Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 74
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0080
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
~ Vlyssis Aldrouand:

s,p„*.-

VI. jj.

74
argcnto,non ita purum, vt aurumcolligirur,sed terra;,&iordibusadedpcr:
vt iJJiuspurificatio immensumlaborcm cxpoilulcr.Insiiperaigcnrum purificatum
mal!coquidcmdiIatattir,scdminusqiiamaurum, cuminaioieitvduritiam,&crassi.
ticmnanciscatur. Deinde auro, & plumbo tst leiiiusisiciiidem liqucfaistum illis in-
starokisupernatar,diuturnoignediminuitur,& inlodshumidisabditumcorrum-
pituriquibiisaffeclionibusauiumminimevexariinsupcrioricapitemanifcstauimus.
.Itaquc Aiithortsnondtbenrmagnaadniirationettntr^quando aigcntum ,cumsic
candidislimum lineasnigras toipciibusimprimat ,qiiod nrn aiiurdc,nisiabimpu-
jiiatemetallidimanaremcritdtxistimamus. Qiiarc Pliniusktrpcr pracipuam gra.
tiam, pra*ca?terismctaIlis,aiiro tribuehat.non raiionccoloris,<iuiahuncinargcnto
ciaiiorem,diei magis simiknii kkoq; iignis militaribus magiscont.tnienttm tanqua
longiusrcfulgentcmcommendjbat. Tandemargcntumanatura hcchabcrksitum,
VI i famiiiaritate sulphuris, stanni,& fcrri abhori cat: veluricuntta animantia,&po.
tissimiimCanis, tcstePlinio ,odorem abargtntarijs txeunttm utiiiii» in modum-j
abGininatitur. JF
D I F F E R E N T I £

ARGENTVM ignem non cxpemim t
vt discrimi-etur ab illonato in mo
res vocicant,kd posteaoualc sit n<
lud argeuim sterile,ciu6d Antiquitas thean
sum in thtati is iuspendcrcrur,& Extgr Latinis dici C
sentia de verc a.>gcnto,& non de falso vtiba facimus
ti3 propriam habcat, vc! potius cum ca-terismetallis.'

5,& cmni ex parte vernm appellatur,
Tmolo,quod Pkudargyrtim Aucto.
xpsicant.Dubitandun, est hoc tsse il-
mnominibatjcuminhminasexten.
dkiCharisiusreferebat.Veri
^uomultiambigun
participct;

npre-

r.Nondebcm

Jtndum ctiam tst argcntum pro.
a? in metallum conucrtitur,in sua G
prc tur.dioti terr* grcmio vt

cuplerutnq;argeiumalijspermixtuminuenii
talla infbdinis permixrarcperiri; rerlimtamen
piia vcoa pitiri;quandcquidem omnis materia
spcciepura esscpottst. Proptereaaliudargeiun
ptssidet,alind veroinlupeificistetn.qua-venajiccundumPliniumjCrudariaappd.
1 Iatur.Itaqidiscriminaargentiin sua vsna consideratap issunrdcsumi.vcla uiateria,
cui peimilcecur, vei a coJore, vel i iigura,vel dciikjj a regionc, in cjua vena? argcnta-
fi^reperiuntur.
Ratione primi, adncrtendum cst inCermaniarepertoseise lapides,qui per rotam
suisubstanciamargintumhabetdikmiiiatum, incerdum inueniuntur, qui vcnasar.
genti permateriamlapidcamexttnsasdcinoiiitrant.Dcindeargcntaiixctiam venc
perviscera terrcnispaiguntur ,&cxhis oilcstummetallum puiiusest,quamilmd,
cjucdin petrisdelitekit. Dtn-,um,vtootatGcincrns, inuenitur qiioq, in quodanij
Geimaniaiocofr^s^jiuncupatotqua; voxmontemlibtrusignificat) argentuai,
quodmolltest, paucilc|;ab'indatcsciementis.
Hkdamusprimolccoiconcmiaxi exigro Picentino,inqtisiinmersargcnti,non-
jiilitxlapidiscontritioneappacet.SiKumcs(coioiiskuc«phai,cuiusmcdiurnmar- £
galap.ideaoccupatj&poitioiaKiniaigLiiii airibkiiListst cyjori.s aibkanm. In hac
cadcmtabella kiSorccnspkabitiiriaxumtj: miiltisscuptilis- siniul copulatisana-
Wracor.ssattim,pued(.Keodcm.Iccofuitdclatum. Ntqjdehocingeosadmirario
ajiquos inuadcrcd.bet;quandoquidcm Caidanus& ipsc argcnrum rudcincry-
stallogenjturntbktuauiiieccnim naiuratantsereiUttl vaiictatiargtntumadmiscere
j voluit, vt in ilto txtuhcndo, & peifkicndo,n;u)riiti!.>,is ctiri.s,atq; vipilijs hntnsinits
animusangeretur. Nifhlcniinusmonsttamus ctian-hicfiguramaigcntipuiinatiui,
* sed hccrardinceniriopinamutiimmoineadcm taj clla pjngiiui lapisappriineemu-
" lans Belzokum, oui maculisalitrnisinstar aigt-tiresplciidtntibnsestresmus,cum
quibusdam alijsnigricantibus, & alkjita exparte castanci coJoris,
loading ...