Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 90
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0096
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
po _ VlyssisAldrouandi
E P I T H E T A.

Il

f N asiignandisrerum Epithctis, Authorcs,& potillimtim Poeta- qualitatcs, affc
| ,<stiones, & pnerogatiuas cuiulciimqj rei pondcrare solcut, vt indc cog£uentia_
L rcbusepithctaeliciant. Argcntum enimquoadcolorem,splcndorcm, matctia,
&puriratcmcon(ideratum,variam epitheta tiim apudGva-cos, tiim apud Latinos
promeruit. Latini igitur Mctalli respicicntcs materiam,argentum soIidum,& lentmn
nuncuparnnt.Gi-a.,cis('ci-',>-j--B,:iS«='. ■i-yjw nosiij'-c argcminn i;i:u!iiic/iim,& immen-
sumobcopiam dicitur.RationecoloiisGnvch d\ ^ejjp^abinligni a)bore,LacinisaI-
<s4fgepx& bu vocitatur. Aliquando tamcn nuncupatu fuitliuens,quoniam talem coloremante
currdigi pcrfc&am purgationcm reprrssentare soleat:quapropter Calaber& ipse in hocsen-
nofttm. JuJpjuBopiupmioappellaoa^ctimlnipDsKcaliginosusexponatur. Ratione splendo-
riSjLatininominarunt argentum clarum,& nitidum: hac cadcm rationc Gracis p
ajAiiti!,nimirumfulgeiis,&coriiscar.s,iKCuO]ii'.^l:<i>^c-;i-.:!idii:ici:iobinsig!!eiiu1>
illiuspuritatcmihinc Latinipurum,& aliquandopushilatiim incii^i^iiint icumss.
piuscxco&umptiiissimumcuadariqtiainobrcm Suctonins ■ cj-ipiic NVroncuicxegilTc
argcntumpustulatuin, &aurumobryzum. Quamuisalij perargentumpustulatum,
intelligantarecntLim taaum, S:c;du;i!m,qtiodmanuirangcntiaspredincmC(Iatuni;
tauquampustulasofferat, . ,
A D A G 1 A.
CV N C TIS cxploratum eiTe conieftamus ab illis rebus sa-pc prouerbia di-
manare,quiE in bominumore habeutur frequentius. Ab bis autemargcntum
non exciuditiitjquaproptcrt^/^-s^aii^WrfTO/ssC/estprouerbium.qLiodirLj
. £* iIIosiaflaripotelt,quiacceptoargen^o,veIaIiomunere,angina|seJaborarefingunt,G
gia s«£. ncverj)Umv]jumdenegotioproferaniinatum vidctuv proucrbiumex historiaabAu-
loGdlio recitata inNoclibus Atticis; etcniin Dcniorthcncs (1:111 ,uk:criiis Lcgatos
Mikliorum,quiauxilijpctendigratia ,Athcnas secontulerant ,acritcrinconcionc
dixiuetjinsisttiidtJ.quoirdnis:, [i<>stubrai!i)pttrai-cnt,cai!saiiuiicmpostcrumreieAa,
LegatlDeinosthcnem iKictmicsconia anjaiii.iiccontra Ic li-losdiccirr.tedemcrur.
Postridiecumresdcniio forct atci;<!a ,Dcti)ciihciics,colloi'aki;si.-ii<:timuolutoin '
cortcionem prod-jt,limulam sc ariyma laboiaiC.iilio, lii::!c.;!f<.-L-h;ni cl'ci)iipcdime-
to,quoniiii i\siii\t.(colncLLiciiis. 11: di<ricpcJilct.Vcriiii) <i!ii:'ii!,!niexpopuio,reclam
intclkcla^surgensdi.titipiuninonanijiiia Jcd aigciirangina kicot,<rc,quoniamai-.
- . . gentumaIxgatisaccepctat.HLicspcciataliiu).,^^.-v^jA^-.r^//^rf^c.QLiaiido
, risetm sciiicetncgotiumnon aliarationc, nililargitionibu;, &muneribus perfici potcst.
bajttrpu- Huitisoriginem dcritiant aboractilo quodam Apolimis Pythij, quod Pltilippo Regi
guaregd. consu]cntj qU3 ratioiic victoriain in bciliscoi,Te<;iii posta,rcspon<ii'. !u;c iiiniodii!!"
is&geHteispHfKJrel'*. Vokbr.t Ciiim insim.iaic K (sLi,vtJai i;:t;<!nib;is,& " uncribLls H
aliquosadprod:tionemsolicitarct,atqiiclactatio[!C vic';oriaiiicstepotituruiii,cuiii
argmeehasta-sntillss', qiiirpcrcun^ahostiumcastra trajiseunt. Abhocnoiimultii
receditaliud. ^^entumaccef^mpermmyetdidi. Profenurin illos, quiacceptis
bcncBcijs.&miiiicvil-jii.slilici-tiitsinainittuiit^isiaiidcs^iidcniiipLsd Tcrciuitimitidii-
citur pauperquidam vxot-Cjiibcncdotaiir.mdiicctis, cuipostcaimperarenonpotC-
Z^-rcte* m.**4ge»te«f ■>»?'■ Adasrumcst, qno.'effcitiirdc instru^amn cpulartun,scdar-
fanieianx getircavum laiiiiiimmagiiificciia: in iliis ciiiiiic<iincsKitionJbiis;inquibtisplusappa-
fa ratus, quamcibi', &phisspleiidoris, quamobsonioriiconipicn'ir,coniiiii,T argentea
famc couitiavi dicuntur. Equmn-pcirn circnmsres»;.S\-,cci-,\\ sd bomincm diuitem,
sed indodiimjquarcnonmultiim icctdit ah illo.K-. >: ilicu-ratiis c ss: a (iinrs eoronatBS.
t^jsjsarco Huiusgcneris-aliud eircufertur. 8<w mquadm ti-ge»tea. Hociaclarjporc/linilliim,
ra.itt tut quiegregiumaliquod facinus poilicctui-,& tamcnnonnisifall.-ichabortinigawii-
quisdictt- tu poilet, cum (ittantummodoad voluptates, non autcm adncgociapcragtnda-»
tur. ' iiJo-
loading ...