Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 95
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0101
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musa:i Metallici Lib.I. 95

rijs,quibus ChristusRcdcmpcor noster fillt venditus. Cornclius lamscuius arbitra- T"S"tt*
rurnullunidiscrimcnciidcie j]itciiilosargciitcos,&s)'closiiis,icris|.agiiikirn;mo- *r£eHt"
ratoSinai«queJiiUitrigintaargentci^iuirilliiisgciiCL-is,cL]iiisli'jdicllo!ii,e,&Pari„ ?*'*
hjt smiati visuntur, qLnii'iim;ikcrapai-sl]ominisfacicm,'altera vcro flosculu :ii_j
exhibet,colligit Iamsenius ilios tiigiiitaargentcosarqiiatc summami"orcnorum_»
argcntcorum scptcm, &semis,quiasinguli eorumdidraduni (isnidcris clTc viden-
rur,cuminsacris littcris argenteus didrachmum numinetur. Aiij a!iamcirca.hos
argen teos referuntopinioncm ,quas omncsapudBaronium in Annalibus Ecclesia- ^snno
stidslicetlcger<i_j. ebrisst^.
Pmerca huius mctalliopera procudcndismonctis non discrcpa t abauro, nisiin
hoc>quddaurutninYirgas,&argentiini in lamioas trahicur, qua: postea adfoimam
moncta-ca-duntiir,.&aquisalis,"rartnri1&aluminisdealbaiitiir. Scdaducrtenduest,
quodtracTucemporis tanca creuit hominumauaricia, vtad augendamhuiusmctalli
B uiaiTainportioeri>asldiL-.t fiK-rit: rjtiamuisnonniillialscncretit luns- iiij siuj;i!i-« <.-'.!■:__ j
admittendainslcgam vocant)adiiiaioreinargC[itiso]idita;i.iii,&iiiiniriid!nciii. Htc
cateini? cst admittei]da,qu.ucnL]s :i Pi-iucipilxis pcrmittitiir, vt in primo capice hu-
iuslibriexplicaiiimus. Ica"q;vduti,un'o porrioar^-iu, ci:;:;;iipavitcrOpiliccsic-
^rfwvocaut, lic argcnto iiorcio ,eris iii-i-nijscctur j 1' qiic;:i.uiiLiodlliiiaurum argcnco
mixtutna venpcifcctioiierccedit, pariratione a-sargcutoadditiiai aicenti perfe-
c1iOucmdiini',!!i;,& tiuaKtirasmcta"] au^ctur. V. G.siqiiantitatiargcnripartium
duodecimvnaa-risaddacur,rui]cargenrumeiTevndeciiiilegarum pronunciandum "^Sswwrf
cst. Iceinsiduie parcesaris addccemargenci.&quatcuoradoAo accedant, tunc >"^c'"s
><]uantitas argenti semper ericiiominanda, Hancautcm riiisturam.seulegam pro '""s**/*»-
regionis consuetudine, inquamoncca cuditur, variam ciTe asTeueramus. Atharc
mistura vsqiadmedietatemprocedeicpotestjnamqucsiillainejcccdcrcCjargentum
suum candorem ai

VSVS IN PICTVRA.

QVONlAM PictorcSj&MiniculatorescyaneocoIore transmarinosa'pisUmc .
vtunturj interdum, illo deficicnre , varijs artificijs simikm colorcm_* ■
sibi comparare conantur; idcoque ad argcntum confugicntes,illudiiij
laminasduciint,quascumsalcammoniaco trito in vase figulinoclaudunt,
quod sub fiino perspatiumquadraginca dicrum scpcliunc, & indcargcntumrerugi-
neccruleainfedfcumextrariunt. Alij Cairuleovulgare osTicinarum cum acriaceto
«jiisolutolaminasargeiitiillinunceasquesupi-aoliambtio plenam ad cineresca-
lenccsreponuiit,&indc,teste Mizaldo, Cxrtilcuni rransmarinumopcimumeliciunt.
MiniculatorCJ in figurandis litccris argcnteis,niultifariam argcnto vtuntur, sed po- -Jrgttex
tissimmniIludcumhydrargyro,&aceto acerrimo supra lapidc porphiritico dili- tittetx.
gentcrtauigant, idquccxsiccatum,datascribendioccasione,cumaquagummat.ij qnonaJt
D.diiToluunt. Alij absque argento littcras argenteas sormareprofitentur,dum {_\. jgnretiir.
tnunt stannioptimivnciam, argcntivini vnciasduas,omimq;cu«] aqtia gummata
ficcant, Sincupruindcalbarcvelintjtuncsumuntokum Luna-artc chymiea para-
tum, quod ctiam AlbumLun.\',rcferente Alberto,dicitur,qucmadinodum(juod
extrahiturabauro,Ilubrum Solis vocatur. Hodieporcio argenti aqua forcidis- Like,.mi~
soluicur, additocancosalisammoniaci, &tartari,vcsiatcraiTamentum,quar maceria Her.ap.6,
in trochiscos sormatur,&cxsiccatur,quibuscummodicasaliuasupra cuprum frica-
tis,coior albissimus illi coinmnnicatur, dummodo ab acribus sticcis defendjtur,
loading ...