Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 79
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0085
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MnsaiiMetallici Lib.I. 79
A duniaccedendumeft^quodnonnisicuni nigroplumbo', aut cum vciiapIumbiGale-,
na cognominata cxcoqnittir,quf vtpJurimuiniuxta plumbisodinasinucnitiir.Intei-
. dummetallarij, ex Cadmi.-t i>;tuiiiino!a,\^t;iCi.-jgnis,argcmumeliciunt,qii!apau-
camill.usquamitatcniit-. k coiitiiicai, Ab-iti.Linin Mi;iiiiiii,c;iius vomicaestargen-'
tnm viuum,ametallarijs in argcntumcxcoqui PJinius tcstificatur. Veriimqnando
argcmumaui-OjVeljEriiycritptriiiiiiiunijimjh;! proscparatioiiemetallimagistcria
adhibcntur.quarGeorgiusAgricoladiligemiexammeprosequiiur. Praircrea non- , , Q ,
nuIlicxHydrargyropurumargentumcxtra!itreproiitentur,&artjsTciainliocope- ' 'l ','.
readhibenda Vuecheriusproponit.qu s nam ad rem faciat,cxpcriciitia docere p,p- "c ™' * '
-re{t.Hocquidtproeompercohabcmus, quodPicusMirandulanusiiarrat.uimirun Lti.ioJe
-i'uistcmporibusaccidisse,vtargemumviuumciii:i pIt-i-iIn; :ijijt rt.L>u.s j>roequiincdi-/?«■»"<■*».'•
cinapcrmixtuminpurmnatgcntumfucrittransmutatum. Lii.zJe.
Postcaquiiiiiai^aiiiiiiiiinyLiiiil.ibnrumdiificuliatetucritcxcoflum.&elitboratu, "sitrocj
caretilioalborCjquiinargenrodcruktatiiriquociiCiiaiTificestarcarumcum/ali^s
B-Communi in a^uanilkciir ,id ignein , inqna argcmum noimiliil h.Tuci.icinric,&in-
dc illtld extrahunr candidissimum. InstipersuiitiioiinuUi^quialbitiitlincmarsenri
£oIoreuauo.infictTcnituntur,vt liacco'o:is p;\!T!>;;;«i;i;i. ai.i:,Li:ii,c,irjliri poslic, Alij
verdlaborib:isaiiimum,&corpu.s racigantjVtargc-titiiminsunmic^mstVjniientssed
dehisgjieratiijuibus v;irij mixl: icgcndi sunt apud loannem IJaptiltam Portrn, vbi i/, j.jsm»,
dctritmiaHiTtioneraetallica vcrba fee.it. Postrcmo argentimitrifariam auro inJu- ad^
cituriprimusoperandlmodusest ,quindosupratcnuan :>.i2C".ci b:;L:k';i;n aliaauri
h\iiiI;rcrtemiisponitur,&malleopcrcutiLintm',douee firmisstmc coharescant: se-
cuada ratio cst,quando supra craisam argcnti braiteam dcnanus aureus coilocatur,
atqi malleo latissime cxtcnduntur:teitiaratio t-st,quandoopcra c*argtvito faeisiu*
ope argemi viui, auro perfuriduntur; & ha-cdc modis claborandi, & pra-parandi sa- .
tis supcrq; dicta sunt.
c L O C V S.
QVI iblertiindagineargenti scdes inuestigant,vt indcad suacommoda il-
lud ttahanr, possentacccdercad plumbum,ad pyiircm^adquaidammar-
mora,&p!".Tci|'ii»ai; liipidcm Isicb.tntiti), in quiiii.istin::::bu.s aliqu.idoar-
■ gentum Jaribulatuf. Veriim satiusetit argentuin infodinis rimari,in qtii-
feusinterdumpurumabsq;vlioforiiacumopi(kio inuCiiitur, quod Piinio ignocuin^,;,., risi,,
suissearbittamur,cumleriptismandaue-itargentuninoniiiIiinptiteisrepcrin,cares '
illis scintillis, qu* inauri mincra refulgcrc loltnt. Nihilominus in Argencanis bra-
clea; tennissima; huius metalli saxa amplect?tes,& corruscantes aduersusopinionem i
Plinijvisumur.Itacj.adhocinctallumprocieandjimmonccspotisiimiioiidoncicssc
iet untur: quapropter inCoimographiavniuerlaIilegimus,qu<>tl inotes Hilpaniam
aGalliadiuidenrcsPyrinei nuncupati, vdquia igneiulminco sa:pe pctantur.vel
quiaanriquitsispastoresibisyluasinccndermt, vehemcntiaignisguttas quasipet-
Dcolati argemi strilarunt:quarc Phamiciemercatores,hot intellecto,alijsmcrcibusil- piHm;H4
Jucaccedentesindcmagnaargenticopiamlibicompararunt. PrfctereaPJiniusmc- ~wyj_
morat ssuuiosGangem, & Cophon Indiam allucmcs, &.argentum defcrentes.Pocta: s*
:Eridanum,Peneiim,Eiymanthum,&Achcloum,canquamamnesaigcntiierossuis
«rminibus cclebrant: vcrumtamen in ssuuijs atgemum rarissimc inuenitur. Nosin-J
prarsentia!egcntiumcommoditatiinseruientcslocapcculiariaargentinatalia,iu>:ta
scriemaiphabcticam,rccensebimus.PrimuminAlbcrtaniamagnuspuriargenrithe-
saurus extrahicur ,& iuxca Cosmogra phiam viiiucvsalem, Alsacia Argencum, PJum-
■bum,& ^sproducitjquoniamlingiiiis-.nnic.cx illius ;noi]:ibt;s;iibici)iitmqiiiiigen-
ts cumsexinillibusmarchaLargentieimintur. Aiyba-regioni nonprocuia Mysiaar-
gentifodinaSHomerusattribuic. Aly/.onespopulosiu>;ta;Phamaceam iijsulaojLj
argcnti.&fcrridiuitcsSttabocostitiiit.PerAmcricamssumeudecurritabHispanis
ioatum,fortassisptopterlatiaidinem, vcl potiusob argenti sodinas,qua: Tlas*ya' '
iperta;stitic,quasIncol^r/rfws;ioidioniatcnuncupant. AnaphcstcTil-s<r-
bus
loading ...