Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 46
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0052
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


-'VlysskAidrouandi

46
DiuusPauIinuscekbrat. Benornctar-pa, cxCtosrapIiiavtiiiTCrsiJi, eltrcgminLj E
auroahundans. InBcnKCoIaairatiKiuaimKniimrui.idcoqicarpionesibiversantes
aiTronutriiiaiTcucraiit.ApudBolicn-.05iiiii!taiuntaiinmcta]Ja,nainarcna-ramentis
aureis permist.? Plciis, & alijs locis ad Albim lauantur: irnrnd, tcste Acnea Syluio, in
eiusdcmregionis LuIinicioriuogranaauriiTi:ig:'::cLn.i[in:cici;i,i.siuntrepera,qnenul-
lacoctione,& pramaratione indiguerunt. Hisaddir Dubrauiusin GiloucnsibusBo-
hemiKmonribus,oliin dc siliceauuliam fuiiscaurimassampondo duodccim,qua;ad
Regcm Vincisiaum delatafuit. Bononia Italia- venis auri non caret, vt in primo ca-
piteadnotauinuis,quoniamDominicusAlbanusCaufidjcusviracri, & (ingulati in-
senioclartis vcnasauH pun:ii:ni itiuenit,& reporibusGrcgorij Decimitci tijPonti-
cis Maximi in hoc Bononienii territorio inuentus fuit pyrites aureis punc^is aded
spkndidis micans, vthunclapidcmaurinoncsse participem minime dnbitandum_*
eiscriquamobrcmclarimmumvirumVlyncm AldrotiandumconsuJuerunt ,vtdc_»
hacaurivenas!iamproien'ctientetitiam,qai.reaccurateconliderata, cxquantitate
!:i:i;isl:ipidislucrumforCmaximuarTcucratiit. Scdquoniaminhisrcgionibusopcra-F
rijnonsuntvc!utiinGennaniaperiti,S;opusliocc(s ardtiUj&dirliciicpropteropes,
quibusmdiget,&quaspriiiaiihomiiKsnonpominrsLippcdirarc;quapropterabhoc
opcre inexbausto receJTerunt. InBosnamonsestnigeriiLUiaijjatus, vbi, refcrente^»
Botcro, Turcarum Imperatorinfinitas auri, & argenti raineras possidet. ItcmBor-
neus insula auri non est indiga. Brandeburgenles Populi atiri diuitias habent perin-
signes.Britannia; colles auro fertiJcs Strabo cekbrabat,' proptcrca Ammoniusad rem
cancbat.
-,*;'//i-/-iv'7:.'/':)^«/'r'',V.':i'!- >.V> iifitllHlilS.
Bremianostraa:tateauricstditJrTima. ApudBrutiosinMontc ,.!£«-<•//.* nuncupato
csfoditurtcrramjnutissimisauriatomis radiansbitunicn, flsulphurredokns.quaiad
DoclsiTinium VlylscmAldrouandimiRoma a Domino Hcnrico Vander Germano
miila fuit, ex qua maximo sumptu, & Iabore aurum purissimum viginti duorumcera-
tiorumextrahitur. ButuaregioinAfrica ingcutcm auri farraginemproducit: im-
mo iuxta has arenaslocus eit desertus-Saronominatus, qui auro habet suppaitum-jG
solunu.
Caliaicum aurum Martiaiis summopere cxtollit, & Ortelius Cambalam Armenia;
maiorislocum aurifcraccm . Cambaia auriditilTima InCosmographiavniticrsali
iegitur. In Canadtfmontibusvcn.eaurilunt I^TLi^nivmmmicmfcriores. Caniclu
Prouincia,&Cappadociaaurononcarcnt. CariaProuincia,&Carmaniasuosha-
bentssuuiosaururndeserent.es. PropeCathayrcgnummontesSemanthinisimt,ho-
dk /o,Y'/;rfiiuncupar.i,Jquos Cotnclius Iudarns iu Tabula Asia- mineris aureis atssuen-
tescck-brat.Ctlu inliila, ;ki mtntein lu.tnuis liritcri, a;i: i cit copiaii:Ti iu, & Ccpha-
Iaregnum,necnonChianainsulaeiminimeccdutit. Chauilah.iiiiacraGcnesi, qus
apudSeptuagintainterpretes,& vulij:i[.;i:icdi;irjncm l:;;i!.;t tlicjtur, tcrram csst_»
inlndia optimi aurifcracem Vetcrcs tradiderunt. E CilicaaurumM^nanderJau-
dibusproseqiiitnr: quocircaapudTercniium hospes ille Ciitx aurcosmontes polli-
cetur. InCina,rt'serentcAIuaroIciuita,mim.'ra';i:iriLdicLoKcgisnonaperiuntuti
nihilominus in alucis ssuminum tantaauii quaticascolligltur, vt lncolorCressbopu-H
kntioreseuadant. In Cocimbo, & Oiuiua-multa;auri vcnrecilcperliibentur: hacde
re multi fabulati sunt,ibi multosthcsaurosab Indis fuisie occultatos. Cokhorumre-
gio aurea dicfaest ob vcllusauretim vcrlibns Poctarum tanroperecckbratum,seda
vcritatenoncstalienumTorrcnresadradiccmCaiicasimontisatirumdcportarc_j,
quod pellibusiamrefertis cxcipitur. Colderanachi ssuuiusalitcr Edcranuncupa-
tusauriramentaapud Francos deponit. CoJIaoregioniaurumnon dccit, quoniam
interiorestemplOrumparietesJamirijsaureisteguntur. Colophoniuui aurum Ari-
stophanescekbrauit. Cubainstila.titriaipi,: iLdimdar,sedquiacaretoperarijs,ra-
ro, testc IosephoAcosta,hocaLitu;uiti HiIjMtiuuidefcrrur. CurrusDeorummons
estinLibyainteriori,qui,OrtcIiorefcrentc,aurifodin;iStcgis I.uii.jiii.;: 111 Jitmfb-
uet. CurbethIocusestinGcnnania,vbi copia aurilauatur, & pra-paratur. De-
nique in Cypro pcncs montcmCrucis eftbditurterra,qua;pra'parara fcetum au-
reumedir.
Da-
loading ...