Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 71
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0077
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mafei Mctillici Lib.I. y\
A Praitei Iwc.vrnaiad cmcres Lati;H]tTunic()nt'c:itiJsexauroconstruftasfuissecon-
statioamossaTraianilniperatorisinvrnaaurcasupracotumnanicothlid.;!! sVraari
traditEutropius.ParitermvrnaanreaRexAntigonusote Pyrrhi incltiiK,^ ?,(■■-: Ac~
gypti filia: cadaucr in Vaeeamaureamconiecit. Hodie in Pcgu , vt recitat Baibusln
iuo Itinerario,amplissimaex3uro vasa forni.ltur, in tjnlbus KIcphantisalbisioRegis
aulanutritisaliivicT.t:! liTa.-iicniiir.Yandt-iii ol!as-;uuca>,ad i tcipicndaaluicxcremen-
tahabueruntHeliogabalu\-,&lia[s;!,(iiit;:u}>olU;arvi;Litialivi!liiIit.Diuitum<|uoc[i]u- _
xuseddcucnit,vtlucernasaiuc;!, fabi-icaic siiira<ili;id collsgiiji-i-i c>: Diuo Ambiosio .., ,
inHexameTOne,qtiandoiiiqiiit.AVrf'/si.'-.v A''-.!1, </«w/,vW/>/;y r.-i, avriw.;», !y<-i/,,-ir,!„,
'himthrrfs,lr,-^r. Sccntra Kanim cskj cc ftiislc auL-ca nonestin dubiumreuocandum: .
cinitenimOuidiushuncinmodum. '
PariECrcoroa.tyv-cliadciiuin Rcyumexhocmetallo pr.rstantisTiinoconcinantur:
ctcnimcorona cst (irnplexcirculusaureus, qnoKcgcsin minoribussolemnitatibus
J5 capurrcdiimint.Di.tdcmavt;-(icstL]iiasidLtplL\coro-i;i, qui-tnriori circulo aureo
altercirctilu^Hu-ciis,^ gcmiuis tcctiisaddiui:-;.?: tiuauiuii- (mpcrator triplkicorona """"t**"
dceorctun \-.r.\ taiiLiun estautea,qua a .Summo Pontifice rcdimitur:quaudpquidem "^ »/*'■
ferreamab Archiepiscopo Coioniensi ,& argcntcamab ArchiepiscopoMedioIa-
nesisirccipit.Itcm PriscorumliiMn IiaLidtuuiquaiv, cir occtik.kiHSCuinHomerusscri- '
pserit aurutn crinibnsaliquando fiiisse complicatum,ncc magna admiratione^»
teneridebcmus.quoniamGalienusImpcrator atirea scobceapillosaspersir, cjuein Scobigaa-
postcanonnulli ii:>itaiieo;icinaurjpiiluisculopiirpui-eaiiicoi-iijmc'xoniai'u:it.vcce- rc&1>faj.
sariemCastoris.&PoIIucis trmtilarcntur, qtiam Liicianns auream illisassignauit.
Hciiogabalus,qui assiduo luxuiseruicbatjlimatura &ipscaurcaportieumstrauit,
Verinn Asseclatores AnsiochiRegis Syricclauosaurcos crcpidis subicccrunt. Lit-
moinAntiochiSotcrisc-KcrcitutantafuiLaLuicopiajv: Militcs gregarijexauroca-
]igas sibi compararent. Prafdicfcis addir Tertuliantis aureis vinculis, & catcnis reos T-r,r
olimfuisseviiissos,vredlocupletiores,qi[o noceiitiorcscssent:proptcrc.acompcdcs , "*"
Caureasfabticauit ctiam Antiquitas, qtiibus Darium, Cyium,Agrippam, & B tiaze- / "!^:~
themimpcditosfuilsecompcrimus.Quid plur.a?rctibusaurcis pilcatuscstKTero,na- ' ^t'7'
uemaurcamfieri ctirauit Clcopatra, currum aureuma quatuor Regibus captiuis 'ees ""'
tradumSesostris Aegyptiushabuit.Aurcale(!ticaricx3ndievehcbatur.OrodcsPar-^,rw;
thusinleitijatuciscnbab.Jt. Mid,isliL.\ Pliiygi-.jcllasaureasposlidebat.ImmdAn- ""^
tiquitasstrigiiibiisexaurofabrcfaLtis vEckttui-; Sinitis eoiisuctiidinis mcminitMar- '"'
ihioIusinCommentarijsad Diolcotidcm,quanc!o iuquitjquodseruiinbalncisnon .
soIumcorpusabluebant,sedetiamstrigilibusablucb3nt,qii;^alijcx;Lii:-ci,a!ijcxa!ia * '* *
materiaiibicomparabant. Olim ctiamin Aponi fonte talosaureos visos fuilse Sue-
toniusnarrat,quos, tcmporis tradu, furum auaritia eripuit. Amplius simulacra ani-
rr.alium, &plantarum Antiqui cx auro formarnnt, & equos rcbus aureis exornarut:
tjuadoquidcm Aquilamaureamin vestibulo rcmpli Hierosolymirani Hcrodes sta-
tuit,pariter AquilamaureamClearchusTyrannussibiprcferri iuisit ,&XcrsesPla-
tanoaureadekiaatuscst. Taudemaureaframacquisaptarunt, qucmmorcmapud
D Diuum Chiysostomnmdamnatumcsse comperimus.Calcariactiamaurcafabricata tr )I '
fuisse legimus in AeTis Sanita: Edendrudis Virginismam Hcricus Impcrator cogno- ,J''~'j ',?'''
mentoPiusmorbograiaopptcliLis, cum huius Vii-gmisiutc:-ccslione,optaia:sanita- '"'^;'
tiscflestum fuissetconsccutus,non solumreliquiashuiusSanctai inannuio gestauit, ' '*'
sedetiamduocalcariaaurcatutnulociusdemobtulit.Deniq;Poppca Neronissoicis Soh& au~
cx auro faiftis pcdes quadtupedum nobiliotuminduit. rea eqao-
VSVS IN ARMIS.
CVM diuetsaarmorumgenera,nimirum tamintutclanijquam inpernicietji
fabreiiant,Iia?ccuiuscumq,gcncrisexausO Antiquitasitbi com]>;i;atiit:iiam- • :-'
que,vtsupci-iusiccitatumfuit,clypciis, nisjiis.cclKLsiilcha-comniaexauro
Thebis.inTcploApollinisIsineriiappcnsafuci'untmunera,quibusCr£irusAmphiai
taiim
loading ...