Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 53
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0059
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mu/#j.Metajljci LfexL 53
A &MacecdcndwncfladiionniilIosiapidcs>quos'SailroAiistoresdcnominarune^?'.
LcgitiirrijKniPIjtiuir.] Oviiiphis s;ciiiji>:t, sed ;tpud Gckicrmn icistius scribitiu-«tl /'-/?'""'''
,ssMM.Liii.iiis;<.[^ms..rpkiHiLj|s;I)/(aJ:ti:ji:<:/k-(i.i[!UliCtii:iV^i.i^Itaji<-j>itllCloiLJ '^•""'^
apudDioiiyliumAfnnii. .Sapnhirns rcgia '.<i/s^iy'- Epipiiauio nomlnatur: immd
idLMiwUiw1>:<:lylolit!t<iii)&Chlyioj-hiian!ip|>ciiia-itv.ic;;,i'iti;asitg<:!iit]sapunais
aurcisintciiiincrinoii.uc! occti:-:ni ['.inniticgaudcrcdc-bcrct Corallacbates, cunu.,
inslaihuiiis i.tpphi!-; i:t!i;i;::ii;c.''i ;: T';:njotli|tinj;i!a1111-..Scc-;cuei 1 tni-ali;t-s.cmtn^qus '' "
abaiH-onometiliabcn^FiiiiiusdiiasUopJuijsjicciuciHirtiti-Jr.iiuarumartcraraPras- ^■37-»"e-
soidem, altcram CrylopLcron similcm Chi-ysopiasb appcii:u;it; harum altcra ad Mli-r#p-%.
fulgoremauri; altcra adpallidiorcm colorem inch'nat;& quainuis Chryloptcrosau-
rcashabcnsalasexpon.uur.niliiloiitmiisantid PliniimiTopiidj (peeicsdciigriatur.An Gemmt
iitChrysoIampisTopariiistiic pallidi. ecnodu ignc: oo'o:i^ . cH diiigeuter conside- al> anro
randmn,ciim:ili^.'.:!i:!onbti.> Cliryiob.mpi; g<:i:i:n;i Acthiopi.v , tnstar auri icfulgcs, deaooii/t<i ■
clTc perhibeatur.Amplius quedam gcmmacst in coloread aurum vergens,quj Grav r<e.
15 cjsChrysolithtmliciii^cuiiisriountillas pccicsa!lieii.atPliiiius:namqucmelleo)&
Jurcocolorccojuscant,mcilichrysoiappella^&^quajcandidavcnaexornanturJeu- H-Z7e-9-
cochrysos nominar. Chi vsbpilcnLtidouicnsDulcismemorar, &Bcryllispcciern_*
esscstatuit.Pliniusvcr6,cumtlcBcryi!iscgiiTct,aar;maddirhisproxiinoscireCryso-
bcryllos .quisuntpallidioreSj&auticosoreniprssefcrunt.Ch^sdpagionjsecutidum
mentemAlbcni.dcfcniircxAcihiopia.ltdcsl gc-inn.-nsibis i:;nr>ra,niil corrupto vo-
cabulo Clii'vsoi>at;"ii intclliqcrc voiucrit. Est etiain 'Chrylaiithcrinus, exseriten-
tia LudouiciDnlcis,gcmma fragjlis, qua:puerorumcollo alligara3dentitioncabsq;
dolore iuuat.
Agcmis ad cjteroslapidcs ab auro nomen habcntes si comicrtatur sermo,inuenie-
fnus Grarcos vocantcs lapidemLyditim, scu corictilam chrysitida, quo lapide tan-
quam trutina aurum explora.tur. Chrysiic< cthmialiquibusestlapisarmaturaaurei
coloris obducttis,& a Ptlnio comincndattir sjtriilis Ostrea* Attica-,sed Gcsnerus rcctius Li/ptjf/ rf
legit ochre,namhxc Atrjcaprobattir;&atiro assimilatur. Duplexgenuspyritumiru jf^ ^
CCyproinuenirircferunt,qubrumaItcrtu«iargciUci,aItei'umcstatireicoloris, quod ^^}
Chrysopyritesnominatur. Ainmochiysos^cxsciitcntiaPliniJTcstgcmmajinquaau-
rumarenispc)'miwuinapparcr,scd icccia Amviiocli!■ U:s, icu cliryiainmos, vtroquc j; „'/,;»
eniminodo pronunciaripotest,estkpis amino;ik-c.s, 11.111 taciic inaremtsaureicolo- SiI/_M-ri
rissoluiturjqucpoftcainlitterismaiaiscijptijc^si.cat-idisadhibetuhhisenjtrinomi- •
nibus, vtplurimuiiitalisaicna sigiiificatunquae.doi-iindaiiarciia :';i amniumauri-
ferorum cum granis auripcunixts •#g»sie8»S*'< appellatur. Itaq;Iapidisarenarij
hocin loco multas icones cxhibcm,us,qiii posimodum ratione figur.i;, & rationc ma-
teria-discriminaiuur,&abauroproptercoloremarenarumdenominantur. Hwus
igitur lapidis vna monstratur /pecics, qua? Ammonis cornu dicstur ,proprercaquod
cumBacchus,exrententiaScrijijinVirgilium,vnacumexctcituIndiampctcrct,in .
arenis 1 ibysr litistimtilatus, louisauxjlium implorauit, & illicb visus Aricsillum ad '■ ;*}"
fontemdux si s la u^lSuiscumeapitearie- •«*
tihofabricatumcstj&JupitcrAniiimabaicnacogiioiiti-ariiscuma^uotarcnanu*
Dsignificct. QnamobremrcrumnaHiraliuinObleruatorcsIapidescx arenaanaturu
confictfft Jn moduin arictinicornu,cornuAmmonisindigitanint. Hiatitcmlapides
iicuti, & alij alterius generis aliquando matcria quadam armantur,qua: intcrdum ad
coloremfcrreHm,aIiquandoadcoloicmpIumbcum,velaurcunivergit. Vidimusgc- ' J r«
nusostrei.pctrificaticumarmaturacolorisaureijCuiusiconcmdamus.Ceterilapides
hic dclineati sunt chrysammonitcsvarijs figuris inter sc distincli, qucmadinoduiii-j
studiosusLectorpoteritcontemplay,


loading ...