Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 64
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0070
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
64 .-.■.Vlysiis.AIdrouartdi
iwtiuiatcadauerjVtaiiiiticcuhatiiociiinindicaret, quodrcspondit autum subdo-ig
musadituJatibulari. SJmilitcr Spii-{.d(;n l-ipiicopitst 'yprius ftliaiiammortuaiadies
sepu-krlmi, ipsam dc auro abscoudito iHtcrro^uit, qua-suigtns locumauri r-ecpn-
ditinia'niiestauii.Ni]llujtj)imt[lt[its,;L:ius,qucmDeofainularite.siiorilmtpcj!5tr*.
turijcum tarocn aurum inaxime odio habuerjt.

P:

H IS IOR I c a. •
| ETRVS Martyr quanda arborem auri venas habtremjn Hispanioia;intictam
fuisiescribit,qua:aradiceperapeitas;&molles scarebrasiramos acl supe-
rioremmontispartemdittuiidcbatjdonecca-liainainasiecjtierttur.HarG.vi-
U,$.Gei». derurfimilisiI]ihistori*,cjuamnarratAlexanQerNcapolitanus1i.iin-:irumin.citerao-
tHer. nGeniuniaintraDanubiumvitescrcuisse.qiuBcaprcoloscunifoIijs aureis prodn;-
cebant,qua-postmodumRegibus,&sunimjsl->ri]':;:i>:In:>doiiLibantur,&eausani_j j
alsignat aurirbdiiiis,quibus iuha?rcntcs vititmi lmticcs,niiiLibili naturwinstitutp,
autsyderumdecreto,vjm auream trahcntcs germinibus communicabant. Hanc
posteahistoriamdoct.inmiuspoet:i Viii_'il:us i-L-.l-.-ii!Jsi:ii;oliiii'I^ vidctui- , dumvjrgiit-
tumaureum inCumano luco creuilse fiiixit,niii fbrtc alliiderevoluisTet ad venas
. . auri,& aliorum metalIorum,qu£ per tetr;? viscera dilseminata: diuarica tos arborum
tib. 18 de ramos aimulari vidtntur. Prarierca non poiTumus non deuiirari historiam a Cardar
sit&til' no recitatam,nempe incacumine arcis Marocbi tria eise aurea poma pondcre libct-
rumquinquagintasuprainille,&treccntas,qn;i:mii!ti Piincipcsneccslltate.com-
puHi^umauferretentarent,adueriisscmpercasibu5impcditisuerunt. ItemcxGco-
graphia Arabica versai LudouicoRugerioJn parte secuuda .pi:ni: pjn::atis,est.gciis
occide'ntis,quarprocomperto!iabet,qu)d W. ;j,i!,-.ik; lUgisC.anal ad ripanvNiJi,
L*pu att- estlapisaureustrigintalibraspcndens,quemDcusOmnipotcssiiiefusione,sisseBiaiV
fevttri— je0i &alia©peartificiscreauit. IdcoqueRexintcr alios,E(hiopia:Reges hoc la-
giat*8— pidesummopercgloriatur. Q
btdvstm. Roma; antiquitusfuk ftatiiacuprca hac jnseriptionc notataKALENDIS MAII
ORIENTE SOLE MIHI CAPVT ERIT AVREVM. Sed postmultosdiscur-
sus,& speculationeSjtandem quidam acri ingenio pra-ditus prima dic Maij obserua-
uitIocum,qucmvmbracapitisliatit,i-i;iOit:::!il:sptttbLL;,&-apcn,itcria,rliesaurum
inuenit.PariterGulielmusnaiiLiiolLmRoiiit in campo M,i:t:o trntaiiiiiiilscstatuam
digitum proteridenteni cum hacinscriprionc.HIC PERCVTE. IdcircoPlebc-
cula in dies statuani percutiebatjquia intus auruyn delitescere credcbat, sed tandem
nonmilliin.meridieobscruaiuntiotL;;n,Lid outm diijitivnslm dlrigcbutur, 8c-fa£tt
scrobe,auricopiaminuenertint. Nondeesscnt liistoru'de aurort€itanda:,sed vnam,
autalteramaddemuSj&ppstcaliuicrubrica ii::ti:ii:i-ror;t:n-.iis. AquiliusDuxRp-
__.. _ _ mamisa Mitridare captusfuit, & tjt;l;i in lilam Pn.uinciani lola ain-j tu:>iditatese_»
%Aariaui comulisi"eccgnouerat,inosilliusfusiimatin;s.i initiiul: li::II;, vtaurjauiditasexple-
ditttsijuid rC[uriquodnonelTct expertus,siabsque auantix ciimlue fuiiltt iuucntus. .fturo
prtjlct. vendiditRomaniinilmperiumCo. CuriOj&ReKlugurtJiaaurovcndibilepTOdwt.H
Denique Ccrebaroris populis aurum,cb puiitatem,& ab'as.prarogatiuas-hUEus
mctalli, numen quoddam cil creditunii i.depque nonnjsi expiati illud qua;runr..;
-g J immoa congreiTu3potu,cibo j&.omni oUciaanieiito abilincnt,vt xeligiose jliu.tl
»«»,™e IcSant- '- .;>.-;..,.-..
S "O M N I A.
i VANDO oculisalicuiusobrepsctlt somnus, &aurum conspicari.fibivisus
* sit,exmcnteCardani,metumpropterauri pretium c.ipccJarc dcbct,nec
. ronin(idias,&difficultatcspropier metalli pondus. His addk inelse_j
%ihr i. ^S"- mxstitianij&honoremsquapnjniaabauiopcrquicreniviso significari
stimn. ' possunc. Itnwdpcr somnumauri inbium tlie ,iiide Cardanus.iualefi.cium arguen-

^*>i* i
loading ...