Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 49
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0055
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.l. 4p
A intutelam exaurpsolidofabrkata sibi compararunr: immd in locis aliquibus pc-
ruanisJigneexltercorepecudu]nacc«nsoaui:umfiindicBr.Pha;nicumarua5iIiusde- ^** <x
scribitaurifcra. Pieriamonsest?«)uemoIimcoluitOrpheus,Pangcustunc'nomina. 1*7° Frf"
tus, hodiCjBejlonioJcfereiite, Malatca,&Castagnavoeitatur;prope!*uncmontein "r'e4r"'
auri,&argcntimctal!a;tptrtasunt,ciua;inmagnopratfchabentur.'Pithecuseinsu-
Ja-iuxta Campaniammetalla aurariaStraboasiJgnauit. Paronia; agripost diutur-
nos imbres aui umesfundunt.PoIonia aurifodinisnon caret. Potosicilregio Perua-
najin qtia die vigcsima prinra Aprilis,anno salutis quadragcsimo quinto postmil-
lesimum, & quingentesimura multssi aurifodina;rcclusa;sunt. Deniq; Botcrus Punam
jnsulam auri ditissimam constituit.
Qtiito Prouincia iuxta mcntcm Botcri auri minerashabcc
Sabeos Arabia;populosauri ditissimospr;edicarPlinius. Saeermons, exOrtdto, ,. —
eil in Hispania, vbi aui umbeneiicio fulgnrisdetegitur.Saxonia: Principcsaurime- ' er* '
talla ditartmt. Saxoferrati fluitius quidam Maurcna nominatur corrtipta vocc quasi
P .Aurena obaurumciusareuisperm wum.PropeSchlora oppidumesfoditurpurum_».
aurum,cuius grana quandoqjad magnitudincm nucis aucliana; acccdunt.De Scotia;
regnoHetforBocihiusseribir anrifodinas rcgnante Iacobo quarto fuisse aperras;
pra;tcrquamqtiod ibi est iribns WciwoWognominatus,quasiaurcus,nam aurum ibi
delitescerc arbitrantur.Stlcbi insuJa; ab Anthropophagishabiratc sunt auri opulen*
tia insignes.Skiliam mincris auri pisgnantem proitunciat Facellus in htstoria regio-
nis;proptercaquodpecudesinmonte JModesiadiclo pascenrcs, &viuc, &mortuar
dentesaurieoloris habeant. Syderocapsapagus,attcstantc Bcllonio,aurimctallis ... ,
JcatetiquadercAntiquis, obauri copiam , chrysitesdkcbatur,&huiuspagiopcs i'1' '
Turcartim Imperatorimaximo sunt emolumento. Siphnotum insula, vt recitat Pau- Jers"J'"\9
sanias,auriprouentuerat abundans, cuiusdecima pars Apollini osfcrcbatur,sed po-
steaquamhuiusreligionisfucruntobliti^aurifodina-alluicmatisprorsussuntaboli-
tx.Sophala est regnum,cuiusmuit. Prouincia;auiisunrfcraces,hincmulticonicdta-
runt hanc esse rcgionem.ex qita Salomon,& carteri Reges Ha-brei tantam auri quan-
C titatcmcoegeruntjHaminsactis BiblijsscribiturOphir, &SeptuagintaInterpretes ophir,
Jegunt Sapheiram, qua; vox Sophaic admodum asfiniseise videtur.DcmuminSypi-
rideapudCambaiaaurimetaliaefsodiuntur.
TemesamvrbemiiiagroBrutioabAusonijsconditamolim aurifodinis insignem gWs.^-t
Calepinusconstituit.TerraTumanamain quodammontcgranaauri,instarlentku-
1*produck.In Thracia,apud Sttymonem ssuuium Metailici eLydiaptiisiaururru
foderunt, & ibi aurum propemontem Panga-um inucntum apud Dioncm in magno
suit preiio. Ticinus amnis, vt supcrius rctulimus, in citeriore Gallia,qui agrum No- . ,
liaricnsem ab Insubribus separat,auri ramenta ducit, qua; ab assiduisoperarijs hodie
colliguntur. Tolosa Gallia-ciuitasoiim auro redimdauit,quam cutnQ;Ccpio Con-
sul-diripui!sct,quisquiscxilladireptione,testeGcllio;auriimattigit,miscreperijt:
hincortumestilludadagiumincalamitosos.-^tsi-ar»h^hrrToInfn-nm. Hcdiclicet
aurocareatjeitamciiopulcntadoiarina-supclkxauropretiosiornondeestjcumvjros ^**'«"
nutriatacerrimoJabore adlitteraruftudiaincumbcntcs.quiinprimis litterarjjthea- loia»'*m
D tri subsclijs collocari promerentur; vnde prodijt ad nos Nellanus Glacan Tirconal- ?***■
liensisHibetnusRcgisChristianiss.iiiillaVniiiLisitatcTolosaiiaConrijatiuSj&pro-
scfsorMedicus .litterarumomniumemincntisitma cognitione nobilis,quihodie in_*
Eminenti Archigymnasij Bononknsis CathedraMcdicam facultatemsumma cubl»
laude profuetur. TopiraProuincia apudlndostantam autihabetopuIcntiam,vc
vasa, qu*apudnossuntfigulina,ibiaureafabre fiant: immo Franciscus Vasquez
apud Ramusiumscri^stttcgulasdomontmilliusregionispartimaureasjpartimargc- ^oW-3'
leasesse..Transyluania tandcmauri ciseferacem Cosmographia vniuersalis euulgat,
Vngaria Botcruscommendat tanquam viautiaffluentcm, pra>terqUamquodha- ttcra '
tet multosamnesaurigranaduccntes.
Zafalainsulamultisornaturmontibusauro refcrtis,quodpostea,vthabcturirLj fattertZ
Costnographia vniuersali partimin Persiam,partiminaliasregionesnauibusonu-
stis deportatur. Zcbut insula, Hispanorumope, vcnasaitrirecksit. Zciian insula-.,
quamnonnulJi Taprobana vocanr, aurifera est. Ad fine ZunarincoJas auripiscatores
E Fran-
loading ...