Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 44
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0050
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
44 - Vsyssis Aldrouandi

«mwA
iJlico totumaurumccliigunt; postcaMcrciiriumpereorium trasmittunt,vtaurumab JE
rf/--™w <J*
il!© solutumremaneat. Aiiriqtiiii ;il:'hi ir.iiKr.aYKiuri viuuiim itria triramsubstratis
soM*n ■
animalium pclJibus in Jactinis lauarit, v t auri ramcnta villis pciiium adhicrescant. Hic
coll&t. '
aurilauandimodusfuit srcqUens apud Colchos;vndr;Poet:ede veilercaureo fabu-

Jandioccasioncintraxerunnquamuisalij dixerinc iJJnd vellus autctimlasonisfuisfc
VeUs>«"
librumex ouinapclleconfeicum, in qudexarata erat ratio, qua Halchemia; professb-
reHquid
res aurum parabant, tunc temporis tantopcre nominatum ob immensam vtilitatem,

qua; inde pcrcipiebatur. Carteri modi Jauandi, &ptsparandi auri apud Agricelam
Jegcndi sutyt.
lik 10. £* ajjjs etiam rcbus,prreterquam ex ssuen tis, & mincris atirum emitur, & pra-para-
Ae,re »ie- mfi Prjmituscxniixturaquadam studtoparatacxauroaquaseparationissolutocurn
**A plumbo, velpice, &arena,inhac cnim mixtioneaurum (inesuspkione deregion«__j
in rcgionem occulte dcferri solct. Item ex auripigmcn to aurum elicitur.quoniamj
//, ^j.nat. au^jpigmcnttiinvcnaauri inopscelebratni :idcoproiriulgauii PiinitisCaiumPrinci-
i>rji.eaj>.^. pema„rj (itientissimumiuilissemagnamatiripigineiitiquatitateaijproptersimilitudi- F
. . nem,quamc[imaurohabcbat,excoqtii,&indcaurumpuriirimumemersine,sedacieii
wpg- cxjgUj pondcris, vt Opificesdamnum sentirent. Exlapide cyanco, vel lazuli,vtAra-
meiitum ^ jegUn[j & QX cl,pr0 rubco vngarico virtute argentj viui, aurum separa

argcnto idn"t©peaqua:valenns!nprimoc;'.!>iK l]iii;;sliliri ilcstriiita' , vcl visuJphu- .

ji$,&antimoni;, vtapud Biringutiumlegitur. Deinde exalijs rcbusmctalli
', , potissimuminauratisauiii tarjjsaitiiiciji cm.-thitur,&preparatur,quosomnesPor-
~ ,:l"omagiat naturalisrccitauit. Pra;terea Halchemia: Profelsorcs cuiusd" "herb#!uccoaurumproduci ,& praparari tradunt, quodarcanumexquodam Ra-
' Borfrra binoinlibromanuscriptodidicerunt: herba vocaturBoriza Lunarie species ,cuius
speciestit- eatllisest vioJaccus, cVfoliaproducitm.Horani- folijs siimliacrdcctia, &decreicetia
itaris. admotuniLun^j&totaplantaodotemCrocispitat.SuccushuiuspIantiBitapcnni-
scetur argento viuo, vt fiat velutictassai.nentum, quod inpuluercm rcdaclum,&airi
■ inspersum illud inpurtimaurumcouertit, & vncia huiuspuhterisad tingendas ccntu
icrisvnciassufticcrcperhibctur.IdautemsivcritatiappropinquarctjproculdubidiamG
Ldprsphr- ornn'amctallainaurumessent comiersa.Alij Chymistj in hocopere peragendolapi-
ksatkicus. demphilosophicumadhibent, &quadooptatusnslncmnon assequuntur,proprium
™ dedecus, &detrimentumauteo mendacij velo tegcreconantur, diccntesDiocJetia-
numomnesdeChemia Jibrosconquisiui!Te,&combusissc;nedeincepsAegyptij hac
arte opnlentas sibi ipsis compararet opcs, quibus fisi aduersus Romanos postearebel-
laicnt,sedsatiusfuisset,si hocdisticho propriodecoriconsuluisfent.
JQjinrtlLi mi»jh/ir rojji- ,/tstsmpersiciaiarts,
■ . ■ Veramtbe/aurumpersicit itrtt sua.
Itaqiaurumatcrrapurgatum,Iotum,fusum,&elaboratumin hisoperationibusflauu,
&spIendidumcoIoremamittit; propterea Opisiccs aliquando illud macerantipa-
tio diei naturalis in aqua tartari,postea aqua dulci abluun t,& linteo mundo abster-
gunt;interdumcum saleammoniaco, a;tuginc, &tartaroinaceto feruefaciunt, &
quadoq;cum salecomuni tartaro,&suJphurc tandiij inaquacoferuere permittunt,
doncccolorcm deperditumrecuperet. ImmtJquando a^irtimestmolliusnecesfeest "
illud sigere,&densare;idcirc6statimatq;c\cli!yscp.';lij.u.\traistumest,aquaregia
vtunturexerugine,chaJcantho,alumine, &lapidecalaminariparata. Hisomnibus
expediris,&pr;eparatisaurumfiind[intinvirgas,qtia;numaliquid argcnti conti-
\siurigt- neant,necne,opisiceSj &lapideJydio ,&peracusprobatorias expejiuntur, quas
xniiti eo- cunc3j aurificesinsuisofficinisseruant:vndevtportiometaliiauropermixta,quam
gtnfctadi heg/tm vocant, penitds auferatur, nonnulli mistura e)t tartaro, & puluere Jaterum_j
modus. vtuntut, hac mistura fornaculam rotundam cum Jatcribus construunt,& aurum eade
misturateatiminillaponimtj&ignemperdiemnaturalemacccnduntisicenimalie»
nmnmetallum^seu/c^absumitur, &aiarumadviginciquatuor Ceratia reducitur,
quevulgowrf^/appellantur. . , , ,i
loading ...