Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 48
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0054
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
48 '" Viyssis Aldrouandi
!)odicibiiio:!Coi]ig:tiij-,i)iliilIiidmodicum,qiiodiiitcrarcnasTicimJ"&Abdiia; rc-E
.pcritur.IuItanatandemUcgioSiciiia: venajaiinjargcnn^&fcm.sedinopcsliabct.
Lik^hifi. Lulitaniamantiquitus suilk auro abundantem loscphtis Acostaprodidit; Libya
/■■ !c4PA ctiaro commendatur propter sstiuium Plntonis aurifcruin. In Lydia aurutn itacop io-
sum Jmitnitur, vt inprouerbiumabicrit. LYDIAJ ARENA dc;re valdepretWa,&
ittera L. auro omata: quaproptcr Statius Papinius huc alludcns canebat.
Vtyt ^d&g<erh>& bisodit■ioraum.
.Dcniquc apud Lygios, quiBohtinissuntproximi, riuivenis aurifcris pJcniobser- ■
Maccdonia; aurarias vcnas Solimisailjgnaujfc. Malabarregnumaurifodiniscstre- .
fcrtum.MandiugacstProuinciii?.i!-i!"c:;iXi!d(:i)(i;sL'CLmdui!iBbterumamercatoribus
Lihx.ob- ^rabibusfrequentata. Maiissasstijiiusolim Hebrusnuncuparns,vtannotauic Bello.
/ir. en.6%. nius,auvumcum arenis ducit: Quamobrem Accola: huiusnon ignari, vt ipserefert,
a?sta te quando ssuminis aluetis est exiguus, magnos arena; accruos cumulant, vt com-
litttr.^M. morijori remporegraiiaauriabluendo arenasseparent. Insula:San<aa:Martha;auri F
opes abundc suppetunt. Matucca Rcgio Imperij Bcnomotappa monribus est vallata,
in quibusaurum generattir. McnamcambipopuliaLiro affluentes, & dna-alia;jnsule
nomenauri habentes a Botcro mcmorantur. Meroe Nili insula colitur a Pastoribus,&
ab Agricolis, quiauri mctallapossident. In territorio McssinaiSiciliemincra:sunt au-
ri, sed inopes. MindanaoTcrraqna:dam ininsulaMauri yenarumauii fcraxesfe_»
dicitur. MinapropeMelegheram jlocusestabauroibigeneratoitanominatus: hae
dercLiuiusSanuiusinGeographia retulitadauri tutclain ibixdifTcarufuisseoppi-
dum, quod Minacognominatur. AcCorneIiusIuda;usintabuIaAfrka;scrips!thunc
JocumMiiiaiii iuis!c ind;^i:a;m:i, qiiasnr.incr.tii!. dcab HispanisdicrampropteraurLi
qtiodinde eftbditur;ha;cenjmauri vcna annosalutis scptuagesimo primopostmil-
Jcsiimim,& quadringenteitmum aperta fuit/,Mocambeque iusula ad iincm Melinds
TaS«I. I. sita,vrrecitatIoannesHugo',aiiropiiriiiimascatet. InMohiccamminsuJarumarena
Ori. ttir. aurnmcolligitur, cuius tres massas otbiculares Gcorgio Saxonu Duci Garolus Quin-
tusdonomimt. Monoemtigi,iuxtamen.temBotcri,multas auri venas in confinioG
priuiilacuspomdet-Demuin Miilubambarcgiomultasaiirifodinaruraopesostentat.
' ■ InNkaragnaiiionsiest,v^^.*'.*nui!cupams,qni,e duabus cauernis flammas
litttratf. adc61impidaseruclat,vtinultiamateiiaaureailjasprodirecredidennt:quocirca-j
ad hauriendum indc aurura nonnulli ahcnum Ionga- catena;appenstim in motis hia-
tusdiraiscrunt, sed,vtscribitBoterus, vascuin portione catenaifusumest. InNor-
mandianostraa;tatcaurumrcperitur. Noricumestlocusauri;,vtscribJcPo]ybius,vbi
partim pui um,& paitim cKCoquendum inuenitur.
n Onaiue,&CocimboauniiKta]Iisiabiindant,vtsupcriusmanifcstauimus. Ophirar
littert O, regioni opes auri affittimsuppetunt;hincnonnuIIieam vocant auream Chersorie-
sum: OrteJius tamcn hanc iniulam, vclpcninsulamaureamcognominat. AtOrmuz
insulamTeuccusscribitproprerauriabundantiama Lusitanisjhoc nominc fuisse_a
insign.itam-j.
Paiftoii amtiis arenaaurcainfortunatumsinumdefcrtur: quamobremaTibulIo
tanquamftuuiiisaiirifercekbratiir.PanamaRegioad atirumcongcrendumccrtacira H
omnes inuitat,quoniam panamiumaurumhodiein Europa tanquam pra'stantissimss
UtttrnT. pror,atur. Pannoniaciteriormincrisauriaigcntoliscatet,quiacoloranargentipra;
- sc ferat, cuius vena modo in pyrite fcrri, moddin saxopropvio inuenitur. Paradisus
MahomctiestquidamJocusapudGeographos,iiiquoatiri qmedam minerareperi-
tur. Paii;m>ioni taiiqiiamauiifodinariimduiitibomincsinsidiantur, scdlncola;
i^tcnoij.ni, vbi^iiiiinidchtescat,digitoindicantproximosmontes,adqtiosobmul-
titudinem Rerarii, & Canjbaks anthropophagos disfkilis est accessus. Pcgu rcgnum
est totiuslndij maiorjj cckberrimti, cnius Dominus vocatur Rcx alboi um Elepha-
torum,&ingcT.tiauri copiapoIlet.Pcrsidemiiurifuilsefcraccm exhjstoiijscolkgi-
mus,qua;narraiit, dircptaillarcgione,tantamauriqLiai:tit,;t^n: ilU-cfuisscinuen-
lam,vtmulorum trigrntainilsia vi\ il]amcoiuiciicri:t.Pcru3naRcgio,prxca;tcris£0-
tius terrarum orbisregionibus, vt Boterus refcrt,aurocst opuknta; proptcrcaHi-
.spani ibi vcrsantcsobcopiamauri,&Iuopiamfcrri,ariua taminperniciem , quara
loading ...