Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 80
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0086
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Vlyfeis Aldrouandi

bo
bnsAttica",ad mcntCinStrabonis,argi:nti niiums rassidet. Angola iion scli
to/cdetiamalijsniaallisabuiirf.i^ArgcntariumHctrurismontcmCiaiidiuiXoio-''
mcus insuisEpistoIisargenrifcracciri prxdicat. Arosa scatct argento scuius mineia
est adcodiucs, vt quindecimargcntilibra;excosra; vnam auri rcddanc. Apud Argy-
lain argctifodina eiLqua; noilris ctiam tcmporibus est conspicua. Argyras, & Chry,
saslndospopulo^ar^cuti.&aiiril^liiiiiisleraccspionimciatjquodctiamvttiustisvo-
cabulictymologiadocer. ■ t • ■
Ue-a »*- Bamba regiomontem habct argcntarijs celcbre msqui ad regnum Augola; attinet.
talit ar~ BohemiacumMysniadcfertilitateargcnticcrtat.Interrirorioif/ec^fj-fnuncupato
gemi i»~ argcntana'apeita; sunt. Bosnapeuts n^niu-iiur.^c^iiotciirciationCjRcgioestmoii-
:A...■.:-:.?■ -biis-.L-i c;-!.-:,-. ii:-'"' /■::-:: '?■■■: \: .-.!'■ ::■.: '■':.<;. !.; !ir;:.-.:: i!:.-. .:;.s;i h saripo:;:ji:s Scoti .):,-
. «Bt.B, gentumfodiunt ad Glascham ca.-nobiums& Veruicumoppidum, quodfeumest itix-
ta ssuuiumTinnam,ipi1rWrfwcognominanr.
InCalabriaestmoiisaigeiitilapidcus. CangcrcgnumargentanisscatetjVtexepi-
: stolisIcsLiitaindcrcbuslaponiscoiligitur.Caphraspopulosargentifodinisafssuen- p
te -* ' tes Ioanncs Petrus in Historis Indie commendat.Carnea non caret argcnto. InCar-
,.; patho monteargentuLri ruderubrumcrToditursexquo.plcrumq,aurutn excrahitur.
' '*' In Cataiouia est inons Cannarum nuncupatus, in cuitii cenfmiojargctaria: visuntur.
ApudCellaselosargentumeruitur.CellcserdiinSaxoniaMetaliarijcirca.argenturii
operantur.ChinammargharitaruLn & argentiditisTimamfaciunt. Ciiitrieeum habct
argentifbdinas apud Heduos populos. In Corbiani territorio magna; Gre<tia;Leah-
derinsua Historiaminerasargenti constituit,sednuioremcopianiineodem tcrri-
torJopenesBombucumclTedicit. CottebergiinBohemiaargemumhabetur.Dcni-.
que in Cutna argenti copia efl.
i'eter*Z>. ^amauV'J "Wtalla argemi circa lonium pclagus in IUyride Ortelius rcsertStrabo-
nerncolIocaiTe.In regno Dangala vcrsusNilumin ioco Carioracognominatominer^
sunt argenti, scd ob imperitiam non efsodiuntur, In Dottnau nonprocul aBasilca-.
argcntum exrrahitur.
Pro\tinchm£jl>-e»t-,a'ar<tm nuncupatam nimiriim Vctonicaloanncs Botcrusar-g
httertE. gctifcitileinessediuulgar.In Hetruria, & potifsimsim Scrauicic nonnulla; argentive-
TixproduGuntur. EuphaJia;montcmargentiditissimumMunfterusmagniffcat.
Germania; nulia estregio comparanda, qua? argenti magis fcrax sit; cum plurimis
inlocisargcntaria; reclusse iint:quamobreminCosmographia vniuersalihareregio
mirandum in modum cclebratur.
littem fC Heluetij montibus aiiquas argenti venas Ioannes Boterus alTignativeluti Cosmo-
graphiavniucrsalisinHirciniaiyluanonnuiiasargeatimintrascoJlocaJ.Argentum
(nuhisquideminProuincijsessodituFjsedHispaniacopiosuLn, &puicherrimuin^j,
tl$.}Gjh vbiopcrariorummuItamilIi3,referenteBotcro,circaargentauasversantLir.Noua_#
lnd.i-*j?.$ tamen Hispania,vtrecitatlosephusAcosts,magnam argcntifarraginemca-terisrc-
gionibus cumulat.
Iapaniusulam,qiiamPauiusVenetusZiapanguindigitat,opibusargcntidiuitcm
UtteraI. facjt.T,„ Myrideprope Ioniumpelagusargcntimetallaconstituit Ortelius. IndJEar-
gento affluitjsed ibi non tot argentiminera-, quot apud Badrosconspiciumur. At H
Indieoccidentaiis non soJuin montes aspcri, & coiics descrti,sed ctiam loca campe-
stria argcntum natiuum producunt.Ioachimica vaiiis argcnti non est indigens.Inj
Ispruchex mineiaPlaipcr copiaargcnti cruitur,immd& Italia; aliquc argcnti vena:
suppetuht.de quibus in primo capite scnnoncm habuimus.
San^i Laurentij insulam vn.i cum alia parua insula argcnti diuiti;! perinfTgncm
Litterah. LiuiusSanutus jnsuaGeographiameinorat. LaurionJocusinmontanisAttiea;spe-
AaLis marc argenti ibdinis nobilitatur, Leberam vallem venis argenti rcscrram Gcr-
mani commendanc. Lconis mons propc Spolctum noncaretaigcnti venis: quan-
doquidem Antonius Gigas inrebus naturalibuspcritiisimus fragmcntum huiusmi-
ncrs doctiiTimo Vlyssi Aldrouando misir.In Longobuco argcnraria; visuntur.Dcmum
£/. z.ssill. 'n Lucaia insulaopulentas argcnti mincras Tcnctus cxtoliit.
^j&ner. ' Maiolc moutem opibus ampiissimis vcnarum Mercurij, Ochra-j& ArgentiauiSum
Auctorcs prvdicant *-In Mansfeidia; Jacu saxaij Jbdinis ejutaconspiciiintur, inqui-
bus
loading ...