Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 106
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0112
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
A:

ic5 ~ Vlyssis Aldrouandi
niiriimnatiua;&facritiaconstkuirar. Natiiia inmcraJlisCypiiadlicicns Japidibws c
normihiJ cris pai ticipantibtis muciiitur,que pauca csse solcr: opt
^Aerugo erarijscruJtuisqumiiamDiokoncks aiiam Inccicm ;i Jpc-cumanantcmvitiosames-.
/*ffi«* Jemonuit.AtEriigincmsaaih\imt!!p!ic;-iiicncpcrI>ikiir.Primavocatw-rasilis5aitn
iriflex. exniet^iir, supva (LiLCo^.crcslarpt;>!(>, &vi;orcr.ico!:;r;ihcntcabradatur,qua,tLj
multifariam fieri Dioscoridesdocuir i nam quand«q, Opifices Jaminis,& vinaceis
accscentibus-, quandoqjscobe vtun ur. I lodic liui.itutam tm.n tartaro, JaJc;&accto
misce.nr,&erugmem, scu Viridceris prcparaiir,qtioci insc&oribuslanarum.&pan-
norumvctidunt.Scciindaa?rugofaaitiavocaturscoiecia,ncmpivcimicularis,quo-
niamadinstarvermiumc5crc('cat;&iu5:tamoriumaIiigiiatHmaDioi'coride,&apli.
tH XA. n'° PrsPatatur- HuiusetiamgcnerisfoffilemiiiJapidecrarioPliniusscobseruasse
««■12 tcitificattir.Tcrtiacrugofa(ftitiacstAutifabroiumvocataSantctii.i,&ArabiceTiTi-
"' * carjvelBoraxj&iiiiaiiLidcst. ii:sicl>ry!«c>|]afaaitia,quahodicAurificesvtuntHr,
quj fitquidem ex nitro,scdnihil habct cruginis. jErugo in Gallia Jaminiseneis,&
vinaccisaccscentihusparaturjoamhflamincpostmuitorunidierumspatiuminViri. p
desrisvenuntiir.AtinHispaniasulphiirc^&vittioIocsincakcmrcduciturjqusab
QpifaibusFMttoAiSpkgis* appcllarur^&inmultismcdicamcntiscxtcinislocuin
Jhabcc. Scd dc his plura suo loco dicentur.
^RIS VjENENVM, ET MEDELA.
VTHORES nonproJctarij naturam airiscalidam& siccam vsq; ad tertium
cxccssum, ncc non valde noxiam humana? tempcraturj constituunt. Paritcr
:x corumdem scntentia, Scoria,Sqnama,& ^, ugo huiusmctalii humanam
valetudinem summopere orTcndunt. Imm6a?s cum siccitatcm &caliditatemiru
principioquartigradusnanciscatur, ptoculduoio.venenata qualjtate i:iagisredun-
". dat,&adstabilicudamhancscntcntiam,CcsaipinuscitatArabcs,&prccipucScra-
pionem,qui rcfcrut vas jncumpiscibus fixisadhuccalctibns sitperpositum,eosadcd Q
Jnsicer5,vt,instar vcncni.lcthales euadant.Quapropter si pra-dictorum aliqua portio
'$'>gHisffe- incibis,dataopera,veli>icautc-assiimatur, ve!)iquor3quidiuinvasisa;ncjs,veiuian-
Isrnxmff. serit,vcifucritdccoitii.SjliaLii-iatLii^n-ociiIdiibiLMariaiymptomatapatientcmasai-
jttsHtU. ccantia resulrabuiit. Primddolor stoma'chi,& venttis emerget,paticnsvomiiu,&
ssuxu alui infcstabitur, intestina vlcerib-n vexabuntur, & intcrdum diffieultasanhc-
Jitus paticnti maximo crit incommodo. Verum ,-es vitum si cum alimemis, vcl in me-
dicamentisassumpmmfuerit,tunc sympromatagrauiora,& saruiora euadunt. Cau-
sa doloris ventriculi, & intcstinorum a vellicationc, & rosione, obinsignem aris sic- i
citatem,&caiiditatem,necnon vcnenatainquaJitatenidimanatjhinc vomitiis,&
alui ssuxus emergunt. Atdifficultas anheiirus indeoriricreditur,quoniamnMan-
tia pulmonum a vcnenata a'ris siccitatc Constringitur.
Icac];medicuscumvaIctudinemabhocmetailigcncrcoJicnsamobseruauerit,pri-
mo mcdicamcntis.ncmpe aqua tepida,oleo,& butyro vomitioncm procurarcdebet,
%tk%. dd vtmateria venenata adhuc in stomacho contcntaperpartes superiores edncatur; H
yilmaits. postmoducIystcressuntpra-scribcndijVtnoxiamateriaiiiiiKLstiiiiidcJi^iccsperse-
cessum deturbctur. Rhalis in hoc casu commcndat illa pra-sidia, quarad cxpugnandS
j Trats. venen(jniarscnicisublimaticonferunt, qtiod medela:gcmis ab Auiccnnaminime_j»
4eVjnsn, jmprobatur.Conciliatorinsimi!icasusuccumment*, velsuccumAcoriiaudat,cuius
drachmasduascum vinoexhibet, veldrachmamrcrij sigiJJa ta-pariter cum vinoal-
bopropinar: immocx corallorubropneparato,&inpotu Atmpto non vulgarera-»
ytilitatemcssepercepturumpaticntemtestisicatar.
loading ...