Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 45
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0051
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


Mufai Metallici Lib.I. +j
L O C V S.

MVLTi huic acceduntscntentiar,qu6d aurum inomnicorporcexelemcntis
c<>ustaiitcl,nihLikrtir,quarepIureschymici,refercnte Albmo,asscueran-
tius dixcrtmt tria ex huinano corpore, nempe oleum, vitruni, &aurum_1j
elici possc,&porissimum cumartate Aiberriin suturis cranij humani aurumsuerit iri-
uentum. Verumctiamsi huic scntcntia; nostrum addamuscaleuliim,nihilomjnu5
in hoc non consentiunt vniueisj; propterca qucid nionics tanquam propiia? atiri ^ontes
sedes aij.illo amantut, & coluncur. Hihc quidam Poetadc iiiouiiitione auri sic """ *
canebat.
$cruttmtrmQ>tres,4ts.!m<tyiscer<tterr£,
Idcirco Lcadcrinsuahiiroria intcralpcsApcnninas.&Graus , vallcsprofundas
B commciKlah,L;,c<[iiiiHii,uiiuiiicii]it[ir,icii liiiccomiallesjsiucmontesamecjaducrtl'..
dum*st,aur;um norj insitpcrficicliorumlacorum/cd miiitimistcroepenetralibusre-
siderc:vndead rcmcanitur;
Itur i» imaf/iitj/rtcerdU ititttris , 1>t*nrt/m
Z&oliiatjiiigio so/for ahy//; lircti.
Qaocircacinn !;<■': hr :iitAi!;!Li(in:ib!);i.<oLii[s,Poc;,cfiii>;eruntaurc.iHcspcriduni_A
pomaa peruigili Draconecustodlri.itautvrx Herctilcs illa deecrpere potueritv pari-
rcr inaurocruendohcraikiniL.s vircsciic iicecii.inas iiisinuabant . Prsterquamquod
apcrtismontium scrobibus,aurum postea in propria vcna deiicescit,qua;mccrdum_j ^izrgsui
saxo candido, inrcr^tim yhnca niariiit.icr.tLiimcr, vcltiti auniiiioriuit,-icii:ha:]-ct ,M.in-ar,
sapphiro, & lapiui cvaiiccjicc non pyriti proprio, vnde multinon inodico,sedope-
rosolaboreaurumcoiligunt. Item i-riniri p:oisrts nc^otijcshLpciii^piitcos^equi-
busaurumcanalitiumdiccumcrlodiunt. Ecquamuis ssucnta tanquainlocaauricon-
stituantur,vndefacilitatcomnibusobuiaauicratui',nihilominiisilludaurumestmo-
Cdicum,&auriproprialocanonsunt, sed<>mnes montes,equibtislliiciitiaquaauruin
adplanalocadeducicur; Idcoq;actiituccric,lapidiHnJ& arena-inucilcipsiadba;rcns
consumitut,&deinccpsaquarumssuxueliiitur,&haciatiotic [riteraienas lUiminum
illaparuaauriramentacoruscanr. Hastenus dc ™iuersalisedeauridic;;::nl.t. Sl /.;.;..,,,.,■.
pccuIiiriadeIideremusloca,Plinii!Srckrrat]iui.ii[Ll;ulir.,S<:\thLa.HL/pa:'ij,rtaIia, hyhcts.q.
DalmatiajThiaciaj&Asiagcncrari. Valesiuspra:dicfislocisaddit Panoniam3Bohc- £,1-6, Je
'miam,Austriam,&circrioremGcrmaniam. - facr.ThtL
Carterum vtli.vc loca, iciiiulro pliiracuiiitisiimotcscaiit^seriealphabetica inillis c^a.AO: '
cnumerandisvteinur. Itaq;Ab;Usi;Laii:;;;iiy;g!'.i;,;',: :;i AcT.yiit.i, tcilc Diolcoride,
tcrracstnjgracnmvcnisauri. Acthion;;; liahctiimlta.s aurii^di:!;;!. i^d potiilTmum'
inter delubrum Mercurij,&iniulam Merocn; immo sctibunt Lusirani amum pra-sta-;
lisiimumeirca Zaphalam Trogloditarum insulaminucniri. Aki montis tcnitorium
minerisaurij&argentiestopulentttm . Americaaurifodinisscatet,& pra;cipucpe- Loci »ata
nesVerginiaminmontibus, necnon illaregio , qtiam Vaie ssumenalluit,vbiplu- lesamrith ,
D rimipyrites instar auri fulgentcs visuntur. Anapaia prouinciaest auro ditilsima,& ^.incho. .
exAndesmoncibtis;amncs dcsctndunc auricopiamdcferentes. Aniichcrgi,&Ze~ tntes.
blicijschistos,&granatiJapJdcserfadiuncur,inquibus atirum inuenitur. Arabi:i_j
propcAbileosingenshabetauripelagusiideoaProphetarecitatumcst. 2>a&iettrei
deguro^sirabtx. Aracan,iicuti,& Pegu suntregiones omnium rerum j&pra^sertim
auriopulencissima-. InArmcniaauriicrrbditur. Arimaspusamnis Asi,raienisaureis ,
abundat,cuiusLucanusmeminit. Asturiaqtioqi no.i carecauro, cum ibi crcscat frti- Lt '?' .
tcxasper)&iorimarinosimilisnomiiicVlcv,ni,i-Limconti]!ciis,tabiiiiSci'.iniabaqua ™*?'w-
in mareprossuentidefcnditur, vt exsiccctur,nam tunc ad mcntcm Vincetij inspecu- vlrx sm-
lon3tiirali;viittii',&CNlo;ociiici'Caiirum educitur. Demum Augustana cailraj, tcxqialis.
qua?hodie,cxOrtelio, Gastanium appellantur,in Noricolocus est auii fodinis cele-
berrimus.
BacehimontcminThraciaauri nobilitate insignetnOrteliuscommcndat. Apud
Baetros esfssuunis nomincTheodorus aurumvehens. AnrumBessis accolarunu^i
Diuus
loading ...