Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 58
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0064
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


- Vlyssis Aldrouandi

'&£/$.

tocle,& DeiBOcJHc Jmpij;Iudkibtis verba faciens scripsit,quod ipsiinterdumsesc E
jnutiioad nusscmaurcaininnitabantisjcenimCuriamj&Tribunal vociiabanc.Qua:
cumauronullamnabent alTmitatcm,sunt v. g. eloqticntia.quam Niccphorus lac
aureum nominauit,itetn pax aurea,qux forte diitaest ;i valore, cum auro sit asqni.
paranda. Adsmcmtftas&seculadtccasunt aurea, &poci(Tin:umregnanrc Saturno,
non quia tnnc etiamaurumregnaret ,sed quontam illa a;tas cssct instar auri pura,
quajnobiemOuidiiisdeillasiccanic.
isSurea s>rhn,t frt,' sj: i-/,/.'.,l'r/t: ~)>>><rl''centtlle
SpentJfntsmt tegesiilcm,reFsitrnq--, cnlebat.
Quadecausa,iuj(taali<juorummenteiii,;ui!ca seculadi;(teruntcsse,CjUoniamauridr"
Icctio hac ccmpestate rcgna t, & profecld auri seculum rediturum amrmant,dumc5-
remptusauri ad nosreuertatur .Nonvidcturtamenrationieonsoniimprimama-ra-
tem vocandamesTc aureamob cxccllcmiam limplicitatis,& bonitatis,quandoqui-
«Jem tunc temporis multa omnisgencris ciimina fttcre commiss ttpotius dicendurn—i
<:i^c>iiiti:nainusaureama;tatem,abauri proprietatefuissenuncupandamjnamisicu- F
tiaurum inter cetera metalla diutius dnrat, ita primatgcntes diutumiorem vitam
protrahcbanttnisivelimuscumScnecaassercreaureuillud vocatumfuisscseculum,
quandomelioridignitar.es dabantur. Aliqui in totohumanevitajcursucresaureas
a-tatesconstituunt, nimirumiuucntam.virilitatemj&senium^cuminiantiaj&dccre-
pitas nullum voluptatisargumcntum praiseferant.

E P I T H E T A.

CVM atirumintermetalladigniscelebrandumencomijsPocta:iudicauerint,
iiludetiam vafijscjiithetis cumularunt: qujndoquidcm a loco natali Ly-
dum,GaIIacium,&Da]macicuiiuacolorcssauiim,&fuluum,anitore,&pU-
titatecoruscans ,fulgcns,micans,nitidi:in,d,miiin riuihini, !u!^i;;;i.iis,radians,spe-
Mpir-y** ciosum, tcrsLim, & 0liry7.m11 annellaruiit. Qtuimobi. m Grtvcis quoejs ,*p»i"!< ipm*W G
«bejsetltt dicitur,quia m maximo honore habeatur. Hesiodo p**iris ;csii!gcns,4ia(.j» pelluci-
dus Ji>An?itfulgei)s,sa7a(njjpurus,&c5'i'C'rl,r'h'-'irlIS- Ab erkclu Latini aurum
' ca:cum,exitialc,&fata!cdixcrunt. Gra-cis qar>q;in codcm seniu *>•<»« vocattlr
. , , Pandamataromniadomans, & M-joo^i^magnisviiiliusjioIIcns^&apiidPindaru
C4d-gm- j-^j.ff^p,, jcumsuisiileccbrismcntemhumanamdomct. A dignitate,pra;stantiaj
«4te. &opulcntiadiucs,prctiosnm,i]lultre, nobile,&rcgalenuncupatur.Graicisc;uoque
«pBBOf^iioiopuIeiitusdicitur.A modogcnerationis,3t prarparationis,Iatiniiulile,
Jolidum,monerale,& canalitium indigirarunt, quouiam per canalcs venarum per
saxa discurrcntium quodammodo vagarividc.itaV. TjihIcyi l ,-.ir.- >,(■■><>•><, apud
Grarcos est illuciaurum, quod tandiu excoquittir, donec obrjauin euadat.

A D A G I A.


NONNVLLA surtt prouerbia,qua;abauro, nonnulla qtia;a rcbusaurcisde-
sumuntur. Primmn igitur abaiiroinchointcsdiciinus.-^*'-*'^ exsiercore
colhgentiwn. Cumnullaresfc tantaprauitatc imbuta.quin aliqua cxparte
prodesseposlit: propterea Pliuius aiiquando di-stitabarntiJlum iibrumesse tam inu.
tiIcm,quinesiIIo aliquid bonihauriendumiit. PaiitcrVirgiliitsex stercore Ennij
pocta; se aurum collegissc retulic. idierum igncprolatunr. Dc rc absoluta,& perre-
iSadituiIgatur,&apprimcconueniti!li, cuitis sidcsinrebus aducr(isc.\plorata csti
&Theognis Pociaiuentem rciSam adaurum comparabac, cuius vcrsussiclarine
sonant.

Turuo, ,Ju/ce.
Httic atfinccstaliud adagii
cuis, & pcrfecris effcrtur; iu;

m.^i«w«w///-^^'/i^/^-.Qitoddercc!Usperspi-
:avuJgatuma(Ici-;LUii;cN]Kiicnti,testrerummagistra.
isinrstm
loading ...