Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 93
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0099
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
-V_.us.-i Metallici Lib. L pj
K r>in.ir_n. con teinplationc sapicntiasqua- saporem anetnorutn bonomm nobi. repre-
scmat^tuncpristinumcoscicntic alboKmadipiscuntur.P.t-Eci.auoriiiuHa sunt,qua.
ineJius in argento,qu;iin in alia matcri» suam virtutem co-seni-iit V.G.Iaspis in an- r. .
niiloargentco inclttsos, &balsamum iti vasculo argenteoconsitum: dicamus igitur ^" '"
abUspidcs-.ciampaginam,&abargcm:ovirumiiistumrepr,T;scnrari:etcnimsaci's 7?'ima'e
Iittera-visioncmi!itclle-.iuatnroboraiitesmaiorissunt valon\-,c;uoati li;imauaii_j """*' '**
vtilitatcm.quandoiuvirout^Jj&pcrfectoconseruantur.Vcldicetijdumest.qadd ca"sir"t'
.Christiancpietatiscultortanquamargciitutii,t;ims honestatSctiiistj-trsix-ikbctjcuai
odorbalsami suauitatemboniexcmpli rcipiciat. DcmtimEuangelij Pracoquoad
omncsconditione.argcnto cst allimisandus:namq; liargenttm; est purum,clarum,
diirmrijson<>nim3&iis.];uibi!L,i();.rii-ationc Et^r.tvlijPra.-conesqiiOi.dconscientiam
'puritatcgauderedcbentiiiixtailkid Malaclu.v,f:-r!r.''r' cwsis.-^-y einrn-J.-ras,n-?ev- C<tp.$.
?ss«3.Quandoquidciniiiexverbissacra;pagina;uiukadoctimcntaCbriiticiiltoribus
salutariaconssaiit.deindc constantia,& pcrscucrantiaduri,& firmi euadcat:c!ari
Bsapieiitia ditimi doquij,--: do-tnm! souoii c:imt;i;i\;,;i!iud Proncibiorum.^^cjs-
ti,'iick&r-.ir Irrrgrr-drnfir^:M\'r\^.\ mistricord i;i lic;u;:i>;ics ctscdclicnt. Postrcmoar_
gcn.uinsignatum viroscclcsto(imiiccensctur,qui cumorobis vcrsans iilos seducit, p-lr,rCsi,._
atq;corrninpit:proptcrca,argcntuminbocscnstiaI.)'CiirgofiiitvsurpatuiT!,qui,tc- a„t~ijr
stclnftino,ciucssuosdclitijscor.uptosamiad tc;;r.ei-;:riti;-,;ii ti-.ickccjc, & .i.tutis /w/»*aZ
fltidiososreddcicvc]lct,auri,&argcntivsurnvelu.iomnitim scclerum mareriam _ '
Republica Spartanorum stistulit.
M I R A C V L A.
QVIindiuino vers_nturfamuIatuvcIut!aurum,it*cVargcntumexquac_mq
rejdiuinoverbojconficerepossunr. EtenimloanncsPatriarcha Alcxandri-
nus cogriomento £Iecinosyn_rius,cumria_cscius frumcntoonust*inBri-
~ tanniamfortcfuiuenta ttmpestateprop(ilsa.',vbibabitantescar;taic an~ ,
nona; plurimtim laborafeant,Stanno frumentum fuitpermutatum: scd mirumtunc .
accidit.Omneid stannum,vt in cmolumc-ttun Ioannis cedcrct,cuiuspictatcfuerat '* "^L**"
famesBritannia;gentissuoIeuata, inptitissiiniimarircutst ditiiiioiiuutei-ecoutiersum "* *~
est.LeontiusEpiscopusin Vita ipsius Elcemosynaiij. Htec habct. Aliahuiusgeneri*
apud Suriumsupra vim uaturc. de argento patrata miracula lcgcndasunt.
S I M V L A C R. A.
PVBLICA consuctudinereceptumcratapud Ethnicos,proaliquareo_.ificfi-
da,vouere,&tabc!laspitstasi'Ci!iijisa.ii, ctiitKcortipotcssactisuiiTenCjrcprK*
sentantesintcmpIisDcorumsuspcndcrc lnrai_hasta_elia$;_liqu;«nd0«sr- ,gj V
gento varia exprimcntes simulacra fabrieabant. Huitis moris mcmink etiam Cicero ' *"
) inVerrcm.Alijcitautcs Dioucmrcfertintnonconsueuiisc h-\:imiulacracxterr_j£- •
4tilifotmarc,nc Numers iniuriaafficemur,scd arcas,& argenteasDijsfuissegratas
dixerunt,quoniamrabell.-semcldicai,-pcrpet-oinTcmplis mancrcnt. Nonne_#
ctiam Beta argentea fuit in tempsoApoIlinisDelphici? Ripa,adfigurandama:ta_ g*t*&fP
temargcntcain, (imulacrumiuuenisargcntcisvestibusin<liita;c;ihibctivelutisimula- *._>./.
crum aetatis aurcs habitu aureo ornatum clfigiabatur.similiter in exprimcnda icone
ysutsinuliercmannosammiiitivasaargcntcTi slnn^cutcm pingit.Jtomaniantiqui-
ttisin summitate hastarum siirinlacraargcntea Aquilartimgestabant ,quar vnguibus _-*f*'/_
-fuiminaaurea stringcbant,&Plinius scriptis inandauit, studioh_e ilinulacrapotius *rge»tt*.
exargcnto,quamcxalioinetallofuisse constructa:quoniamargeutumpra;alijsme- ^-Bh
tallis&dieiiitsimilej&clariusrefulgcat. «?•_•
loading ...