Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 69
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0075
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.T. 6y

Api^rcgiiiafuilTe cic/miii. Tabidaaurca pedibusduobuslongior, vnoa)ti6r,&dIgi-
tociasiiorLuncbiu-giiu temploDii;) Mithadis Archangdi conlpicituiiqii.tmobrem.
iusta dc causa potcrit hoc carmen rccitari.
Templsin-t.-inr ,nii->,r/di.tfip.ithirriinsitaram.
Reserunt ctiam Hiltodci fuisse intcmplo Moguutino-crucemcx solidoconfta-,
tamauropondcrismillc;&duccncarummatcliaiuni,cuin hoc versu subscripto. , ■;
^4nri sexcenttts bttBet k*c crrtx aarea liirjs.
Immomalleuicanipanarumaliquando fuitaitrcus, vr rccitat Anastafius in Leo. •Mklleas
ncquarCO,dimiinquir. Fccitee,,r»i//ica/npamle,iiypiisitiecinpir/amcainmatto Cnrp*»*-
rfBr^.TancacratpiccasapudChristiauKfideicuJcorcsinciistisditiidi^ fiuanyciiorsi r<i*arctts
ljbris,it illosauro^&gciiiniisdecorarcnr.NatiiqiCxC^c^^naTiiriiiKiiiiClii/deber- .
rusRexJnThesaiiiosuol'.abui;\-j::]:;i Hiiansdionnncstiiiplaiia pmoauro, &ge- */*-J"-*S"»
jnisoruati.Clci-iiis^i-tijHi/.onisaui-ci^oiiniiiiisii.'v{oscoii(tata]«id Mciaphntstcin ^W.cic.
in V«aSanftiTarasijArchispiscopi,quoiiiamvirSaL"iclL^iiiip(:i;uiiti!lis,quicrant
B relatiinmimerum Clcricorum,vt zonis.aurcis depositis, cingulis ix pilis tapranim
COTrextisvcerentur.DcmtiniapudChrissicultorcs, aurei crJ-Css iv.^^ii-ii pretijicua '
templissctuautur, quosSacirikittini iiiiiiiolandaDcoca.-lcstihoiiiaadbihcnt.Ba- 2n^<nah
roniusmemorat calicem aureum ponduishlnariii-.itiiEjincj.cimi jiattiU jibrarum Ece/.anai
vigintioclo,iusTuGregorij Vndccitni rabrefatllmi; Calix etiam aureus maximlis, chrifti
&cekbcrrimusc(t Mmldiirp donum Hcnrici Impcratoris. Hac etiam a'tacc_* 731.
inq«otidiaooMilfeSacrif7cioc;iiitJiHis;ttirtis,&;ii-gcnccisvtii!itiir,<[iicmasiiiioduin. Citltces
in ConcilioRemeniiItacuctiin fuit. Ideoq;inrcrroga tus aliquando Bonifacius Epi-. ^ol.e;t
scopus,&Martyr,nam]iccrccS;ti:ei,dotilH]Sjinditii[iaRcfationda,c;t]Jc:biisligncii Cirp.6.
vti,respondit,vthabeturin ConcilioTriburensi, aureosquondam Sacerdotcs ca- Canan.iS.
licibus ligneisfuisse vsos, sed hodie Saccrdotcs lignei calicibusaurcis vcimtur.
VSTS I!N MONETIS.
3C .. 1 - ■„•;■..-, ", . . Jt A
S:VNT duometalJa aurum,&argenttun, qua?promonetiscudcndis fuerunt y-
surpata,quonia, teste Alberto, spccifica virtute adiuuand^ hominis ttmpcri».
tura;potiuntur;dumvisum,&facultatcmvitalemniirandununinoduniiobo- .
rant, Pmerquamqitodharcmetallacctcrisnobilicatc, & pra.-siantiaanctccllunt^
perdiuturnos annosdurant. R.eferttamen Orccliusnon inomniRcgionemonetas
exauto'conflan.,qiioniamin totoPrc[oianisrcgnoauiunipurum,&iiiinimeiignatti t^w*™'
pfqmoncta penditur. Ca?tm quar admonaas exaurofabncatasatcincntinpriino: ntnt atda-
capitcliuiusiibrilcgendasunt. . ;-.-.., . ***■

VSVS IN PICTVRA.

W ^X auroPicioresnon vulgarenvpcrcipiunt vtHitatcmipriinoquia, deficiente:
> -IH . CacruIeotransmarinOjIaminasaurcassupraolIamaccto plena.tn suspcndunt, .
*§tiA namtuncaurumcyaneiinicoloreamreiiissiinumspargit, quodpraediiSoiiben- -
'iilimcpraifcruntthuiusmcininirAugurcIIushisvcrsibttS. ' • Li % Cry
.-.;. ,-. is2'trertcysi,cic<,/:rpir.i/n:*ri>it<citlnrii ..;;-. ',;■ '■'"'.■ " ' >'< - - ■
Camsitiretmirs in morcm rubiginis aaram
... | SitspensamsttpntosottsLCrtiidentisaceti.
r>eindevtunturctiamauto,soluco,dumlimaturamauri triduo merguntin succoa
■foIiisIunipcriexprcsroietcniin,hoctemporisspMio,auiuminstaraqussoluitur,qUie
jnsubstantiaaiiriim «niulatur Hacmistura Picioresad figuras,&Iiiccras aurcasdeli-
neandasadhibeiepoITunt. Aiitiquitiis ctiam littera; aurc*eraiitii]vsti,qiiia diuina
Lexliecerisaurciserathotata, vtAristanisdocetin Historia dcSpruaginta Interpre- Liteerx
tibu%dursttoquit..a?/^«rfVsT^:^ l.e-Cita- /iurekqin
Vehityttenthsbraicoserinone confci;pe<iciwr.' Ak:-:itlsi 1'cdciuontanusin pingendo,& mndoscri
scribendo,aurumhocmodoconcinnat.FoIiaaungmtismclljstercndopcrmii'cct,& txiitii>>.
loading ...