Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 113
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0119
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.I. n$

A cunia asieraatur ita cognominatum,qisoniam prima moncta fuitarrea. Aerariii" _
autem nomm aJicci.iiHii:'. indicat IMiui rnr.ne, qtiod ad a-s, vei ad ararium pcrrinct.
Tandempra-dia ada-rata apud Iuris Consultosdicuntur a:stimata, quoniam ada'ra- Trtdin ttt
rc est are *stimarc__j. Jxnttd
JEis. apud Ar.tiquos vocabatur iila numeri nota in monctis arreis signata, cx qua auglia.
pretiumpecunia- coiligebatur. Itcm,cx Ca-Iio Rhodigino, Astrologi vocabar Aeram
aliquodinsignetcmpus.aquosupputarioncsincipiebant. Pariter Baronins/Pram L.ioJeff.
peculiiireincomputandorumannorumratic;!:; apiid Hiip,:iiosci;'c;'c: :»sir.,S«l /T;rca -ii:tiq;c.%.
apud Callimacliumpropiia, veigloboa?teo accipitnr. Hincad alia multaaba-re de- wstw».
nominatatranscLindumest. PrimtiCteakta f:ii: tki:;i:sfo!;ii!;f a Mcnandro orarata:. chrijli
ItcinChalcea crantfcsta qua-damalirer vocata Athcnea,qua: abopcrarijs,&potissi- 125. j
muma Fabriscelebrabantur. Hinc mulci conic&arunc,vt refert Eustathius,Athenien-
sesa-rariamfabricam|-rimoscxcrcuisse. Acrosumvocarur,quoda;rcabundar.Aera-
tum quoda-rc cst coopertum: idcm est quod apud Gra-cos i*i;.aAio> in supcrficie_*
g a-ratum.Aercum,&aerificium,quodestexa:refactum,idemci>1qt.iodGra-cis^a?i«'o».
AuiSorcstamcna:reuminetaphoriceappeIIantquicquid fin:iumibrtc,& quasiinui- ^Mams
&umest:quandoquidemapud.HpratiurssJegitur murLisahctius,&tunisobfortitu- CBF jici,_
Jincmahetia. Pariternonriulli dentesChaiceatos,quaii robustos,& fortcs nomina- tl,F aL.
mnt. Imuio ajreum vinculuin pro pcrpetuononnulli vsurparunt, rationem indccol- ^
ligcntes, quotiiam lioc metalli genusabariigiiic nonabsumatur. %»9aSu§ nempe_o
chalccum apud Gtxcos varias lolethaberesignificationes,scd hax vox pocissimij de-
notat quodcumqivas cx a-re ibrmatum.propterca Bononienscs vasa aireaad hiuriS-
damaquam apta Cfolcedra vocant, cjuoniam ^n/Uco? cst a-s, & urstnp aqua. Pariter Ac-
numcstgcnils vasiSjCacabum, velcaid,:;:i.iiiii!;i!:iic ::i'-,&quandodiphtongusintcr- . _ . .
positaaipirationediuidirur^uncprofcrturj&icribiturahenum^siquidcmaeneunu, 7>'0rf-
&*heiiuinidcm,quoda:rcuessepcrhibetiir. ChalcotbecasAntiquipoculorumKreo- T'" inur
rum repositoria indigitabant. Demum a:tasarca,vclscailuiiia:i-cumpro tcrtiailli ^°Hs»i->
Ktate a Poetis sumitur,quKsuccessit argcntca-. Hanc Ouidius quadoq; a-ratam appcl- & «-***'-
Clauit. Postremiicxchaiciarecst:vcibuma^*?iHosforinatum,nama;rcspobare,&nuni- """'•
mosauferrc iignificat.
E P I T H E T A.
IVXTA nostram csnsuetudinem non cst antiqnanda cpithetormn arris mcmoriat
quandoquidem Pocta- a loco na tali a>s Cyprium, Cotynthium,& Temescum di- *
xerunt,itctn Dcliacum.cuni in Delo primafucrit xrisnobilitas:namqiDeorum, sx
arqihominumlimulacracx ilio fiehant. Myionciiimstatuariusillecelcbcsrimusarc
Deliacosempervsuscst.Ncq;omittendumest Acgincticum,£]uodPolyclctusMyro- ' . j~~
nisarmulus, rcfercnte Piinio, informandisstatulssempcradhibuit. Acs ratbnc sub- ter™ -
stantia: considcratum, rigkitun, s:;-ic;nn-.,« gr;:i:cdi..'uiiii cshhacdcrt: apudOppia-
num %a?m&t ct.si«pk legitur. Quoad colorcm, Homcrus ^oAno» ipt&jiji, nemperubi-
cuiidumcognoiiLi::,iiii;,£: ;i'ibi abeodem authore o'to4 %**xo'~ niniiriim vineicolo-
D risdicitur. Quandovc:-r> Poeti-(p!eiido:'em iiictalliconti.':iipl;iiitur ,tuncilludco^
ruicans,iplcndidum,micans,&dcconu:i isidigitasittqiianmis dvconiiii x-s proori- uta ' a?e-
chalcoa Virgilio Ilic;:,-vsiii'patum,qucmadmodtlmSi'iLiius csf inici-pict.inis. In_j corum
hocsensuabHomero ^aJiso! Aav^nt,id^^^iMnl, scilicet pcllucidiis.&splcdens qttSJ,
cognominatur; immd ifp>iipoJVt« argcnteos vorticcs habcns. Si varia rcspiciantur
opcra, quarab a:rc rormamuri Latini in primis a-s cauum, & concaunm proptcr tubas
nominant. AbHomcro vocatur i/ihii^H: terribilis ,5cOrpheus amyjliB. j«?i!o>,
ncmpe inuisumnuncupauit ,fortcobarma,qua: olim in pcrnicicm hominum ex hoc
metallo fabricabantur. Itcm Au"G«o( arborum cxcisor,quoniam cx sre cuncum ad
arborcs findcndas parabant. Ratione vsus consideratum a-s,Saturnium Poeta: dixe-
rnnt.cumidinSaturnisacrificijsItaliadliibuerintjparjtet CorybautinmasacrisCy- ^,a eilt,
beies,qu.emultbarris strcpitn in ldanicnte aniinistris Coiybantibuspcragebantur. Saramig
Deniq; propter sonum ametallo pcrcuilbdimanantcPocta:paslim a:sstridcns,rau- diffom.
cum, crcpitans, sonorum, argutum,& canorum ccgnominaruut.
K 3 PKO-
loading ...