Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 96
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0102
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
pS - Vlyssis Aldrouandi
VSVSINBELLO.
MO Y S E S pra-cepit tubas praliarcs ex argento,ob metalli tinnitum, cssc^
conssandas,qiiarnmclaiigorcmilircS3dbelJumpromptiorcsreddcretur
&niaiorhostibusterrorincuteretur. Quidam miiites Alexandri magni
yuibalme ciypcisargenteismuniebanturiidcoqjArgyraspidcsnominatifucrunt. Clypcunu»
?>"*• quoq;Barchini Asdrubalisargctcum pondo centum ti iginta ocfto fuisse Liuiustra-
didit. Itcm,ex Varione,Iberipoi)iiiiscutaargentoc.^latahabuerunt.Imm6 Par-
thorum armatamin perniciem, quam intuteiamcx argentoformatafucrunt. Car-
rhagincnses, deficiente ferro,&a-re,aureis, & argenteis armis vli sunt. Demiirru
Maximmusluniorargenteamloricam,&ensesargcnrcosadhibuit. Hodieinorbe
nouo,ob argenti vbcrtatem, bombardasbellicasexargctosolidissimoconssant:pro-
ptereaIncii,rcierenteMarolo,hiiiiisgcncristormC-niiiim:iviiiuimi.x,u-gcntofabre- *
CqIIoii. 10 fastum nonune Columbam ad Carolum Inipcratorem misemnt. Equos tandein at-
gento ornatos Diuus Basilius in Homiliaad diuites mcmorat hunc in moduuij.
l>repara»t c^'iosaJpnfenio>!em,&ciHS:da,^srsH4,^eolUrU,omamar£e/ae\
t/tpclispierparcis orna/itcs yclutisfoi/sos.
VSVS IN VARIIS.
EX argcnto solicio eadem fiunt opcra, cjurtex auro fotmantur, sed mult6 piura,
cjuoniam ,iuxta nominllorumicntentiam,argentum sit copiosius, neq;nau-
rumoccultetur.In primisdilatatur,& vclutiauru:n tcxitur,namqucinfila at-
tenuatumatgentumnetumvocatur. Propterca circa operaargcnri va-jjArtifices,
. nempeTextores, Phrygiones, Bracreari;, Ca:Jatores, Statuarij ,& Fabri argcntarij
vcrsautur, qui olim in suis opcribus ex argcnto fabricatis, moncntc Scneca, pro- si
prianoraiua insculpebant. Dc sfatuarijs, cuncrispatet,abipsisCa-sariAugusto sta.
tuasargemu;. hNsleca-iaras.IrcmmagiHrj hiii v;'us,vtnucetiaincst, vasormn argen-
tcoriiminEcclesi,i,qu6dindcciicimiis,quiaJuccrn,TCrantargentea;,vtinAcl:isPro-
Jip-ft.it,^. consularibus apud D. Augustinum legitur. Ampliusapud Anastaiium in VitaS.In-
Cerui ar-. nocentijha-chabentur. obtal/tadori/atumB,-[-rj:rr;j C,:r::i-:?n.trgeHteuf«iideiitini
getei libi. ^w«/r/iswwi'ifo.' y\s;>::Ui;,un[;;r, Etin VitaS. Hilarij. Feeit eeruos agenteas
tressiHdaitcs asaitm pensti/tcssing-ulis libras tr/ginta. Exhocmctallo omnevaso.
rum gcnus, nimirum pocula, patinar, pelues, vrnre, craterc;, & /imiiia ab opificibus
seruantuf. Quamobrem AlycttcsLydorum Rcx, vt rcfcrt Herodotus,cum exmorbo
co:;iu:a!!;Tci-,il^':ii:Ng:aii(k:'S a;--,'.ic:!:ii C.a'.,icn: Jo:i;;:;ir, Crcsius qu.iq; Vlgente
PersatumbcIlo,ha;cdouai'iaficriiulTir;ncmpeargcnteimicratcremscxcentarumain-
phorarumcapacein,<)uatuorcioIiaai'gc:itc;i,vaMiim,i;i.-,iiaquimiaajios. Helioga-
baliismcnJastapias&it^oscKargcnto.&ClaudiusCa-sart-IIedumargentCumiia-
■ ' buit: Jcdficam pedibus argenteis Xci si snisse sciibit Harpocration. Sellam argentcam 8
aTeribazioHarinenioposessamXenopiionccicbrat.Neqimcntcmnoitramoccupa-
re debet admirario,si PJiniusaiiquando scripscrit co luxum dcnenisse,vt carrucas ar-
gentocarlarent. Prcrerquamquod Christophorus Acostainlibro Aromatumdiuul-
gauitjCKrcyioiic.Sinaiuuivasua-ciircadiueisigcncrissummoartificio^&diJigen-
^i-getc* tiaclaborataadudii. In HispaniaTurdit.ini argenccapra>sepiaposscderunt. Ci.au-
prsscpia djjMarceIJi cineresin vrna argentea Annibalcondidit,& Antiochus a Parthisca:-
>#. susinloculoargenteodomuinrcmiisusfulr.lnaula SoterisAntiocliioAnniacoquinar
instrumentacrant argcntea. Sedmagnaadmiiationenon tenemur> quandoquidem
nostra artatc, cx Gcsncro, Eminentissimus Albcrtus Cardinalis Moguntinus liabuit
Sport*.,ty omniavasa,quiUusmensainitruebatur,etiamsportas,&canifiraargentea. Gaspar
c«H-ilr* Balbusapud Indosmaximacxargento vasaobseruauit,quibusin aula Rcgispcdes
*- i-cstcd Elcnhantorum alboru" Jauantur. Nonnc & Domitianus Iinperator vasa ad cxdpien-
j& da ventris onera fucrunt argctca 2 & forsan hodic similia in auiisPriucipum scruan-
loading ...