Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 51
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0057
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusdMetallici Lib. I. 51
A McJantIiionbab«urinconicd!aAristoph,inis,cuititultiscllSph«e5;interpte9auicm *-*»***#■«
narratelTe paruulLriianim.il aiitci colorii.rLiiiiiarnsi-.niliciitliiiesii camhari, sicq;for- tes abatt-
■ taHiserit i!L!!L.Li-,:bcii)^ol(i;';;,-?.i;!ci, <p:i LibH^ycliio ^psjosz.ssasiit appellatur.Pra;- *"* dcnomi
terh*e,imiltaabaoima!iL)i!i pi-oJc.iiitM(iii;-!iiitLii-aLirc;i, vti»iiisn» ncnipclutca, "atx.
veJvitelliouortim.cuiii.iuricd>:-c :i rcferaut: (i iillitcrmelalieiiiindoaureuiniPoe-
tis,prop*ercolorem,f'uitnuncupatum.
Sinadvegct.ibilidincjitcncoiiiieiTaLnus, Lnukasobreruabi'.nmplantas,friic>U!,&
Iigna,qua:vel proprcrcoIorem,1o!:is>,vel lciiiiiiisvcletiaLnabcssotauaureadenomi- " . .'.
nantur. In primis apud Botanicos habetur Eliochrysum, Uiq-.i>,if-*" etia dicitur.apud •pi f e
Theocritum,quiassorcsaurei coloris proferat,Theodorus Gaza Anreliam vertit. ' s"
Chrysaiitheinum.cuiusmultiemoiislrancurspecies.obluteumcoloreminssorcreful- * .*"**
gentcm,itaiiominatur,hancetiamobcausam Linariaapud Tabernemontanum di-"^
cituraureit, & Virgaaurca apud Villanouanumpronter figuramplanta;,& colorcm "
ssoris;itCLnSavifragiarotundifoliaaureaLiLhenisfacicapudLoheliium.Herbaau-
£ reaNarbonensitimapudPetrLtmPcnnamvulgditalicoKo^e^a ssorcaureiCoIoris,&
Chrysea fortc:i Gra-cis cognomiuatur. Chr.yJbpo)js inter antiquasDioscoridisno-
mencIaturasParthcniumdcsignat,ciLius ssoris discus aureusa circumdantibusalbis
folijs exornatur. Chrysocoine, aliter Chryilris, nomcn est multi- conucniens pian-
£is,qua;comantcs auri fulgorc corymbos proferunt.Gramenauieumapud Dale-
champiumillud est, quodpaiiiculampendulani,&aurcaniproducit. Pr.wcrea sunt
qu#dam plantje, quarum pars tantuminodo ssoris colore aureo decoratur, vt li-
Jijs,&rosiscontiugir,inquibusri|amentaaureaconspiciuntur:ideo canebat qui-
tdamdelilijs. .
•^4rtrt<tq\?s:speripirailiarinthli*camp'>f.
Nisiauctordelilijscroceo colorc rinctjsvcrba fecerit:alioquin li*caurea filainent*.
inrosisapparent.&proptereaaurieoma;dJcuiitur,quamL;ispropiicr!oia auicavoce-
*urilla,quamSummiisPontifc>;Reginisdonandaniconsecrat:quocirca Turielius in
historiaLaurctanahabetha:cvcib,i.>--™^^^^
Ciita/i^-a Jl"pi.tC<r/~U-'!w,->J Mortatittt»niisit. Asemine.quoq»ured3nuIta*pJart- 8*
**nonietic!arur:imsi!iTij):eniLit, vt Clirvio. icr.non lic:-ba,qiii>n;>ii.>'"i noniineSe n-
pei^iuummaiusappelIatur,cumseinencoIorisaureiproferat/AlioqaihChrysGtha>.
Jes est aliaScmpcrtiitti jpccic.vpia' (V.iiiiiaiircumspargit.ItemChrysogonumaptid .
Dioscoridcmctt plaiitncu.il ssote Verbaicicoronarij,qua'abau.eo scninis colore ^.^.cat'.
nomen acccpir.AtChrylippca apiid Plinium non abauro, sed a Chrysippo inueoto- 4g_
refuitdciioininataihaticmiiltiBotaniciScrophulariacsscarbitraiitur.AbclfcAuiio- sj^s.mt.
nu!Ia;pIanta:aurcuiiitiomcnsiintadcpta-,vtChrysolachaiium,quasiolusaureum:cn: ^j}Xlip^
tnimquEdamAtripltcisspecies.cui obcxccllentes,&pra;stantes viresDodoneus
hoc nomcn tnditum fuissc fatctnr. Plutarclms qu >q; meminit cuiusdam plantteno-
mineChrysopcla;,quaiion alitcr ac Lydio lapide aurum cxaLninatur;tiainq;folia au- .
rocontaaasimaurcntur.aurumpuruj&gcnuinum, sinscctisvitie>sum,&improbum
indicant. Dcniq;apLidBotaiiicosherba inauranspotcst vocariLigustrum,ctimAl- * H *"
pinus vir eruditus liancab Acgyptijs Elbannt tioniiniri, & Alcainam Auiccnnae,& mmatttr.
D Scrapionis elscvoluerit.immdaddit pulucremexluiiusplanta:folijspatan,cjuem ~!,.\.;~
AegyptijissnkeaAtt nuticupant,quo inuliercsilliusregioiiisinaiius,&pcdes,orna- ' ;1];,;j
tUSgratia,ColorcaLtrco ti:i!'d::i:aiL]-j iik pi;iiiis!i:npliLi pani;\tLlsaqii.i',Colorem_3
aureu ci concilict; siiuiliter a Mauris radicibns Alcanna- capillos inaurari Atiicennas
teJtabatiir.DcLiiiiiiir.oiiiiLLl]iLLi,ii"tLi3tiscoIoremauri,&uomensortitistint.Chryso- tik 8. tst
balanuscstqiLcdanigladisspecicscoIorisaureiapudGalcnum.Chrysocarposvoca- covtp.ind
turpiaiit;; Siii;tLLii;,iii;aim p:odLitCLis:p;optcic;L P!jnLiisCTh:vi";:c;;i po'.'.cp.taindaHc-scc.loc.
dcra? spccicmacinosaureicoloHs p;o!c;cii;cT,i iiio^itniiit. M,i!;i(iii;d.ii:ic\gtnere
cydoniorumcIirysomcIaabaurcocolorciiuncLipantur.quoniamColumclla trcscy- Lii. *■. de
doniorLiinspecies,ncmpeltriithia,multea,&chrysonielaconsl:ituit,quamuisVirgi- ■.^gric.as,
Jius liorum in-loramL-cnu" aiiiori syltLCllri ;'.ttribuat, dtiminquit. ia.
^_rtodpattti.piierafylttcilricxarborcUila
t^srircamahrdccemmis^crasahcrani-ttam.
Non desunt tamen, qui Mala etiaui ArLneniaca propter colorem, aurca vocitent.
E % Chry-
loading ...