Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 108
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0114
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
M108 - Vlyssis Aldrouandi
Campanisconstitiim,t. Ha-c mistoraabopificibnsaliquandomctallumjaliquando ,,
^j-««r»«jappellatur,iu\iai>iaiort]n,vtliiunorc-mst.i]inic[iUi:it![aEL-m, quamrccipii
Nomiiilli pro rainori smpendio Aiuichalcum, vclPlumbum xtiadin"iscent,&siiniiiJ
ter Irom^t/n pio varijs operibus conssarc nitimtur ,
L O C V S.
S procIiidubioinproprijsvciiiSjaliquandoiiiargcntarijSjsciJcopiosiujia
' crisplumbirepciitur,idcoq;Meta)Iaiij Fribergenses iarpiiis obstriwi
:. Nosin pra-scntia, ex more,locapcculiaria,& natalia airisiuxta ordi,
nemalphabetit'umenuDicrabinius.AmycIasPolitianusvocata>risorias,quorriaouj
olimere clarutfint. Anglia, & Angol;i nou solum a-rc,scd ctiam alijs metailisabun-
dant: Arabia dcierra ad vkuui intcrPetraui, 3cZoaram,a-ris, metalla sunt. In Au-
Itria siinta?rismetalla omnium prarshrtt isiima,cunivix alibi a-s similcrcpcriatur,vt f
Lacd. r*t~ OrtcliusinTheatroorbisnarrauit.In fsohcmiaCupeiburgum,&Corteburguma:ra_
talia-^e- rijs,scatcnr,&in Briraiinia rcsSioti fi-ciunt.
rii. InCamaniaa-sessodituij&aputi Carthagincsesin moreSmaragdictea-serucba,
tur.InCarpathimontisparts;quamCcpusiamvoc3iit;Iunttriaa^ismctalla,Golmi.
iium,KosatuIa,&SmoJinitium,* 1 ictiamatramentumsutorium paratur. Caiinus
monsaTismincraabiindatjqua^eslibriscentum.aTisscxagiiuaicitiEuit. ApudCd-
knsesthermassunt,trisvena?,quoiiiaiiiilla?aoiiar,c\'CosmograpliiavniucrsaIi,na-
turaroairissapiunt. In Centronum aipino tiactua-silliid fuititiuenium,quod aHo-
. manisSallustianuvocabatur. In Chatris fodina-ansvLiercsj&noua-iunt. Cliiikitis
insuJaAsiare rcgionc Chakedonis vrbis Birijynia; sita ,3 rismctalla habuit. Item
Chaka?oppiduin,quodcx,Tuifodinisnomcninuct]ir.Apudlacum Cotinas Orrelius
Stthe oppi *rarias,&argcntariascollocat. Cupciburgtmi in radicibus Suditonim moniiiim_j
Jaw cnr srismineraicstfeiax. CypruSjquainvetercsLatiniiErosainnuncuparuntjraudatJs-
Hc dil?#. simaarrismetallahabuit. G
Foroiuliana.-regionisniontesa-reabimdant. InEubocs campoLilanto.quisupra
Chalcidcm,cxsententia Strabonis, est situs, admiiabilcxi is, & ferri nictallum coie-
rnuncreperitur, quod nusqnam alibi inucniriroeinoria;eit proditum.
Galliar non dciucrunt a'ris minera-jCX quibusdelarum tuit ill.id,qitod Romani Li.
tAesLiui* uianumapptllajunt. Germaniasempel fiiit,iiadhuccit a?risdJtisiima;qusndoqi]i-
mtml&h <scmJiiGcTmaniasupcriorihatitaiitc<t;i«umObiinca!is'ad Herstcinum ,asetuiir.
ItemGcrmaiiiincola-vallisArmcnsi^traclus Sitteni inSedunis, a-s ricdiccfsodium,
praiterCjuamquod in Gcnraniactiamrepcrtum itiitassilludjOiiod temporifcus Pli-
nijdeIcrcbatur.InGosclariai(.giO!ic('icni: iiii,T,,tcI nictirem ■Ml-.i[ii,i;?saimquibiis-
damla.pitlibusliiisluniitmtnirt.r,cui j yritnv.aiirucoloris atnulatitur. Gothi:i,5
Suetiafodinis!iuitismctalliscatent,&Opcrarij,rcicrtua'Bortro,circaillasvcrsaii-
tesdecimam aris partemRcgi ttibuunt.
Intcr Heiueria- montcs,vt loanncs jBotcrus annotauit, minera; ams ditisfima-l.iri-
bulamu:. Ililp.usia tvrci' fotiiiiisprobiluit iiii.ua, viitii c]ii:(:i!iii init iiiud a-s,qtiodg
urfes Mi- KomaniMarianum,&Corditbcnscnoiuitiaiunt. Hundesiruck, vt legiturin Cosmo-
ri-rr/S £?" graphia vniuciialijRegio cshsd t]iU]:i,tii:ciidiaTis-gjatia,cei-ta[imabomnibusifur.
cordube- India: Occidcntali Iosephus Acosla diuitiasairis pei ;:]ligncsattrihuir,quodliico-
neybi. hcprovarijs tantiim instrunieiitiscoiiciniiandiscrucbant,cumfciriimtuncapiidip-
Lil,,A.brtl. tosnoncssctexvsuJslcbiaRegioiViausksduiiiuiiMiitiitiaiumairisuobilitateestcla-
JW.rs.;. ra,cumfnaiorjcopialapiduma?roibrum,quamfrucrnnmscatcat. Apud Italos in_»
agro Bergomatmni, & in Campaniasunt aiis mct'!,':;,innnoin CoiT.cuuii Bombians
tcrritoiioBononia.'Dcminiciis Alfcanus Catisitiius,&viromi:igc-na cruditionc cla-
rusvenasa-risobscruauit. Curautemio ItJliiihiiiiiimodivtna-iion criodiaiituriintil-
ticausaniIiicolisaslignatit,quia (int-.vi Gr.-Eti loqumiEiir, Mjcicpsvtl-i , vclquiaca-
rcant illis facuItatibus,quiE in fo/sionc mctallonim dcsidcrantur.l.iberia vallis apud
Sclestadiuopibiishuiusmetalliamplissimiscs!aucla,quodi3ciJei"ufiditur,itdiiial-
leo dilatari haudquaquampotcsi;.
Maa-
loading ...