Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 99
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0105
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.I. P9
1 [lon tolerat,uarn totnmeomburttur: vndc colligEdum cst multumcxhalationis com-
bustibilis ei inciicj iii-,<-C!.L()i::::H(V.iijL:, i:i O)r,i!\;:::tione ad cerera mctaih,odorem_j
sulphurcum, &ktiii]ni sp;iigk. Dcindt ii l.iniilu.s, vci ]Lituni,vc! lignum, vcl carbo
madidus, tcstcAgricoJa,iiit5adhucs'uiumiiicatinoincidcriL,ciiiicc;itiii!istitincns ^M| je
instartotiitru,omnca^scontcnttiiricucr.iit,&(iuicquidtttigc];t,l^dit,;vii;cciiclit. ,.e mt,'Msr
5icotiucit:uat lcnno.id j-s i,:;'tum ,notandum crit ,qudda;ra sl-piusdercriacititis,
quamncgkct,-', itibigiiiciucoi-ttahiintj&abhacIabeinimuuiajCKPiinio, piceliqui-
da seruantur. VerSaioleolinita, vel sale,& acctomadefiftaillicd a-rugine vexan-
tur, quamuis abhac postea noti consiimantur. Quamobremoperaa?neaa'tcmitatem
fcreassequitraduntur. IinmciKsmspecienvargctifaciletiiigiturjVtinRubrieaPra^ frsieso-
parationis exponetnr. Tandcmrerum [i;i;l;i.;I::ii;i inqiniitoi-t.s illainaquaincifc: op- cilargeit.
tiinamrctuIcruut,qua;iiivasea?neodiuconteQtailludn6iiiacuIaiicrit:;tciiiaqitam ti&giw-
ii! vasis arcis ieruatam notabili incrcnieiito attolli obscruarunt, quando mibes in_j
phiuiamdcnsantur;idquc iiidcna/ci conicihuunt, quoniam Vcnus mari,&a;rido-
S miaetur.
DIF-FERENTI/E.
PR I M A facic a-snatiuum,&fac"titium se se osfert pondcranduin.Natiuum vo-
catur,quodtaleexpropriavenaeruitur,fa&itimnvcrd, qtiod violciitiaignis;
ex lapidibus arc pra;gnantibas, Cadmia,& cerra asroia extrahitnr. Acs nariuii
rationcsnbst.iiitiy corisicUrmnuvi.iiiagiiain v:';iicr;;tciii induit: namque intcrdum cum
alijs mctallismixtum inucnitur,aIiquandoci plumbum cai didum, aliquado aurum,
&quandoq;argentum inest. Natiuumtamcnetiampurumiiimetallifcrismontibiis .^iesnasi.
generatur,quodminimo indigct Jabore,vt ad huinanum vuimtrahatur. Ncq;hoc unmcjna.
nosmag!iadcbetadmitationc aifkerc,quandoquidcinlinarura: vis cdperucnit,vt k.
aurum,&argentum puriiltmum in subtcrraneis locisgencraucrit, qucmadmodum in
^ antecedenti capite expoiuimus;pariter in metallis mitiuspcrfectis idcm pr.Tstare__
poterit: vcluti in ("odinisagri Volatc;r,u:ic.[;;t!U;iui:iius,qua-iuslu,&stimptibusMa-
gni Cosmi Hetruria; Ducisapcrtxfuerunt. Immd aliquando a'S purum,& figurarum,
&absq;siguia repertumcst,sicuti lcclir inluc iconecoutcmplari potcrit: vbiap- , .
parentgrana cummukisaiigulis v;iii.iiuui sigurarumhoc modoanatura fonnata
:, in quibus qua-dam parua puncta,veii;ti iciniill^aurcrinic.iiicc.scoLiHiiciuLirLirrqtia-
.; proptcrhoca?snatiuuai figurapangoni.-canobis tuit appcllatum.

Ms natiuum figura. pangoniie.


Rationecoloris,rcsmaximcvariat,rubetenim, viiet, ssaucscitjcandicat^aurcrcjt,
& interdumad colorcm purpureum,plumbeum,&nigtum vcrgit.Quandocj;in venis Z4es>t~
rcperitursiiicoloris,instarbraclcaruiii , adh.-erenslapididurocolorisspadicci ,vel rg sjjc6_
iiiuenitur in fworibus purpurcis,inlapidcduro candido, nccnon in lapide scissili fcr}^.
Mansfddio luumliabcn.scolorcm : lii.it iu hoc tapidcinterdum ilauicolorisobser-
«etur. Itcmies natiuum rubrumabomnibus mctallisliberum apud Mansseldicnfes
loading ...