: ininerj auri esTrans)duania cum granis atiri,vbi mincrw, c«.
D a atque
loading ...